MATAYO 3

1O'du 'dayisi Yohana baputizi fepiri eca ra, e'yo olᴜzᴜ angᴜ rokorᴜ Yudianiria, eri kini, 2Emi oja emi asi; suru 'buari eca ogogo 'bo. 3'Ba 'diri eri 'ba ndra nabi Isayani e'yoni 'yoleri'i, kini, O'duko 'ba oyᴜpi roko driarini : Emi ede geri Opini, emi 'ba leti erini 'diyi kililirᴜ. 4Yohana ma ngᴜlᴜpi ma afa suza eri bongo cale ngamia ma 'bikosiri, kafa enyirᴜ eri opilia ci; nyaka erini ombi pi anyuoso aseari be. 5'Ba Yerusalemua 'diyi pi nga di fᴜ mu eri vᴜ, Yudiaa 'diyi pie dria, angᴜ Yoridani ma ageiaria 'diyi be dria, 6baputizi bizᴜ eri vᴜ yi ara Yoridania, yini e'yo onzi yini e'daria. 7Te eri ka 'ba Farisaini piyi ma azi ndre 'ba Sadukayoni be yini emuria baputizi bizᴜ, eri 'yo yi tia, Emi ori urini! A'di ece emini apazᴜ adra emupirisini ya? 8Emi ma ka efi i sipi asi ojaza be si siri ; 9emi osu 'yozᴜ emi asia, Ama ovᴜ Iburahimu be a'birᴜ, 'dini kᴜ; te ma 'yo emi tia, Mungu eco oni 'diyi engazarᴜ Iburahimu dri anzirᴜ. 10Ji di ogara, kᴜ pati ndua 'bo; pati dria efi onyirᴜ kapi kᴜri, 'ba ga ra, 'ba 'be acia. 11Ma'ini, ma baputizi fe emi dri yisi asi ojazᴜ, te 'ba emupi ma vᴜtia ovᴜpi okpo be ma agapi ra, mani dri fuzᴜ eri ma jijima 'duzᴜ kᴜri, eri'i eri nga baputizi fe emi dri Orindi Alatararᴜ pisi aci be. 12Ko'bi erini ovᴜ eri dria, eri nga akuma ini ko alarᴜ, nga anya ini okᴜ eroa, te drilekoniri eri nga ve aci i depi kᴜrisi. 13Yesu nga di enga Galiliarisi, nga mu Yoridania Yohana vᴜ, baputizi bizᴜ vᴜnia beni. 14Te Yohana le oga eri dri si, kini, Si te mani baputizi bizᴜ mi vᴜ, mi vini emu ma vᴜ ya? 15Te Yesu nga e'yo omvi, 'yo tinia kini, Curu'do di mi a'i; onyirᴜ amani e'yo kililirᴜ 'yezᴜ dria'i. Eri nga di a'i eri dri ra. 16Te Yesu ka baputizi bi 'bo, eri efᴜ yiarisi, etu amve coti, te mi ndre, 'bu zi i eri dri ra, eri ndre Orindi Mungunini esiria va a'balaᴜle, emuria i dria; 17te mi ndre, o'duko ibi 'bua, 'yo ra, 'Di Mvi mani lele tᴜri'i, ma ovᴜ ayikosi tᴜ erisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\