2 KORINTOA 10

1Te ma'i Paulo, ma emi zi asi afᴜ kokorᴜ Kristonisi, azini e'yo e'yererᴜ erinisi indi—ma'i ovᴜpi e'yere emi eselia mani ovᴜria emi miliari, te mani ovᴜria emi be reria ma ovᴜ asi okporᴜ be emi vᴜ— 2ma matᴜ 'ba emi vᴜ, mani ngaria ovᴜria emi eselia indi ma ma ece asi okporᴜ asi teza be, ekile mani egale ovᴜzᴜ okporᴜ 'ba azini egapi kini ama aci ruasi 'diyi vᴜrile, 'dini kᴜ. 3Te ama ka aci rua ma alia ti, ama 'bani omba rᴜasi kᴜ, 4a'disikᴜ afa ombani amani 'diyi ovᴜni afa ruani kᴜ, te yi okporᴜ Mungusi pari okporᴜ 'diyi asᴜzᴜ va. 5Ama agata gaza asᴜ va, afa dria i 'bapi urᴜ nita Munguni ma geri ogapi 'diyi be, e'yo dria 'bani otᴜle i asia 'diyi bizᴜ ati'borᴜ Kristo ma e'yo erizᴜ; 6ama ovᴜ edezarᴜ ngonde panga fezᴜ edematara dria ma e'yosi, e'yo eriza emini ka nga i 'ye raria. 7Emi ndre afa ovᴜpi emi milia 'diyi. 'Ba azini ka a'i i asia kini i 'ba Kristoni, eri ma ega vini e'yo 'diri i asia dika, kini, ekile erini ovᴜle 'ba Kristonirile, ama'i ama ovᴜ 'dinile indi. 8'Dini ma ka tro ma enya amborᴜ were okpo amani Opini fele emi sizᴜ uru, te emi asᴜzᴜ va kᴜri ma e'yosi ti, ma ngani ovᴜ drinzasi kᴜ. 9'Dini ma leni ovᴜ emi milia ekile mani lele uri fele emi dri waraga mani silerisirile kᴜ. 10A'disikᴜ 'ba nde kini, Waraga erini yi we nzizarᴜ azini okporᴜ, te ka ovᴜ indi ruani okpo kokoarᴜ, azini e'yo olᴜzaniri toko. 11'Ba 'dinileri ma ega 'dini, kini, ekile amani ovᴜle e'yo sile waraga ma aliarisi amani ovᴜria reriarile, ama nga ovᴜ 'dinile 'yetasi ama ka nga ovᴜ emi eselia indiria. 12'Dini ama ovᴜni asi okporᴜ be ama lazᴜ kani o'bizᴜ 'ba azini yi ngᴜlᴜpi inzipi 'diyi be trotro kᴜ. Te 'ba 'diyi yini yi ngᴜlᴜpi ma e'yo o'biria yi ngᴜlᴜpisi, azini yi ma ngᴜlᴜpi o'biria yi ma ngᴜlᴜpi be ceni ceni, yi ovᴜ ondᴜa kokorᴜ. 13Te ama ngani ama enya aga o'biza amani kᴜ, te lᴜ esele Munguni awale ama driri ma o'biza vᴜsi, cazᴜ kpere emi vᴜ. 14'Dini ama aseni ama ngᴜlᴜpi ma e'yo izᴜrᴜ, ekile 'ba ecapi nga emi vᴜ kᴜ 'diyile 'dini kᴜ; a'disikᴜ ama eca kpere emi vᴜ e'yo barᴜ Kristonisi okoni ama'i. 15Ama enyani ama aga o'biza amani, 'ba azini ma azi okporᴜ ma e'yosi kᴜ ; te ama ovᴜ asi teza be, a'ita eminini zoria 'boria, esele amani nga ovᴜ 'bazarᴜ amborᴜ aga ra e'yo eminisi, 16kpere amani ngaria e'yo bari olᴜria angᴜ emi ma kala 'daleria, amani ani ama enyazᴜ azi ovᴜpi edezarᴜ angᴜ esele o'bile 'ba azini driri ma aliari ma e'yosi 'dini kᴜ. 17Te 'ba i enyapiri ma enya i Opisi. 18'Dini a'ini 'ba i ngᴜlᴜpi inzipiri'i kᴜ, te 'ba Munguni inzileniri'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\