MATAYO 19

1Eri nga eca 'dini, Yesu ka e'yo 'diyi 'yo de 'bo, eri fᴜ Galiliasi, nga eca Yudia ma kalati Yoridania 'aa'dasiria; 2'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ bi eri ma vᴜti, eri nga yi ati 'dale. 3'Ba Farisaini nga mu eri vᴜ, eri obezᴜ kini, Azita a'i 'bani okᴜ ini drozᴜ e'yo driasi ra ya? 4Eri nga e'yo omvi, 'yo ra kini, Emi lani ndra kini 'ba 'ba 'bapi okokeleri ede ndra yi agupirᴜ azini okᴜrᴜ kᴜ ya? 5Eri nga ‘yora, E'yo 'disi agupi nga ati pi kᴜ andri be, nga i ebi okᴜ ini be; 'ba 'diyi iritro nga ovᴜ rua alᴜrᴜ. 6'Dini yi ovᴜni iri dika kᴜ, te rua alᴜ. E'yo 'disi afa Munguni ecile tualᴜniri, 'ba ada ma co eseleni kᴜ. 7Yi nga 'yo eri tia, Ka adri 'dini, Musa azi di waraga esele cozaniri fezᴜ eri drozᴜ a'disi ya? 8Eri nga 'yo yi tia, Asi mbaza eminisi Musa a'i ndra ani emini okᴜ emini drozᴜ, te okokelerisi ovᴜni'dini kᴜ. 9Ma'i, ma 'yo emi tia: 'ba azini ka okᴜ ini dro ra, ka ovᴜ e'yo ali 'bazanisi kᴜ, ka andini je, eri 'ba alini; 'ba okᴜ 'bani drole 'diri jepiri 'ba alini indi. 10'Ba erini imbale 'diyi nga 'yo eri tia, E'yo agupi pini okᴜ beri ka ovᴜ 'dinile, onyirᴜ 'ba ma je okᴜ kᴜ. 11Te eri nga 'yo yi tia, Ba dria econi e'yo 'diri aazarᴜ kᴜ, pe 'ba Munguni a'ita fezᴜ yi dri 'diyi'i. 12Te agupi azini yi ondorᴜ, 'bani yi osile 'dinile engazᴜ andri yini ma aliarisi; agupi azini yi ondorᴜ 'bani yi onzele rarisi; agupi azini yi ondorᴜ yini yi 'bale 'dinile ceni suru 'buari ma e'yosirisi. 'Ba ecopi e'yo 'diri a'ipiri ma a'i. 13Etu 'dasi yi eji anzi nyiri eri vᴜ, eri ma ti dri yi dria ani beni, ma a'i Mungu yi dri indi; te 'ba erini imbale 'diyi nga ega yi ma dria. 14Te Yesu nga ‘yora, Emi kᴜ anzi nyiri ma emu ma vᴜ, emi ma oga yi si kᴜ; suru 'buari ovᴜ 'ba 'dinile 'diyini. 15Eri nga i dri oti yi dria, nga fᴜ 'darisi ndo. 16Mi ndre, 'ba alᴜ nga eca eri vᴜ, nga 'yo ra kini, 'Ba 'ba Imbapiri, ma nga e'yo onyirᴜ ngoniri 'ye'i ka, ma ma ovᴜ idri 'dani 'daniri be ani ya? 17Eri nga 'yo eri tia, Mi zi onyi ma e'yo ma tia a'disi ya? 'Ba onyi beri eri alᴜ. Te mi ka le fi idria, mi mba azita ma ta. 18Eri nga 'yo eri tia, Ngoyi ya? Yesu nga ‘yora, Mi fu 'ba kᴜ, Mi 'ba ali kᴜ, Mi ogu kᴜ, Mi nze e'yo eti inzorᴜ kᴜ, 19Mi inzi ati pi mi andri be, azini Mi le mi agyi mini mi lelerile. 20Karilaᴜ nga 'yo eri tia, Ma mba 'diyi ma ta dria 'bo; e'yo ngoni ace nga vinini ya? 21Yesu nga 'yo eri tia, Mi ka le ovᴜ kililirᴜ, mi mu, mi ozi afa mini dria, mi fe 'ba aliorᴜ dri, te mi nga ovᴜ lonyi be 'bua ; azini mi emu ma vᴜti bizᴜ ani. 22Te karilaᴜ, erini e'yo 'diri eriria, nga mvi asi candirᴜsi; a'disikᴜ eri afa be kakaᴜ. 23Yesu nga 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia, Ma 'yo emi tia ndi ndi, kini, eri nga ovᴜ ewarᴜ 'ba afa e'irᴜ dri fizᴜ suru 'buaria. 24Dika ma 'yo emi tia, Ngamiani fizᴜ sindani ma talaasiri eri ewa kokorᴜ aga 'ba afa e'irᴜni fizᴜ suru Munguniari ra. 25'Ba erini imbale 'diyi ka eri ra, yi nga osu tᴜ aga ra, 'yozᴜ kini, Ka'dini a'di eco i pazarᴜni ya? 26Yesuni mile 'baria yi ruaa, nga 'yo yi tia, 'Ba vᴜrisi e'yo 'diri econi kᴜ, te Mungu vᴜrisi e'yo dria eco ra. 27Petero nga di e'yo omvi, 'yo eri tia, Mi ndre, ama kᴜ afa dria 'bo, ama bi mi vᴜti. Ama nga ani a'di isu ya? 28Yesu nga 'yo yi tia, Ma 'yo emi tia ndi ndi, emi 'ba ma vᴜti bipi 'diyi, ewu afa 'bazᴜ o'dirᴜrisi Mvi 'bani ka ri ogᴜŋa erini dizarᴜri dria, emi'i indi, emi nga ri ogᴜŋa mᴜdri drini iri ma dria, suru mᴜdri drini iri Israelini 'diyi ma e'yo iizᴜ. 29'Ba dria alᴜ alᴜ jo pi kᴜpi, adripi pie, amvipi pie, ati pie, andri pie, anzi pie, angᴜ pie dria, ma rusiri, yi nga eri ofe pale tᴜrᴜ, azini eri nga idri 'dani 'daniri bi awitarᴜ. 30Te 'ba kakaᴜ ovᴜpi oko 'diyi nga ovᴜ 'ba vilerᴜ; 'ba vile 'diyi nga ovᴜ 'ba oko 'diyirᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\