YOHANA 16

1Ma olᴜ e'yo 'diyi emi tia 'bo, yi kazᴜ emi fezᴜ abazᴜ kᴜ. 2Yi nga emi odro jo 'bani yi okᴜzᴜ 'diyiasi; ada etuni emu ra, 'ba dria emi ofupi 'diyi nga ega kini yi azi inzitarᴜ 'ye Mungu dri. 3Yi nga e'yo 'diyi 'ye, yini ama nile ma Ati be kᴜrisi. 4Te ma 'yo e'yo 'diyi emi tia 'bo, 'dini etu yiniri ka nga eca ra, emi ma ega kini ma olᴜ ndra e'yo 'diyi emi tia ra. Ma 'yoni ndra e'yo 'diyi emi tia okorisi kᴜ, mani ndra nga ovᴜle emi be indirisi. 5Te curu'do ma mu 'ba ma ti epepiri vᴜ; te 'ba alᴜni emi eselia ma zipi kini, Mi mu ngoa ya?-ni yo. 6Te mani e'yo 'diyi 'yole emi tia 'borisi, candi ga ani emi asia tre. 7Te ma e'yo adarᴜri 'yo emi tia: mani muzᴜ rari eri emi dri onyirᴜ, te ma ka mu kᴜ, 'Ba 'ba Aza Kopiri ngani emu emi vᴜ kᴜ; te ma ka mu ra, ma nga eri ti epe emi vᴜ. 8Eri ka emu ra, eri nga e'yo e'da kilili nyaku dri e'yo onzi pi ma e'yosi, e'yo kililirᴜri pie, e'yo liza pie dria: 9e'yo onzisi a'disikᴜ yini ma a'ile kᴜrisi; 10e'yo kililirᴜrisi a'disikᴜ mani mule Ata vᴜ azini emini ngale ma ndrele dika kᴜrisi; 11e'yo lizasi yini opi nyaku 'dirini ma e'yo lile 'borisi. 12Ma ovᴜ nga e'yo be kakaᴜ 'yozarᴜ emi tia, te econi emini yi a'izarᴜ curu'do kᴜ. 13Te eri'i Orindi e'yo adarᴜniri ka nga emu ra, eri nga emi dri ce e'yo adarᴜ ma alia dria; te eri ngani e'yo 'yo eri drisi kᴜ, te eri nga e'yo dria erini erile 'diyi 'yo'i, eri nga vini emi dri e'yo ngapi emupi 'diyi olᴜ indi. 14Eri nga 'ba ma ma ovᴜ dizarᴜ, erini ngale afa mani ma azi e'dule olᴜle emi tiarisi. 15Afa dria Atani ovᴜzᴜ yi be 'diyi yi mani ; e'yo 'disi ma 'yo te kini eri afa mani ma azi e'du olᴜ emi tia. 16Ace were, emi ngani ma ndre kᴜ; ace were dika, emi nga ma ndre ra. 17'Ba erini imbale 'diyi ma azi nga 'yo yi eselia ani, E'yo erini 'yole ama tia 'diri eri a'di e'yoni, kini, Ace were emi ngani ma ndre kᴜ, ace were dika, emi nga ma ndre ra; azini, Mani mule Ata vᴜrisi, 'diniri ya? 18Yi 'yo ani, E'yo erini 'yole, Ace were 'diri eri a'di e'yoni ya? Ama nini e'yo erini 'yoleri kᴜ. 19Yesu ni yi le e'yo zi i tia, nga di 'yo yi tia kini, Emi e'yo ozi emi eselia mani 'yole, Ace were emi ngani ma ndre kᴜ, ace were dika emi nga ma ndre ra, 'dinirisi ya? 20Ma 'yo emi tia ndi ndi, emi nga awᴜ wᴜ lulu be, te nyakuni nga ovᴜ ayikosi; emi nga ovᴜ candi be, te candi eminiri nga i oja ayikorᴜ. 21Mvaazo ka okᴜ e'du ra, eri ovᴜ candi be eri ma etuni ecalerisi; te eri ka di mva osi 'bo, eri egani rua suza ma e'yo dika kᴜ, ayiko erini agupia osile nyakua 'bori ma e'yosi. 22'Dinile emi ovᴜ candisi curu'do; te ma nga emi ne dika, emi asini nga ovᴜ ayikosi, te 'ba alᴜni ngani ayiko emini pa emi vᴜsi kᴜ. 23O'du 'dasi emi ngani zita azini zi ma tia kᴜ. Te ma 'yo emi tia ndi ndi, e'yo ngoni ngo emini zile Ata tiari, eri nga fe emi dri ma rusi. 24Ecazᴜ curu'do emi zini nga e'yo azini ma rusi kᴜ; emi zi di, emi nga a'i ra, ayiko emini ma ga tre ani. 25Ma 'yo e'yo 'diyi emi tia e'yo o'bezasi 'bo; te etuni nga emu ra, etu ndesi ma ngani asi e'yo 'yo emi tia e'yo o'bezasi kᴜ, te ma nga e'yo Atani 'yo emi tia mgborᴜ. 26O'du ndesi emi nga e'yo zi ma rusi; te ma 'yoni emi tia kini ma nga Atani zi e'yo eminisi zi zi 'dini kᴜ; 27a'disikᴜ Ata ma ngᴜlᴜpi le emi ra, emini ma lele 'bo, azini emini a'ile 'bo kini ma ibi enga Ata vᴜrisi. 28Ma ibi enga Ata vᴜ, ma eca nyakua; dika ma nyaku kᴜ ra, muzᴜ Ata vᴜ. 29'Ba erini imbale 'diyi 'yo eri tia, Awa'dini, curu'do mi 'yo mgborᴜ, mi 'yoni e'yo o'bezani kᴜ! 30Curu'do ama ni ra mi ni e'yo dria, leni 'ba azini ma zi e'yo mi tia kᴜ; e'yo 'disi ama a'i ra mi ibi enga Mungu vᴜ. 31Yesu nga e'yo omvi yi tia, Curu’do emi a'i ra ya? 32Mi ndre, etuni emu ra, eca di 'bo, etu ndesi emi nga ovᴜ erezarᴜ, emi dria alᴜ alᴜ emiri emiri, emi nga ma kᴜ a'dule; te ma ovᴜni a'dule kᴜ, Atani ovᴜle ma berisi. 33Ma 'yo e'yo 'diyi emi tia 'bo, 'dini ma alia emi ma isu ani asi anzurᴜ. Emi nga ovᴜ inzata be nyakua ra; te ti emi imba emi asi okporᴜ, ma aga nyaku 'bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\