EFESOA 2

1Te emi odra ndra ra e'yo onzi pi ma alia ezata emini be. 2Emi aci ndra e'yo onzi 'diyi ma alia, ekile 'ba ewu nyaku 'dorinisi 'diyile, ekile opi ovᴜpi okpo be oli uru agaduari ma alia, orindi azi ngapi okposi anzi e'yo a'ipi kᴜ 'diyi ma aliarini lelerile. 3Te ama'i indi, ama dria aci ndra e'yo onzi 'diyi ma alia li ruanisi, e'yo rua pini lele asisile be 'diyi 'yezᴜ; ama ndra idri amani ma alia anzi adrani, ekile 'ba azi 'diyile. 4Te Mungu ovᴜpi yiki ma e'irᴜri, leta erini amborᴜ erini ama lezᴜrisi, 5amani ndra tro ovᴜria drazarᴜ e'yo onzisiri ti, eri 'ba ndra ama idrirᴜ Kristo be (te emi ovᴜ pazarᴜ 'yeta anzutirisi), 6eri enga ama eri be tualᴜ, fezᴜ amani rizᴜ eri be tualᴜ angᴜ 'buaria, Kristo Yesu ma alia, 7ewu ngapi ecapirisi eri ma ece ani 'yeta anzutiri erini ma Ionyi agapi tᴜri, erini asi ndriza fele ama dri Kristo Yesu ma aliarisi. 8A'disikᴜ emi ovᴜ pazarᴜ 'yeta anzutirisi geri a'itanisi; te 'diri engani de emi vᴜ kᴜ, eri afa feza Munguni feleniri'i— 9'yetasi kᴜ, 'ba alᴜni kazᴜ i enyazᴜ kᴜ. 10Te ama ovᴜ eri ma dripa-mvᴜ, 'bazarᴜ Kristo Yesu ma alia, amani ani 'yeta onyirᴜ Munguni edele kᴜle ama dri ngonde drio amani acizᴜ yi ma alia 'diyi 'yezᴜ beni. 11E'yo 'disi emi ma avi kᴜ kini emi ovᴜ ndra 'ba Jururᴜ rᴜasi, 'ba agele lile drisi 'ba rᴜaa 'diyini omvele agele lizaako 'diyi 12kini ewu ndra 'darisi emi ovᴜ Kristo kokorᴜ, esele cozarᴜ suru Israelini be ziri ziri, 'ba jururᴜ ovᴜpi aziza azile 'diyi be kᴜ 'diyi, asi 'baza kokorᴜ azini Mungu kokorᴜ nyakua. 13Te curu'do Kristo Yesu ma alia yi eji emi ovᴜpi ndra ziri 'diyi ogogo ari Yesunisi. 14Te eri asi anzurᴜ amaniri'i, eri fe esele iri 'diyini ovᴜzᴜ alᴜrᴜni, eri anzᴜ jo aliza ama esele copiri, 15rᴜa erini ma alia eri 'ba nguta ari'barᴜri azita ecarale e'yo sile azitarᴜ 'diyi berini feleri i dezᴜ, eri ma 'ba ani 'ba iri 'diyini ovᴜzᴜ 'ba alᴜ o'dirᴜ i ma ngᴜlᴜpi ma alia, asi anzurᴜ 'bazᴜ 'dinile, 16eri ma fe 'ba iri 'diyini ti ecizᴜ Mungu be rᴜa alᴜ ma alia, geri pati alazanisi, ngutani ma ti adizᴜ pati alaza nde-risi. 17Te eri emu asi anzurᴜ ma e'yo barᴜ olᴜzᴜ emi ovᴜpi re 'diyi ma tia, azini asi anzurᴜ olᴜzᴜ 'ba ogogo 'diyi ma tia indi ; 18a'disikᴜ erisi ama iri tro isu geri esizᴜ Ata vᴜ ogogori Orindi alᴜ ma alia. 19Ka-'dini emi ovᴜni di jururᴜ, kani ani'barᴜ dika kᴜ. te emi ovᴜ 'ba alatara-rᴜ 'diyi ma azirᴜ, emi 'ba Mungu vile akua 'diyi, 20odro emi 'ba ti opele 'diyi pi ma jo eti ma dria nabiyi be, Kristo Yesu ma ngᴜlᴜpini de oni jo ma kalaarirᴜni; 21eri ma alia jo alᴜ pi ma esele, ecile tualᴜ onyirᴜ 'diyi, zo cazᴜ ovᴜzᴜ hekalu alatararᴜ Opi ma alia ; 22eri ma alia si vini emi indi tualᴜ ovᴜzᴜ pari Munguni ovᴜzᴜrirᴜ Orindi ma alia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\