YOHANA 14

1Emi asi ma oti kᴜ; emi Mungu a'i ra, emi a'i ma indi. 2Pari 'bani ovᴜzᴜ 'diyi ovᴜ ma Ati ma joa kakaᴜ; ka'dini yo, ma ndra olᴜ emi tia ra; ma mu pari edezᴜ emi dri. 3Ma ka mu, ka pari ede emi dri, ma nga emu dika, ma nga emi a'i ma vᴜ, 'dini emi ma ovᴜ pari mani ovᴜzᴜria alᴜ indi. 4Emi ni angᴜ mani muzᴜri ma geri ra. 5Toma nga 'yo tinia, Opi, ama nini mi mu ngoari kᴜ; ama di geriniri ni ngoni ngoni ya? 6Yesu nga 'yo tinia, Ma gerini ma'i, ma e'yo adarᴜni ma'i, ma idrini ma'i; 'ba alᴜni cani Ata vᴜ kᴜ, pe lᴜ kiri ma vᴜrisi ka. 7Emi ka ndra ma ni ra, te'do emi ni ma Atini alᴜ indi; te engazᴜ curu'do emi ni eri ra, emi ndre vini eri 'bo indi 8Filipo 'yo eri tia, Opi, mi ece ama dri Atani, 'diri nga dri fu ama dri. 9Yesu nga 'yo eri tia, Ma ovᴜ di emi be ewu kakaᴜ 'dipi, te mi nini nga ma kiri kᴜ ya, Filipo? 'Ba ma ndrepi 'bori, ndre Atani 'bo; mi 'yo te kini, Mi ece ama dri Atani-ri ngoni ngoni ya? 10Mi a'ini kini ma ovᴜ Ata alia, Ata ovᴜ ma alia indi 'dini kᴜ ya? E'yo mani 'yole emi tia 'diyi ma olᴜni ma drisi kᴜ; te Ata ovᴜpi ma alia 'daniri eri 'yeta ini 'yeni 11Emi ma a'i kini ma ovᴜ Ata alia, azini Ata ovᴜ ma alia indi; ka kᴜ emi ma a'i ma 'yeta nde 'diyi ma e'yosi. 12Ma 'yo emi tia ndi ndi, 'ba ma a'ipiri nga 'yeta mani 'yele 'diyi 'ye indi; eri nga vini 'yeta 'diyi agapi ra 'diyi 'ye, mani mule Ata vᴜrisi. 13E'yo ngoni ngori emini zile ma rusiri, ma nga 'ye ra, 'dini Ata ma isu ani diza Mvi ma alia beni; 14emi ka e'yo ngoni ngori zi ma rusi ti, ma nga 'ye ra. 15Emi ka ma le ra, emi nga azita mani 'diyi ma ta mba ra. 16Azini ma nga zi Ata tia, eri nga emi dri 'Ba emi Aza Kopiri azini fe, eri ma ovᴜ ani emi be 'dani 'dani, 17eri Orindi e'yo adarᴜniri’i, nya-kuni ecole a'ile kᴜri, a'disikᴜ yi ndreni eri kᴜ, yi nini vini eri kᴜ indi; te emi ni eri ra, erini ovᴜle emi be 'dani, azini erini ngale ovᴜle emi aliarisi. 18Ma ngani emi kᴜ imvoanzirᴜ kᴜ; ma emu emi vᴜ ra. 19Ace were nyaku ngani ma ndre dika kᴜ, te emi nga ma ndre ra; mani ovᴜle idrirᴜrisi emi nga ovᴜ idrirᴜ indi. 20O'du nde 'darisi emi nga ni ma ovᴜ ma Ati alia, emi ovᴜ ma alia, azini ma ovᴜ vini emi alia indi. 21'Ba ovᴜpi azita mani 'diyi be, yi ma ta mbapiri, eri 'ba ma lepiri'i; 'ba ma lepiri, ma Atini nga eri le ra, ma vini nga eri le indi, ma nga ma ngᴜlᴜpi ece eri dri. 22Yudasi (ovᴜpi Isikariote kᴜri'i) 'yo eri tia, Opi, a'di e'yo 'ye ini, mini mi ngᴜlᴜpi ecezᴜ ama dri te nyaku dri kᴜ ya? 23Yesu nga e'yo omvi, 'yo eri tia, Ba ka ma le ra, eri nga e'yo mani ma ta mba ra; ma Atini nga eri le ra, ama nga emu eri vᴜ, ama nga pari amani ovᴜzᴜri ede eri vᴜ. 24'Ba ma lepi kᴜri mbani e'yo mani 'diyi ma ta kᴜ; e'yo emini erileri eri mani yo, te eri Ata ma ti epepirini. 25E'yo 'diyi ma 'yo emi tia 'bo, mani nga ovᴜria emi beria. 26Te 'Ba 'ba Aza Kopiri, Orindi Alatararᴜ, Atani ngale tini epele ma rusiri'i, eri nga emi imba e'yo driasi, eri nga fe emi ma ega e'yo dria mani 'yole emi tia 'diyi ra. 27Ma kᴜ asi anzurᴜ emi vᴜ; ma fe emi dri asi anzurᴜ maniri; te ma feni emi dri nyakuni felerile kᴜ. Emi asi ma oti kᴜ, emi ma ovᴜ urisi kᴜ indi. 28Emi eri e'yo mani 'yole emi tiari kini, Ma mu ra, te ma emvi emi vᴜ ra. Emi ka te ma le ra, emi te ovᴜ ayikosi, mani mule Ata vᴜrisi; a'disikᴜ Ata aga ma ra. 29Curu’do ma olᴜ emi tia 'bo de nga e'yo nderi 'yeni i kᴜ, 'dini eri ka nga i 'ye ra, emi ma a'i ani. 30Ma ngani asi e'yo 'yo emi be kakaᴜ kᴜ, opi nyaku 'dirinirini emulerisi. E'yo erini ma alia alᴜni yo; 31te nyaku ma ni ani ma le Atani ra, ma adri 'ye ekile Atani e'yo azile ma tiarile. Emi nga, ama mu 'doarisi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\