EBRANIANI 4

1E'yo 'dirisi ama ma ovᴜ urisi, aziza 'bani efizᴜ ani ava liza erini ma aliarini nga aceria indi, 'ba alᴜ emi eseliari kazᴜ e'dazᴜ ekile eri ece rarile 'dini kᴜ. 2Te 'ba olᴜ e'yo bari ama tia 'bo, ekile ndra olᴜle yi ma tiarile tro tro; te e'yo nde yini erileri koni ndra yi ma aza kᴜ, a'disikᴜ e'yo nde ecini i tualᴜ a'ita be 'ba eripi 'diyi ma asia kᴜ. 3E'yo 'dirisi ama'i, 'ba e'yo a'ipi 'diyi, ama fi ava liza nde ma alia ra, ekile erini 'yole 'borile, kini, Ekile mani oyo sole adra manisi-rile, Yi ma fi ava liza mani ma alia alᴜni kᴜ, ka tro azi nde ovᴜ dezarᴜ gbudrio, engazᴜ ewu nyaku eti 'bazᴜria. 4Te eri 'yo pari azinia o'du aziriri ma e'yosi 'dinile, Te Mungu li ava o'du aziririsi azi erini dria ma vᴜtia. 5Azini dika pari 'dori ma alia eri kini, Yi ma fi ava liza mani ma alia alᴜni kᴜ. 6E'yo 'dirisi, ace 'ba azini ma fi alenia ra. te 'ba ndra yini e'yo bari olᴜzᴜ yi tia oko 'diyi awini ndra fi kᴜ, yini ovᴜle bile kokorᴜrisi, 7eri pe vini o'duniri indi, 'yozᴜ Daudi ma alia, o'du kakaᴜ ma vᴜtia, Andrᴜ, ekile 'yole 'borile, Andrᴜ emi ka o'duko erini eri, emi ma 'ba asi emini mbazarᴜ kᴜ. 8'Dini Yosua ka ndra ava liza fe yi dri ra, vᴜtinia Mungu ngani ndra o'du aziniri ma e'yo 'yo kᴜ. 9E'yo 'disi ava liza sabatorᴜ ace indi 'ba Munguni 'diyi dri; 10a'disikᴜ 'ba fipi ava liza Munguni ma alia 'bori, eri ma ngᴜlᴜpi li ava azi ini ma vᴜtia, ekile Munguni ava lile azi ini ma vᴜtiarile. 11E'yo 'dirisi ama ma nda asi driasi fizᴜ ava liza nderi ma alia, 'ba alᴜni kazᴜ e'dezᴜ eritaako ndra ecele 'darilerisi kᴜ. 12Te e'yo Munguni ovᴜ idrirᴜ, azini okpo be, eri cizarᴜ aga sei ciza si be irilerileri ra, eri 'ba so asi pi ma esele cozᴜ orindi be, kicolo pi ma esele cozᴜ odᴜ fala ma aliari be, eri asisile droza pi ma e'yo ni mbele egata asiari be. 13Azini afa Munguni o'bale 'diyi ma azi alᴜni i e'dapi eri ma milia kᴜni yo, te afa dria ovᴜ pililirᴜ azini ecezarᴜ 'ba e'yo amanini ovuzu eri vuri ma milia ra. 14Amani ovᴜria atalaᴜ edeta edepiri agapi ra fipi 'bua 'bori be, eri Yesu Mvi Munguniri’i, ama ma bi e'yo e'daza amani ci. 15Te ama ovᴜni atalaᴜ edeta edepi agapi ra ecopi okpoako amani ma candi nipi kᴜri be kᴜ, te atalaᴜ amani ovᴜ ndra obezarᴜ e'yo driasi ekile amale, te ezani kᴜ. 16E'yo 'dirisi ama ma esi ogᴜŋa 'yeta anzutirini vᴜ ogogo asi okporᴜsi, ama ma a'i yiki ani, azini ama ma isu 'yeta anzutiri ama aza kozᴜ etu e'yoni ama isuzᴜrisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\