YETA 6

1Etu nde 'dayisi 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyini ezᴜzᴜ treria, 'ba Yahudini Giriki ti 'yopi 'diyi ga agata 'ba Yahudini ti yini 'yopi'i 'diyi be, yini okᴜ awᴜzirᴜ yini onzole onzo yini afa awaria etuzᴜrisi. 2'Ba tini opele mᴜdri drini iri 'diyi omve 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyi yi vᴜ, yi 'yo ra kini, Econi amani ti Munguni kᴜzᴜ olᴜkokorᴜ nyaka awaza ma e'yosi kᴜ. 3'Dini, adripi, emi ma nda 'ba emi eselia aziri emini runi idule inzitasi, gapi Orindisi azini ondᴜasi tre, amani ngale 'bale azi 'dori ma drilia 'diyi. 4Te ama'i, ama nga ama ebi Mungu zizᴜ azini e'yo olᴜzᴜ asi driasi 'dani. 5E'yo 'di fe ayiko 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dri dria, yi pe Stefano 'ba Orindi Alatararᴜni gale asinia tre a'ita beri, Filipo pie, Porokoro pie, Nikanora pie, Timona pie, Para-mena pie, Nikola 'ba Antiokiaa i ojapi 'ba Yahudinirᴜ a'itasiri pie. 6Yi nga 'ba 'diyi 'ba 'ba ti opele 'diyi ma drilia, yi zi Mungu tia, yi ti dri yi ma dria. 7E'yo Munguni nga ku wakaka; 'ba Yesu vᴜti bipi Yerusalemua 'diyi ma kalafe nga ezᴜ tᴜ; 'ba kuhanirᴜ 'diyi kakaᴜ nga a'ita ma vᴜti bi. 8Te Setefano'i erini garia 'yeta anzᴜtirisi okpo be tre, eri 'ye tali osutarᴜ azini eceta amborᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia. 9Te 'ba azini ibipi engapi pari 'ba omvele Liberitinorᴜ 'diyini yi okᴜzᴜri ma alia 'diyi, 'ba Kurenea 'diyi pie, 'ba Alegezandariaa 'diyi pie, 'ba Kilikiaa 'diyi pie, 'ba Asiaa 'diyi pie, yi enga agata gazᴜ Setefano be. 10Te yi econi ondᴜa erini azini Orindi fepi eri dri e'yo 'yozᴜri ogazᴜ kᴜ. 11Yi nga di 'ba inzo lipi 'diyi ofe zizarᴜ, yi ma 'yo ani kini, Ama eri erini e'yo 'yoria Musa pi o'dazᴜ Mungu be. 12Yi fe 'ba kakaᴜ ma asi enga dria aokosi, 'ba 'wara pie, 'ba waraga sipi 'diyi pie, yi eca dria vᴜnia, yi bi eri, ji eri 'ba e'yo amapi 'diyi ma drilia, 13yi enga 'ba inzo lipi 'diyi urulesi, yi ‘yora, Ba 'dori kᴜni e'yo saarᴜ 'yozᴜ pari alatararᴜ 'dori ma ruaa azita be kᴜ; 14te ama eri erini 'yoria 'dini, kini Yesu 'ba Nazaretiari nga pari 'do ma dri ja ra, indi vini eri nga e'yo 'yeza Musani ndra fele ama driri oja ra. 15Te 'ba dria ripi ti nzeria 'diyi yi nga eri ndre okposi, yi ndre mile erini ekile malaikanirile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\