KOLOSAIA 1

1Paulo, 'ba Kristo Yesuni ti pele e'yo Munguni lelerisiri pi Timo-teo adripi amani be, 2'Ba alatararᴜ azini adripi asi adarᴜ be Kristo ma alia ovᴜpi Kolosaia 'diyi vᴜ: 'Yeta anzutiri pi ma ovᴜ emi vᴜ asi anzurᴜ be, engazᴜ Mungu Ata amani vᴜ. 3Ama 'yo awa'difo Mungu Opi amani Yesu Kristo ma Ata vᴜ, Mungu zizᴜ emisi etuzu 'dani. 4Te ama eri a'ita emini Kristo Yesu ma aliari pi ma e'yo, leta emini 'ba dria alatararᴜ 'diyi lezᴜri be, 5e'yo teza kᴜle tani mbale emi dri 'buari ma e'yosi. Emi eri ndra e'yo 'diri oko e'yo ada e'yo barini ovᴜpi olᴜzarᴜ, 6ecapi emi vᴜ 'bori ma alia. Eri eca 'dinile angᴜ wudrikurᴜ dria ma alia, efi 'yazᴜ azini i erezᴜ ekile erini 'yele emi eselia engazᴜ o'du ndra emini e'yoni erizᴜ azini 'yeta anzutiri Munguni adarᴜri nizᴜrisirile, 7ekile Epafrani imba-le emi dririle. Eri ama be ati'bo azirᴜ amani lele tᴜ, 'ba 'ba aza kopi asi adarᴜ be Kristo ma aliari'i; 8eri olᴜ ama tia leta emini Orindi ma aliari ma e'yo indi. 9E'yo 'disi engazᴜ o'du amani e'yoni erizᴜrisi, ama'i indi ama kᴜni Mungu zizᴜ azini matᴜ 'bazᴜ emisi kᴜ, emi ma ga tre nita e'yo erini leleri nizᴜrisi, ondᴜa dria pie, e'yo vaza Orindini feleri pie, 10emi ma aci ani onyirᴜ ekile Opini lelerile, ayiko fezᴜ eri dri e'yo driasi, efi 'yazᴜ azi onyirᴜ ma alia dria, emini zozᴜ nita Mungunirisi. 11Emi ma isu okpo dria ekile diza erini ma okponi ovᴜle-rile, emini ecazᴜ ovᴜzᴜ asi teza be dria, azini asi ande kokorᴜ be ayikosi, 12awa'difo fezᴜ Ata ama 'bapi fudri ci awita 'ba alatararᴜ 'diyini isuzᴜ diza ma aliari vᴜ. 13Eri opa ama okpo ininiri ma aliasi, ama ofizᴜ suru Mvi erini lele tᴜriniri ma alia; 14onze ama Mvi erinisi e'yo onzi amani wuzᴜ. 15Eri ovᴜ wura Mungu 'bani ecole ndrele kᴜrini, 'ba osile afa dria 'bale 'diyi ma drilia okori'i ; 16a’disikᴜ erisi Mungu 'ba ndra afa dria, 'bua azini nyakua, afa ndrele ra 'diyi pi ndrele kᴜ 'diyi be, kani ogᴜŋa opini, kani suru nyazani, kani opi nyazani, kani okponi—'ba ndra afa dria geri eri vᴜrisi, azini eri ma e'yosi. 17Eri ovᴜ afa dria ma drilia, azini afa dria eci yi tualᴜ okpo erinisi. 18Eri ovᴜ rᴜa ma drini, rua nderi kanisa'i; eri e'dozani, 'ba osile oko engapi 'ba draza ma eseliari, eri ma ovᴜ ani afa dria 'diyi ma drilia. 19Te Mungu ma milia eri onyirᴜ e'yo dria gapi i ma alia tre 'diyi ma ovᴜ Kristo ma alia, 20azini Kristo-si eri ma eci afa dria ma ti i be agyirᴜ dika, erini asi anzurᴜ 'baria ari pati alaza erinirinisi, 'dini afa dria ma ovᴜ erisi, kani afa nyakua 'diyi kani afa 'bua 'diyi. 21Te curu’do Kristo eci emi'i 'ba ndra ovᴜpi ari'barᴜ azini jururᴜ asisile emini ma alia azi onzi emini 'yelerisi 'diyi ma ti i be dika 22rᴜa erini ari berini dralerisi, fezᴜ ani emini pa sozᴜ alatararᴜ nyibile kokorᴜ azini e'yo kokorᴜ eri ma milia, 23emi ka ovᴜ 'dani a'ita ma alia, pa sozᴜ jo eti okporᴜ ma dria kirikiri, emini emi ojazᴜ vile asi 'baza e'yo bari emini erileriniri kᴜzᴜ kᴜ. Yi olᴜ e'yo barᴜ 'diri afa Munguni 'bale ovᴜpi 'bu etia 'diyi ma eselia dria ; yi 'ba ma, Paulo, 'ba azi nde ma aza kopiri'i. 24Te curu’do ma ovᴜ ayikosi candi mani isule emi ma e'yosirisi, te ma fe inzata Kristoni ma joloko acepiri ma ga tre rᴜa mani ma alia rᴜa erini ma e'yosi, 'di kanisa'i. 25'Ba ma 'ba kanisa nde ma aza kopirirᴜ, ekile azi Munguni fele ma dri emi vᴜ e'yo Munguni olᴜzᴜ teketekerile, 26'di e'yo vale kᴜ ovᴜpi zizarᴜ gbudrio engazᴜ ewu ama a'bipi 'dayinisiri'i, te curu'do e'da e'yo nde 'ba alatararᴜ erini 'diyi vᴜ 'bo. 27Mungu le fe 'ba 'diyi ma ni e'yo vale kᴜ zizarᴜ diza be 'diri ma lonyi ovᴜ ngopi ya 'ba jururᴜ ma eseilia, eri Kristo emi aliari, 'di asi 'baza diza tezᴜri'i. 28Ama olᴜ 'ba 'diri ma e'yo, 'ba dria alᴜ alᴜ arizᴜ, azini 'ba dria alᴜ alᴜ imbazᴜ ondᴜa driasi, ama ma fe 'ba dria alᴜ alᴜni pa sozᴜ ovᴜzᴜ fudri ci Kristo ma alia. 29E'yo 'disi ma azi nga tᴜ, o'bizᴜ asi driasi okposi, ekile eri ma okponi azi 'yele ma alia okposi tᴜrile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\