EFESOA 6

1Emi anzi, emi inzi 'ba emi tipi 'diyi ma e'yo Opi ma alia, te 'diniri kilili. 2Mi inzi mi ati pi mi andri be ('di azita oko e'yo azile fezarᴜri beri'i), 3mi ma ovᴜ ani drilebarᴜ, ovᴜzᴜ nyakua eli be kakaᴜ beni. 4Emi ata, emi enya anzi emini ma asi aokoni engazᴜ yi ma asia kᴜ, te emi ma te yi agei imbatasi azini asi omiza Opinisi. 5Emi ati'ba, emi inzi 'ba ovᴜpi emi ma drilia opirᴜ nyakua 'diyi ma e'yo urisi azini rua yazasi asi alᴜsi, ekile Kristo vᴜrile; 6kiri lᴜ azi ngazᴜ 'ba ma milia ekile 'ba ayiko fepi 'ba dri 'diyile kᴜ, te ekile ati'ba Kristoni e'yo Munguni leleri 'yepi asisi 'diyile, 7azi ngazᴜ asisile onyirᴜsi ekile Opi dririle, te 'ba dririle kᴜ, 8a'disikᴜ emi ni ra 'ba dria alᴜ alᴜni nga e'yo onyirᴜ erini 'yeleri ma andeso isu Opi vᴜ, eri ka tro ovᴜ ati'boni kani kari'bani ti. 9Te emi opi, emi 'ye yi vᴜ 'dinile indi, emi ma kᴜ uri fezᴜ yi dri e'yo 'yozasi ja, a'disikᴜ emi ni ra Opi yini emi beri ovᴜ 'bua, te eri openi 'ba kᴜ. 10Te e'yo acepiri 'di, emi ma ovᴜ okporᴜ Opi ma alia, okpo erini amborᴜ tᴜrisi. 11Emi ma su afa ombani Munguni 'diyi dria, emini ecozᴜ ani pa sozᴜ lokiri Satanini ogazᴜ beni. 12A'disikᴜ afu amani fuleri ovᴜni 'ba rua ari be 'diyi be kᴜ, te opi be, okpo pie, 'ba wudrikuru ma dri cepi ini 'dorini 'diyi pie, orindi onzi ongᴜlᴜmᴜrᴜ angᴜ 'buaria 'diyi pie. 13E'yo 'disi emi ma o'du afa ombani Munguni 'diyi dria ra, emi ma eco ani ari'ba ma dri aruzᴜ o'du onzirisi, azini emi ka e'yo dria 'ye 'bo emi ma so di pa ci. 14Te emi ma so pa 'dini, emi anzu emi opile enyiriko e'yo adanirisi, emi su gombere e'yo kililirᴜrini emi agatia, 15emi su enyiriko edele e'yo barᴜ asi anzurᴜrinisiri emi paa; 16aga-piri emi ma 'du gombere a'itani emi dria, emini ecozᴜ ani 'ye acirᴜ 'ba onzini 'diyi inyuzarᴜ beni. 17Emi 'du vini biri pataniri pi, sei Orindiniri be, 'di e'yo Munguniri'i. 18Emi ma zi Mungu etu dria Orindi ma alia, Mungu ziza pisi matᴜ 'baza be dria. Emi ma ovᴜ mile be 'dani asi driasi, Mungu zizᴜ 'ba alatararᴜ 'diyi ma e'yosi dria, 19azini masi indi, e'yo ma ovᴜ fezarᴜ ma dri olᴜzᴜ, mani ma ti azizᴜ asi uri kokorᴜrisi, fezᴜ ani 'bani e'yo barᴜ ma e'yo vale kᴜ zizarᴜri nizᴜ, 20e'yo barᴜ 'dirisi ma di ojioᴜ arurᴜri; ma ma olᴜ ani e'yo 'diri asi uri kokorᴜrisi, ekile onyirᴜni ma ma olᴜ eri rarile. 21Te Tukiko adripi mani lele, azi ma aza kopi asi adarᴜ be Opi ma aliari nga e'yo mani dria ece emi dri, emini e'yo mani 'yeleri nizᴜ ani. 22Ma pe eri ma ti bani e'yo alᴜ 'di ma vᴜsi, emi ma ni ani e'yo amani, azini eri ma omi emi asi beni. 23Asi anzurᴜ ma ovᴜ adripi vᴜ, leta pi a'ita be, engazᴜ Mungu Ata vᴜ azini Opi Yesu Kristo vᴜ. 24'Yeta anzutiri ma ovᴜ 'ba dria Opi amani Yesu Kristoni lepi leta i depi kᴜrisi 'diyi be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\