EBRANIANI 8

1'Dini e'yo amani 'yoleri ma dri ambori 'di'i: ama ovᴜ atalaᴜ edeta edepi agapi rari be 'dinile, ripi va ogᴜŋa Diza Ndrizarᴜrini ma dri ndiria 'bua, 2ovᴜpi atalaᴜ pari alatararᴜri pi ma azi ngapi, bere adarᴜ Opini asoleni, 'bani asoleni kᴜri beri. 3Yi 'ba atalaᴜ edeta edepi agapi rari dria alᴜ alᴜ afa feza piyi fezᴜ edeta be; e'yo 'dirisi le atalaᴜ 'diri indi ma ovᴜ afa erini ngale feleri be. 4Eri ka te ovᴜ nyakua, ngani te ovᴜ atalaᴜ edeta edepirirᴜ kᴜ, a'disikᴜ 'ba afa feza fepi kile azitani 'yolerile 'diyi yi indi. 5'Ba 'diyi yi eceta azini endrilendri pari 'buariniri ma azi nga; ekile Munguni Musani imbalerile, Musani 'yeria bere ederia 'dini, eri 'yo kini, Mi ndre onyirᴜ mi ma ede afa dria ekile eceta ecele mi dri oni ma dria-rile. 6Te curu'do Kristo isu azi onyirᴜ agapi rari 'bo, erini ovᴜle 'ba 'ba ecipi Mungu be e'yo eciza onyirᴜ agapi ra, azile aziza agapi ra 'diyi berisirisi. 7'Dini aziza okori ka ovᴜ ezata kokorᴜ, yi ngani ndra pari azini ndrᴜ aziza iriri ofizᴜ kᴜ 8Te erini egaria yi ma dria, eri 'yo ra kini: Emi ne, o'duni emu ra, Opi ‘yora, o'du nde 'diyisi ma nga aziza o'dirᴜ 'ba ori'ba Israelini pi dri ori'ba Yudani be; 9ekile ndra mani azile yi ma a'bipi tia o'du mani yi ma dri bizᴜ yi dri cezᴜ yi ofᴜzᴜ angᴜ Misiria-risi 'dinile kᴜ; te yi ovᴜni aziza mani ma alia 'dani kᴜ, azini ma egani e'yo yini kᴜ, Opi 'yo ra. 10Te aziza mani ngale azile ori'ba Israelini be o'du 'dayi ma vᴜtiari eri 'di'i, Opi 'yo ra : Ma nga azita mani 'ba asisile yini ma alia, ma nga yi si yi ma asia; ma nga ovᴜ Mungu yini, yi nga ovᴜ 'ba mani. 11Yi alᴜ alᴜ ngani 'ba eri vile akuari imba kᴜ, yi alᴜ alᴜ ngani vini adripi yini imba kᴜ, kini, Mi ma ni Opini; a'disikᴜ yi driani ngale ma nile rarisi, engazᴜ 'ba were tᴜri vᴜ cazᴜ 'ba yini 'wara agapiri vᴜ. 12A'disikᴜ mani ngale yiki 'bale e'yo onzi yinisirisi, te ma ngani yi ma ezata ega dika kᴜ. 13Erini 'yoria, Aziza o'dirᴜ, 'dinile, eri 'ba aziza okori okurᴜ 'bo. Te afa i ojapi okurᴜ azini ecapi dezarᴜri, ace were eri nga avi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\