2 KORINTOA 3

1Ama e'do dika e'yo ama ngᴜlᴜpini ecezᴜ ama 'ba onyirᴜ ya? Kani ama le, ekile 'ba azini 'diyile, waraga e'yo amani ecezᴜ, sile emi vᴜ, kani emini sile 'diyi ya? 2Emi ovᴜ waraga amani, ovᴜpi sizarᴜ asi amani alia, 'ba driani nile ra azini lale rari'i; 3te emi e'da ce ovᴜzᴜ waraga Kristoni, amani azini 'yele, sile vino kokorᴜ te Mungu idrirᴜri ma Orindisi, afa 'baratarᴜ edele onisiri ma dria kᴜ, te afa 'baratarᴜ 'ba ma asiari ma driari'i. 4Te Kristosi ama ovᴜ a'ita 'dinileri be Mungu vᴜ. 5Ovᴜni kini ama fu dri ama ngᴜlᴜpisi, amani e'yo azini egazᴜ kini eri efᴜ ama ngᴜlᴜpisi, 'dini kᴜ, te dri fuza amani enga Mungu vᴜ; 6eri 'ba ama fudri ovᴜzᴜ 'ba aziza o'dirᴜri ma azi aza kopi 'diyirᴜ, waraga efisi kᴜ te Orindisi; isu waraga efini 'ba fu fu, te Orindini idri fe. 7Te azi ngaza dratani, opale waraga efisi oni driari ka ovᴜ ndra diza be, 'dini econi anzi Israelini Musa ma mile luzarᴜ 'dani eri mileni dilerisi kᴜ, ka tro diza nde 'ye i de de ti, 8ka'dini azi Orindiniri ngani ovᴜ diza be tᴜnini kᴜ ya? 9'Dinile azi e'yo liza 'ba ndezᴜriniri ka ovᴜ diza be, azi 'ba lazᴜ kililirᴜri agani diza be amborᴜ tᴜ kᴜ ya? 10Te ada, afa nde ndra ovᴜpi dizarᴜri eca ovᴜ diza kokorᴜ, diza agapi tᴜri ma e'yosi. 11'Dini afa 'yepi i depi rari ka emu ndra diza be, afa ovᴜpi 'dani 'daniri ovᴜni diza be tᴜnini kᴜ ya? 12E'yo 'dirisi amani ovᴜria asi teza 'dinileri be, ama e'yo 'yo mgba uri kokorᴜ, 13azini ama ovᴜni ekile Musale kᴜ, erini bongo 'bale i mile a'bᴜzᴜ anzi Israelini kazᴜ mile 'bazᴜ diza nde 'yepi i depi deri luzᴜ kpere erini i deria kᴜrile. 14Te asisile yini mba kongolokorᴜ; te ecazᴜ kpere o'du andrᴜ 'dorisi, 'bani aziza okᴜri laria, a'bᴜza 'diri ovᴜ 'dani ayukokorᴜ, te bongo a'bᴜza 'diri de i Kristo alia. 15Te ecazᴜ kpere andrᴜ, 'bani azita Musani laria yi dri, bongo a'bᴜ yi ma asi 'dani; 16te 'ba ka i asi oja Opi vᴜ, bongoni i 'du ra. 17Te Opi ndeni Orindi'i, pari Opi ma Orindini ovᴜzᴜria, trᴜtani 'daa indi. 18Te ama dria, mile a'bᴜkokorᴜ be, diza Opini e'dapi ekile mandara ma alia-rile 'diyi, ama ama oja ovᴜzᴜ wura erinirᴜ, engazᴜ diza vᴜ kpere diza vᴜ drile drile; te e'yo 'diri enga Opi ovᴜpi Orindi'iri vᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\