EFESOA 3

1E'yo 'dirisi ma'i Paulo, 'ba arᴜrᴜ Kristo Yesuni emi 'ba Jururᴜ 'diyi ma e'yosiri— 2emi ka azi 'yeta anzuririni Munguni fele ma dri emi e'yosiri ma e'yo eri 'bo, 3kini ece e'yo vale kᴜ zizarᴜri ma dri ece ece, ekile mani sile e'yo weresi oko 'borile. 4'Dini emini e'yo 'diri laria, emi ma eco e'yo vaza mani e'yo vale kᴜ zizarᴜ Kristoniri vazᴜri amazarᴜ beni. 5'Ba ma ori nini ndra e'yo zizarᴜ 'diri ewu driorisi kᴜ ekile Orindini e'yoni ecele ewu curu-'dorisi 'ba ti opele alatararᴜ erini 'diyi pi vᴜ nabiyi berile, kini, 6'ba Jururᴜ 'diyi ovᴜ 'ba awᴜrᴜso nyapi yi be tualᴜ, yi ecipi rua alᴜrᴜ yi be, aziza Kristo Yesu ma aliari a'izᴜ yi be tualᴜ e'yo barisi 'diyi. 7'Ba ndra ma 'ba e'yo barᴜ 'diri ma azi aza kopirirᴜ, ekile 'yeta anzutiri Munguni fele ma dri okpo erini e'yo 'yezᴜ okposirisirile. 8Te fe 'yeta anzutiri 'diri ma dri, ma ka tro ovᴜ 'ba alatararᴜ 'diyi ma eselia 'ba wererᴜ tᴜri'i, ma ma olᴜ 'ba Jururᴜ 'diyi ma eselia lonyi Kristoni 'bani ecole etini vale dria kᴜri ma e'yo barᴜ, 9e'yo vale kᴜ ovᴜpi zizarᴜ Mungu afa dria 'bapiri ma alia engazᴜ driori ma e'yo edeza ecezᴜ 'ba dria dri; 10eri ma fe ani geri kanisanirisi 'ba 'ba dri cepi 'diyi azini 'ba okpo be angᴜ 'buaria 'diyi ma ni ondᴜa Munguni ovᴜpi esele be kakaᴜri; 11ekile erini edele gbu-drio Kristo Yesu Opi amani ma aliarile. 12Eri ma alia ama ovᴜ asi okporᴜ be azini ama isu geri esizᴜ Mungu vᴜ ogogori asi tezasi, amani Kristoni a'ile rarisi. 13E'yo 'disi emi ava ma nze i candi mani isule emi e'yosirisi kᴜ ; eri bani e'yo emini emi enyazᴜ aniri'i. 14E'yo 'dirisi ma osi kᴜmᴜti va Ata ma drilia, 15te omve e'yo 'bani ovᴜzᴜ atarᴜri 'bua kani nyakua dria eri ma e'yosi, 16zizᴜ kini eri ma fe, diza eriniri ma lonyi vᴜsi, emini okpo isuzᴜ Orindi erinisi agu emini alealerᴜri ma alia, 17Kristo ma adri asi emini ma alia a'itasi; emini ola sᴜria va patile emi ma so pa kirikiri leta ma alia, 18emi ma ovᴜ okporᴜ 'ba alatararᴜ 'diyi be dria, wala pi ma e'yo vazᴜ, oconi pie, izᴜ urulerᴜri pie, izᴜ valerᴜ eleri pie, 19emini ani leta Kristoni e'yo niza 'bani dria ndepi rari nizᴜ, emi ma ga ani tre Mungu ma gaza trerile dria. 20Eri'i ecopi e'yo dria 'yepi tᴜ aga e'yo dria amani zile kani egale 'diyi ra, okpo erini azi 'yezᴜ ama alia okposirisiri 21ma ru ma ovᴜ inzizarᴜ kanisa alia, azini Kristo Yesu ma alia, a'bianzi vᴜsi dria, ewule ewule. Amena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\