YETA 15

1Te 'ba azini 'diyi enga Yudiaa emu ra, yi imba adripi kini, Emi ka ovᴜ agele liza Musani azileri kokorᴜ, emi econi emi pazarᴜ kᴜ. 2Paulo pi Baranaba be yi ka agata ga e'yo ozizᴜ yi be ambo, yi azi Paulo pi tia Baranaba pie, 'ba azini 'diyi pie, yi ma tu Yerusalemua 'ba ti opele azini 'ba atalaᴜrᴜ 'diyi vᴜ ozita 'dirisi. 3'Dini kanisani yi ti peria, yi aga Foenikia azini Samariaa, 'ba Juruni yi ma asi ojazᴜri ma e'yo olᴜzᴜ ; yi fe ayiko amborᴜ adripi dri dria. 4Yini caria Yerᴜsalemua, 'ba kanisani 'diyi pi a'i yi ra, 'ba ti opele 'diyi pie, 'ba 'wara kanisani 'diyi pie; yi ece yi dri e'yo dria Munguni 'yele tualᴜ yi be 'diyi. 5Te 'ba azini suru Farisaini ma eselia a'ipi 'diyi oso pa, 'yozᴜ, 'Ba 'diyi ma ovᴜ lizarᴜ, ma azi yi ma 'ye azita Musani indi. 6'Ba ti opele 'diyi okᴜ yi tualᴜ 'ba 'wara be e'yo nderi egazᴜ. 7Yi ka yi ozi yi eselia ozitasi ambo 'bo, Petero nga di enga 'yo yi tia kini, Ma adripi la, emi ni Mungu pe ndra ma drio emi eselia, 'dini 'ba Jururᴜ 'diyi ma eri e'yo bari ma tisi, yi ma a'i ani. 8Mungu asisile nipiri eri nze e'yo yini ma eti, erini Orindi Alatararᴜ fele yi dri tro tro erini fele ama dririlerisi; 9eri coni ama esele yi be kᴜ. te eri oji asi yini alarᴜ a'itasi. 10E'yo nderisi curu'do emi o'bi Mungu a'disi ya, emini kulumgbu ombele 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyi ma ombelearisi? Ama a'bipi azini ama'i indi, ama econi kulumgbu nzizarᴜ nderi 'duzarᴜ kᴜ. 11Te ama a'i ama nga ovᴜ pazarᴜ 'yeta anzutiri Opi Yesunirisi, ekile 'ba 'diyile 'dini. 12'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dria yi ovᴜ ndi; yi co bile e'yo Baranaba pini olᴜle Paulo beri erizᴜ, yini eceta azini tali osutarᴜ Munguni 'yele 'ba Juruni ma eselia dri yinisi 'diyi ma e'yo eceria. 13Yi ka de e'yo olᴜzᴜ 'bo, Yakobo omvi e'yo kini, Ma adripi la, emi eri e'yo mani 'yoleri. 14Simeoni olᴜ Munguni 'ba Jururᴜ andrizᴜ oko 'ba opezᴜ yi eselia eri ma rusiri ma e'yo. 15E'yo nabini 'yole 'diyi yi fu dri e'yo nderi be tro-tro, ekile erini ovᴜle sizarᴜrile, 16E'yo 'diyi ma vᴜtia ma nga emvi ra, ma nga jo Daudini asᴜrᴜpi vari si dika ; ma nga pari andrᴜrᴜ eriniri si dika, ma nga eri edre urᴜ, 17'dini 'ba joloko acepi 'diyi ma nda Opini ani, 'ba Jururᴜ dria ovᴜpi omvezarᴜ rᴜ manisi 'diyi be indi, 18Opi, eri'i e'yo 'diyi ecepi engazᴜ driowuri, 'yo 'dini. 19E'yo 'disi ma li e'yo 'dini, ama ma ecandi 'ba engapi Juru eselia yi ojapi Mungu vᴜ 'diyi kᴜ, 20te ama ma si yi dri waraga, yi ma ga afa mungu toko edezᴜri si, ali 'baza pie, anyapa nzile nziri pie, ari pie. 21Te engazᴜ ewu driorisi Musa