2 KORINTOA 9

1Leni ma ma si emi dri azi 'ba alatararᴜ 'diyi ma aza kozᴜri ma e'yo kᴜ, 2a'disikᴜ ma ni ava emi asiari ra, ava nde ma e'yosi ma enya ma emisi 'ba Makedoniaa 'diyi ma tia, kini Akaya ovᴜ edezarᴜ ngonde eli alᴜ pi 'bo; azini ava emini fe 'ba kakaᴜ ma asini engazᴜ ra. 3Te ma pe adripi nde 'diyi ma ti, e'yo amani ama enyazᴜ emi ma e'yosiri kazᴜ cazᴜ toko e'yo 'dirisi kᴜ beni, emi ma ovᴜ di ani edezarᴜ ngonde ekile mani 'yolerile; 4'ba Makedoniaa 'diyi ma azi ka nga mu ma be, ka nga emi isu edekokorᴜ, drinza ngani ama bi kᴜ amani asi 'bale 'dinirisi kᴜ ya? (ma ka tro 'yo emi'i kᴜ ti). 5E'yo 'dirisi ma ega onyirᴜni ma ma azi e'yoni adripi 'diyi ma tia yi ma mu emi vᴜ drile, ma ede afa feza avasi emini azile okorisiri drio, 'dini eri ma ovᴜ ani ngonde, ekile afa fele avasirile, ekile afa 'bani pale parile kᴜ. 6Te ma 'yo 'dini: 'ba ori ripi endrasiri nga afa lo were endrasi, te 'ba ori ripi asi avasiri nga afa lo pi asi avasiri be indi. 7'Ba ma 'ye ekile erini e'yoni otᴜle i asiarile, candisi kᴜ, kani 'bani omile omirisi kᴜ, a'disikᴜ Mungu le 'ba fepi ayikosiri'i. 8Azini Mungu eco 'yeta anzutiri dria agapi tᴜri fezarᴜ emi dri, 'dini emi'i ovᴜpi afa dria dri fupi emi dri ci o'du dria e'yo driasiri be 'diyi, ma aga ani azi onyirᴜ ma alia dria. 9Ekile erini ovᴜle sizarᴜrile, Eri awa afa erini, eri fe 'ba aliorᴜ dri; onyi erini ovᴜ kpere 'dani. 10Te eri'i ori fepi 'ba ori ripiri dri, anya be nyazarᴜri, nga ori riza fe emi dri, nga eri ere fudri ci, nga onyi emini ma efi 'yaza fe ezᴜzᴜ indi; 11emini ani ecazᴜ ovᴜzᴜ afa e'irᴜ e'yo dria ma alia, afa feza dria fezᴜ asi onyirᴜsi, asi onyirᴜ nde nga vini awa'difo ji Mungu vᴜ e'yo amanisi. 12A'disikᴜ azi 'ba aza kozᴜ 'diri koni 'ba alatararᴜ 'diyi ma alio ma aza a'dule kᴜ, te eri aga drile kpere Mungu vᴜ indi, 'ba kakaᴜni awa'difo fele eri dririsi. 13'Dini yini emi amaria azi 'ba aza kozᴜ 'diri ma alia, yi inzi Mungu e'yo eriza emini, emini e'yo barᴜ Kristoni e'dalerisi, azini afa feza emini fele yi dri azini 'ba dria dri asi avasirisi; 14yi ma ngᴜlᴜpi indi adri Mungu zi emisi, emi ma avani yi vale tᴜ, 'yeta anzutiri Munguni agapi tᴜ emi vᴜri ma e'yosirisi. 15Awa'difo Mungu vᴜ afa feza erini 'ba ndepi 'yozasi rarisi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\