YETA 5

1Agupi azini, runi Anania, okᴜ erini Safira be, yi fe amvu yini je, 2eri zi silingi nde 'diyi ma joloko yini, okᴜni e'yoni niria, te eri eji silingi acepiri 'ba 'ba ti opele 'diyi ma palaa. 3Te Petero 'yo kini, Anania, Satani ga mi asia tre inzo lizᴜ Orindi Alatararᴜ dri, mi nga silingi amvuniri ma joloko zi mi vᴜ ci 'dini a'disi ya? 4Okorisi de nga mi feni eri jezᴜ kᴜ, eri ovᴜni ndra amvu mini kᴜ ya? Kani mi ka eri fe je 'bo, mi econi ani e'yo 'yezᴜ mini lelerile kᴜ ya? Mi nga e'yo ega mi asia 'dini a'di e'yo efisi ya? Te mi lini inzo 'diri 'ba dri kᴜ, te Mungu dri. 5Anania ka e'yo 'diyi eri ra, eri e'de va, dra ra. Uri amborᴜ bi 'ba e'yo 'diri eripi 'diyi dria. 6Karile yi enga eri avᴜ ombe, ji eri amve sazᴜ. 7Etu na ka aga ra okᴜ erini nga efi, nini e'yo nderi kᴜ. 8Petero nga 'yo eri tia, Mi ece ma dri, silingi emini isule amvusi 'diyi yi 'dipi ya? Eri omvi, E, eri 'dini. 9Te Petero 'yo eri tia, Emi ega e'yo tualᴜ Orindi Opini o'bizᴜ 'dinile a'di e'yosi ya? Mi ndre, 'ba mi vile agupi sapi 'diyi ma pa eca jotilia, yi nga mi 'du ji amve indi. 10Coti eri e'de va eri ma palaa, dra ra. Karileni firia yi isu eri dra 'bo, yi nga eri avᴜ 'du ji amve, nga eri sa agupi erini be. 11Uri amborᴜ bi 'ba kanisani 'diyi dria, 'ba e'yo nderi eripi 'diyi be dria. 12Eceta azini tali osutarᴜ kakaᴜ ovᴜ 'yezarᴜ 'ba ti opele 'diyi ma drisi 'ba ma eselia. Yi ovᴜ dria asi alᴜsi tualᴜ, jobilekoeti Sulemani-niria. 13'Ba azini yi rᴜ fizarᴜ yi ma eselia, te 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ yi inzi yi tᴜ. 14Te 'ba yi o'bapi yi vᴜ Opini a'ipi 'diyi ma kalafe zo drile drile, agupi kakaᴜ okᴜ pie kakaᴜ. 15Yi ji 'ba azorᴜ 'diyi yi o'bazᴜ geria oro dria, kani omi dria, 'dini Peteroni agaria endrilendri erini ma 'de yi ma dria. 16'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ enga aku amborᴜ Yerusalemu ma kalaa 'diyi ma alia, okᴜ yi tualᴜ; yi eji 'ba azorᴜ 'diyi pi, 'ba candi nyapi orindi onzi dri 'diyi pie, yi dria alᴜ alᴜ ma rᴜa ati ra. 17Te kuhani amborᴜri nga enga, 'ba ovᴜpi eri be 'diyi be dria, yi suruti 'ba Sadukayoni, yi ga ma'ya-lasi tre, 18yi o'i 'ba ti opele 'diyi, 'ba yi arujoa. 19Te inisi malaika Opini nga arujo ma tile zi, ofᴜ yi amve, ‘yora, 20Emi mu pa so hekalua, emi olᴜ 'ba nde 'diyi tia Idri 'dori ma e'yo dria. 21Yi ka e'yo 'dirᴜ eri 'bo, yi fi hekalu alia angᴜ trasi 'ba imbazᴜ. Te kuhani amborᴜri nga emu 'ba erini be, yi omve 'ba 'wara e'yo amapi 'diyi azini 'ba mbazarᴜ anzi Israelini ma eselia 'diyi dria, yi pe 'ba ti arujoa yi ejizᴜ. 