ovᴜ 'ba e'yo erini olᴜpi 'diyi be aku amborᴜ vᴜsi dria, te yi la e'yo erini pari 'ba Yahudinini yi okᴜzᴜria sabato vᴜsi. 22Te eri ovᴜ onyirᴜ 'ba ti opele 'diyi pi ma milia 'ba 'wara be, 'ba kanisani 'diyi dria be indi, 'ba opezᴜ yi eselia ti pezᴜ Antiokiaa tualᴜ Paulo pi Baranaba be. Yi pe Yudasi yini omvele ru azinisi Barasaba'i, azini Sila, yi 'ba ambo 'wara adripi eselia; 23pe yi ti waraga 'diri be kini : Adripi amani 'ba Juruni eselia Antiokiaa, azini Suriaa.. azini Kilikiaa 'diyi, ama adripi emini 'ba ti opele ''diyi 'ba 'wara 'diyi be, ama zi emi ci ci. 24Ama eri kini 'ba azini efᴜpi ama eselia 'diyi fe emini abazᴜ e'yo 'yozasi, asisile emini ezazᴜ, de ama feni azita yi dri 'yezᴜ 'dini kᴜ. 25E'yo 'disi amani ama okᴜria asi alᴜsi tualᴜ, eri ovᴜ onyirᴜ ama milia 'ba azini opezᴜ, yi ti pezᴜ emi vᴜ Paulo azini Baranaba 'ba amani lele tᴜ 'diyi pie, 26'ba ndra idri yini adipi dra dri Opi amani Yesu Kristo ma rusi 'diyi. 27E'yo 'diyisi ama pe Yudasi pi ma ti Sila be, yi nga e'yo olᴜ emi tia yi ma tisi indi. 28A'disikᴜ eri ovᴜ onyirᴜ Orindi Alatararᴜ ma milia, ama ma milia indi, afa azini nzizarᴜ agapi ra 'diyi 'bazᴜ emi ombelea kᴜ, pe lᴜ e'yo amborᴜ 'diyi a'dule : 29emi ma ga afa mungu toko 'diyi edezᴜ 'diyi pi si, ari pie, anyapa nzile nzi 'diyi pie, ali 'baza pie. Emi ka emi ta mba e'yo 'diyisi, emi nga 'ye onyirᴜ. Emi adri di onyirᴜ. 30Yini yi ti peria 'boria, yi si Antiokiaa; yi okᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ tualᴜ, yi fe waraga nderi yi dri. 31Yi ka eri la ra yi ovᴜ ayikosi asi omiza nderisi. 32Yudasi pi Sila be, yini ovᴜle 'ba nabinirisi, yi omi adripi ma asi e'yo kakaᴜsi indi, yi 'bazᴜ okporᴜ. 33Yi ka ovᴜ 'dale o'du izᴜ were, adripi nde 'diyi pe yi ti asi anzurᴜ be mvizᴜ 'ba yi ti pepi 'dayi vᴜ. 34Te eri ovᴜ onyirᴜ Sila ma milia ovᴜzᴜ 'daa. 35Te Paulo pi Baranaba be, 'ba azini be kakaᴜ, yi te Antiokiaa 'ba imbaria azini e'yo Opini olᴜria. 36O'du ka aga were 'bo Paulo 'yo Baranaba tia kini, Mi emu, ama mvi aku ambo ambo amani e'yo Opini olᴜzᴜ 'diyia dria, adripi alenia 'diyi andrizᴜ, kani yi ovᴜ ngoni yani. 37Baranaba le Yohana yini omvele Marako'iri 'duzᴜ muzᴜ yi be. 38Te Paulo leni eri 'duzᴜ yi be kᴜ, ndra erini yi kᴜle angᴜ Pamfuliaa, erini mule azi ngazᴜ yi be kᴜrisi. 39E'yo nde fᴜ agatarᴜ yi ma eselia, yi co yi ma esele ani; Baranaba eri 'du Marako muzᴜ eri be, yi fi ogᴜru alia muzᴜ Kuporoa, 40te Paulo pe Sila'i, yi fᴜ muzᴜ, adripi yini yi kᴜria asi ndriza Opini dri. 41Eri aga Suriaasi azini Kilikiaasi, kanisa o'bazᴜ okporᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\