KOLOSAIA 4

1Emi 'ba opirᴜ ati'ba ma drilia 'diyi, emi fe afa kililirᴜ azini 'yeke ati'ba emini dri, emini nile emi indi ovᴜ Opi be 'buarisi. 2Emi ma fe emi asi Mungu zizᴜ 'dani, ovᴜzᴜ mile be Mungu ziza nde ma alia awa'difo be; 3emi ma zi Mungu ama dri indi, eri ma zi jotile e'yo olᴜzᴜri ama dri, ma ma olᴜ ani e'yo vale kᴜ zizarᴜ Kristoni mani ovᴜzᴜ ani ombezarᴜ arujoari beni, 4ma ma e'da eri kilili, ekile erini ovᴜle azizarᴜ ma dri e'yo olᴜzᴜrile. 5Emi aci ondᴜasi 'ba ovᴜpi amvelerᴜ 'diyi ma milia, emi fe etu ma aga emi dria pirini kᴜ. 6E'yo 'yoza emini ma ovᴜ etuzu 'yeta anzutiri be ekile afa alupi a'isirile, emi ma ni ani e'yo omvizᴜ 'ba alᴜ alᴜ ma tia 'yeke. 7Tukiko adripi mani lele tᴜ, 'ba azi ma aza kopi asi adarisi, ovᴜpi ma be ati'bo azirᴜ Opi ma aliari nga e'yo mani olᴜ emi tia dria. 8Ma pe eri ti emi vᴜ pila e'yo 'disi, emi ma ni ani e'yo amani, azini eri ma omi emi asi indi, 9Onesimo be tualᴜ, eri adripi asi adarᴜ be mani lele tᴜ, ovᴜpi 'ba emini ma azi alᴜri'i. Yi nga e'yo dria i 'yepi 'doari olᴜ emi tia ra. 10Arisitariko ovᴜpi arujoa ma beri pi zi emi ci ci, Marako Baranaba ma amvipi ma mvi pie (yi azi e'yo erini emi dri 'bo—eri ka eca emi vᴜ ra emi a'i eri), 11Yesu omvele Yusito'iri pie. 'Ba agele liza be 'diyi ma eselia, 'ba 'diyi a'dule nga suru Munguni ma azi ma be tualᴜ, yi 'ba ma asi omipi 'diyi. 12Epafra ati'bo Kristo Yesuni, 'ba emini ma azi alᴜri zi emi ci ci; eri o'bi okposi emi aza kozᴜ, Mungu zizᴜ emisi etuzu, emi ma so pa ani kirikiri ovᴜzᴜ fudri ci a'ita be eyo Munguni leleri ma alia dria. 13Te ma ovᴜ 'ba e'yo erini ma eti nzepiri kini, eri 'ye azi amborᴜ tᴜ emi ma e'yosi, azini vini 'ba ovᴜpi Laodikiaa 'diyi pi ma e'yosi, Hierapolia 'diyi be. 14Luka ojoᴜ lele tᴜri pi zi emi ci ci Dema be. 15Emi ma zi adripi ovᴜpi Laodikiaa 'diyi pi ci ci, Numfa pie, kanisa ovᴜpi jo erini ma aliari pie. 16Yi ka waraga 'diri la emi eselia 'bo, emi ma fe yi ma la eri kanisa 'ba Laodikiaa 'diyini ma alia indi; azini emi ma la vini waraga engapi Laodikiaari indi. 17Te emi ma 'yo Arikipo ma tia kini, Mi ndre mi ma 'ye azi Opini fele mi driri dezᴜ dria kililirᴜ. 18'Di zita mani, mani sile ma ngᴜlᴜpi ma drisiri, ma'i Paulo. Emi ega anzirikᴜ mani ma e'yo fo! 'Yeta anzutiri ma ovᴜ emi be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\