22Te 'ba asikari drilia 'diyi ka ca ra, yi isuni yi arujoa kᴜ, yi emvi e'yoni ecezᴜ, ‘yora, 23Te ama isu arujo ma tile opizarᴜ dria onyirᴜ kirikiri, 'ba jo agei tepi 'diyi yi so pa jotilea, te ama ka jotile zi 'bo ama isuni 'ba alenia alᴜni kᴜ. 24Asikari ambo hekaluari pini e'yo 'diri eriria kuhani amborᴜ 'diyi pie, yi aba aba e'yo yini 'yole 'diyisi, yi nini e'yo 'diri nga ca ovᴜzᴜ ngoni yari kᴜ. 25Te agu azini emu 'yo yi tia, Emi lu, 'ba emini 'bale arujoa 'diyi yi ovᴜ hekalua 'daa, pa sozᴜ 'ba imbaria! 26Asikari ambo nga di mu 'ba erini be yi ejizᴜ, te yi ejini yi okposi kᴜ, a'disikᴜ yi rᴜ kani 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ yi nga yi o'be onisi yani. 27Yi ka yi eji 'bo, yi 'ba yi 'ba e'yo lipi 'diyi ma milia. Te kuhani amborᴜri zi e'yo yi tia, 28‘yora, Ama feni ndra emi dri azita okporᴜ kini emi ma imba 'ba 'ba 'diri ma rusi kᴜ 'diniri kᴜ ya? Te emi ne, emi fe di Yerusalemuni gazᴜ imbata eminisi tre, emi le vini ama dria ari 'ba 'dirini eji indi. 29Te Petero pi omvi e'yo 'ba ti opele 'diyi be, ‘yora, Onyirᴜ ama ma rᴜ Munguni aga 'ba ra. 30Mungu ama a'bipiniri enga Yesu emini dile fule ndra pati alazarᴜ ma driari. 31Mungu 'ba eri uru i dri ndiria ovᴜzᴜ Opirᴜ 'Ba 'ba Papirirᴜ indi, eri ma fe asi ojaza 'ba Israelini 'diyi dri, e'yo onzi yini wuzᴜ indi. 32Ama ovᴜ 'ba e'yo 'diyi ma eti nzepi 'diyirᴜ, tualᴜ Orindi Alatararᴜ Munguni fele 'ba e'yo erini eripi 'diyi driri be. 33Te 'ba 'diyini e'yo 'diri eriria, yi asi ovᴜ aokosi tᴜ, yi le yi ofu ra. 34Te 'ba Farisaini alᴜ 'ba e'yo lipi 'diyi ma eselia, rᴜni Gamalieli, 'ba azita imbapi, 'ba driani runi idule idu inzitasiri, eri tᴜ pa, fe azita 'ba 'diyi ofᴜzᴜ nga amve. 35Eri 'yo yi tia, Emi te emi agei e'yo emini 'yele 'ba 'diyi vᴜrisi. 36Andra okorisi Teu-dasi enga, eri 'yo i ovᴜ 'ba amboni, azini 'ba kakaᴜ ekile tᴜrᴜ su eci ti eri be; te ja ndra dri ra, azini 'ba dria eri ma e'yo a'ipi 'diyi ere yi saarᴜ, yi eca toko. 37'Di ma vᴜtia Yudasi 'ba Galiliari efᴜ ra ewu 'ba sizᴜrisi, eri se 'ba kakaᴜ i vᴜti bizᴜ; 'ba nderi ja dri ra, azini 'ba e'yo erini a'ipi 'diyi ere yi saarᴜ. 38Curu'do ma 'yo emi tia, emi kᴜ 'ba 'diyi ma ovᴜ, te ondᴜa 'diri azini azi yini 'dori ka ibi enga 'ba vᴜ, eri nga i de ra, 39te ka ibi enga Mungu vᴜ, econi emini drini jazarᴜ kᴜ, emi kazᴜ omba 'bazᴜ Mungu be kᴜ. 40Yi a'i e'yo erini ra; yi ka 'ba ti opele 'diyi omve ra yi co yi, yi fe azita yi dri e'yo olᴜzᴜ Yesu ma rusi dika kᴜ, fe yi dri geri. 41Awa'dini yini fᴜria 'ba e'yo lipi 'diyi milia, yi ovᴜ ayikosi Munguni egale yi eco drinza nyazarᴜ ru nderisi rarisi. 42O'du dria hekalua azini aku yinia wakaka, yi kᴜni imbata imbazᴜ azini e'yo olᴜzᴜ kini Yesu eri Kristo'iri kᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\