2 TESALONIKIA 1

1Paulo pi, Silivano pie, Timoteo pie, Kanisa 'ba Tesalonikia 'diyini, ovᴜpi Mungu Ata amani pi ma alia Opi Yesu Kristo beri vᴜ: 2'Yeta anzutiri pi ma ovᴜ emi vᴜ asi anzurᴜ be engazᴜ Mungu Ata vᴜ azini Opi Yesu Kristo vᴜ. 3Le ama ma fe awa'difo Mungu dri emisi etuzu 'dani, adripi, ekile erini ovᴜle onyirᴜrile, a'disikᴜ a'ita eminini zole zorisi, azini leta avasi emi dria alᴜ alᴜni emi eseliarini i . erele ererisi; 4ani ama ma ngᴜlᴜpini adri ama enya emisi kanisa Munguni ma eselia, asi teza emini i e'dapi inzata emini dria pi ma alia candi emini beri pi ma e'yosi a'ita emini be. 5E'yo 'diyi yi ecetarᴜ e'yo liza kililirᴜ Munguniri ecezᴜ, emini ovᴜzᴜ ani edezarᴜ onyirᴜ dri fᴜzᴜ suru Munguni emini candi isule e'yonisiri a'izᴜ beni. 6Te eri ovᴜ e'yo kililirᴜni Mungu ma milia inzata ma arioti ofezᴜ 'ba emi inzapi 'diyi ma ruaa, 7te emi ovᴜpi ecandizarᴜ 'diyi dri ava liza fezᴜ ama be tualᴜ, o'du Opi Yesuni i ecezᴜ ibizᴜ engazᴜ 'buarisirisi ; eri nga i ece malaika okpo inirini 'diyi be 8aci andre ma alia, arioti ofezᴜ 'ba Mungu nipi kᴜ 'diyi ma ruaa, 'ba e'yo barᴜ Opi amani Yesuni inzipi kᴜ 'diyi be. 9Eri nga panga onzi ofe yi dri, yi dri jazᴜ 'dani 'dani Opi ma milia-risi, yi ma esele cozᴜ diza okpo erini-rini be ziri, 10o'du erini ngazᴜ emu-zᴜ diza isuzᴜ 'ba alatararᴜ erini 'diyi-si, i e'dazᴜ osutarᴜ 'ba eri a'ipi 'diyisi-risi, a'disikᴜ emi a'i e'yo eti amani nzele emi tiari ra. 11E'yo 'disi etu dria ama Mungu zi emi dri, Mungu amani ma 'ba emi 'dere dri fᴜzᴜ omveta erini emi omvezᴜrisi, azini okpo inisi eri ma fe e'yo dria ayiko fepi i dri 'diyi ma 'ye yi, azi dria a'itani 'diyi be, 12'dini Opi amani Yesu ma ru ma ovᴜ inzizarᴜ emi ma alia, azini emi eri ma alia, 'yeta anzutiri Mungu amanini azini Opi Yesu Kristoniri vᴜsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\