MARAKO 13

1Erini efᴜria hekaluarisi, 'ba erini imbaleri ma azi nga 'yotinia kini, 'Ba 'ba Imbapiri, mi ne oni 'diyi pi jo siza 'diyi be ndri 'doni ya! 2Yesu nga 'yo tinia kini, Mi ndre jo siza ambo ambo 'diyi ya? Oni alᴜ ngani ace i agyi dria asᴜkokorᴜ alᴜani kᴜ. 3Erini riria oni Mizeituni dria, hekalu be otizarᴜ, Petero pi, Yakobo pie, Yohana pie, Andarea pie, yi nga eri zi ndindirᴜ kini, 4Mi olᴜ ama dri e'yo 'diyi nga yi 'ye a'dᴜngare ya? Ewu e'yo 'diyini ngazᴜ yi 'yezᴜ cazᴜ tinia driari ma ecetani ngoni ya? 5Yesu nga 'ba 'yo yi tia kini, Emi ovᴜ mile be, 'ba azini ma ici emi kᴜ. 6'Ba karakaraᴜ nga emu ma rusi, 'yozᴜ kini, Ma eri'i! Yi nga 'ba ici karakaraᴜ. 7Emi ka nga e'yo ombani eri ra, androta ombani be, emi asi ma oti kᴜ; e'yo 'diyi nga yi 'ye be, te ewu angᴜ tini asizᴜri nga yo. 8Suruni nga enga suru azini be, opi nyazani nga enga opi nyaza azini be dria ombarᴜ; oyakiani nga ovᴜ angᴜasi ndᴜ ndᴜ, likini nga ovᴜ indi; e'yo 'diyi bani rᴜa suza ma tini e'dozᴜri'i. 9Emi ovᴜ mile be emi ma ngᴜlᴜpi ma agei tezᴜ; yi nga emi ji diwania; yi nga emi co pari 'bani yi okᴜzᴜria; emi nga pa so e'yo manisi 'ba 'ba dri cepi 'diyi pi ma milia opi be, ovᴜzᴜ e'yo etirᴜ yi dri. 10Te ma olᴜ e'yo bari suru dria vᴜ oko. 11Yi ka emi ji fe e'yo lizᴜ emi dria, emi asi ma oti e'yo emini 'yolerisi oko kᴜ; te e'yo dria ngapi ovᴜpi fezarᴜ emi dri sawa 'dasiri emi 'yo'i, te 'ba e'yo 'yopiri emi'i yo, eri Orindi Alatararᴜ'i. 12Adripini nga adripini fe drazᴜ, atani nga mvini fe drazᴜ, anzi yi nga enga ombarᴜ 'ba yi tipi 'diyi be, yi nga yi fe odra ra; 13'ba dria yi nga emi ngu onzi ma rusi. Te 'ba asi tepi troa ewu angᴜ tini asiriari, eri nga i pa ra. 14Emi ka afa ngule onzi 'ba dri jazᴜri ndre erini pa soria pari ogale siria ('ba waraga lapiri ma va e'yo 'diri), ba angᴜ Yudiaa 'diyi ma apa oni eselia; 15'ba ovᴜpi jo driari ma si va fizᴜ afa 'duzᴜ joarisi kᴜ; 16'ba ovᴜpi nga aliari ma atri dri vile koti erini 'duzᴜ kᴜ. 17Candi okᴜ okporovᴜrᴜ 'diyi dri, odekᴜa endrᴜpi 'diyi be. 18Emi ma zi Mungu e'yo nderi ma ovᴜ ewu egbenisi kᴜ. 19O'du nde 'dayisi inzatani nga ovᴜ indi, inzata azini engazᴜ Munguni e'dozᴜ nyaku 'bazᴜrisi cazᴜ kpere curu’do ndra nga 'dinileni yo, ngani vini eca 'dini kᴜ indi. 20Opi ka o'du 'diyi li aliŋarᴜ kᴜ, 'ba ndi alᴜni ngani i pa kᴜ; te 'ba opeza erini opele 'diyi ma e'yosi eri nga o'du 'diyi li aliŋarᴜ ra. 21Ewu 'dasi 'ba azini ka di 'yo emi tia kini, Mi ndre, Kristo eri 'do'i! kani, Mi ndre, eri 'da'i! emi a'i kᴜ. 22Kristo inzorᴜ piyi nabi inzorᴜ 'diyi be nga enga ra, yi nga eceta piyi 'ye tali be 'ba icizᴜ ani, ka eco ra, 'ba opeza pie dria. 23Emi ma ovᴜ mile be; emi ndre, ma olᴜ emi tia e'yo dria drio okorisi 'bo. 24O'du nde 'dayisi, inzata 'dari ma vᴜtia, etuni nga ovᴜ bizarᴜ inirᴜ, mba ngani angᴜ mve ku, 25'bi'bio yi nga o'de 'buarisi va, okpo 'bua 'diyi nga oya oya. 26Yi nga di Mvi 'bani ndre erini emuria iriti ma alia, okpo amborᴜ be, diza be tᴜ. 27Eri nga malaika erini ti pe, yi nga 'ba opeza erini okᴜ tualᴜ engazᴜ oli su 'diyi ma alia, engazᴜ angᴜ ma kalatini asizᴜria cazᴜ kpere 'bu ma kalatini asizᴜria. 28Emi oni e'yo eti o'beza elioni: arakalani efᴜria aroru 'bo, bini ka idi ra, emi ni kini ewu lozᴜri eca ogogo. 29'Dinile emi alᴜ indi, emi ka e'yo 'diyi ndre, yini yi 'yeria, emi nga ni kini eri ovᴜ ogogo, va jotilia. 30Ma 'yo emi tia ndi ndi, a'bianzi 'diyi ngani yi de kᴜ de nga e'yo 'diyi dria 'yeni yi kᴜ. 31'Bᴜ pi nyaku be nga yi de ra, te e'yo mani ngani i de kᴜ. 32O'du 'dari pi ma e'yo, etuniri be, 'ba alᴜni nini kᴜ, kani malaika 'bua 'diyi Mvi be ti, kiri Ata'i a'dule. 33Emi ma ovᴜ mile be, emi ko o'du kᴜ, emi zi Mungu tia; emini ewuni ovᴜzᴜ a'dᴜngareari nile kᴜrisi. 34Eri ovᴜ 'ba mupi angᴜ andiniarile, erini jo erini kᴜria, erini e'yo aziria ati'ba erini ma tia, azi awazᴜ yi vᴜsi alᴜ alᴜ yinirᴜ, eri nga 'ba jotile agei tepiri azi ma te angᴜ ma agei mile be. 35Emi ma ovᴜ mile be ani—emini jo e'ini eca a'dᴜngareari nile kᴜrisi, kani ondre be, kani iniayii, kani a'uatani cere 'beria, kani o'biti be yani 36eri kazᴜ emuzᴜ rugbu emi isuzᴜ o'du koria kᴜ. 37Mani 'yole emi tiari, ma 'yo 'ba tia dria 'dini: Emi ma ovᴜ mile be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\