MATAYO 4

1Etu 'dasi Orindi nga Yesuni enga ji roko dria obezᴜ Satani dri. 2Ka de o'du kali su etusi inisi dria nyaka kokorᴜ, vilerisi abiri nga eri fu ra. 3'Ba 'ba obepiri nga eca eri vᴜ, 'yo ra kini, Mi ka ovᴜ Mungu ma Mvi'i, mi azi oni 'doyini ofᴜzᴜ enyarᴜ. 4Eri nga e'yo omvi 'yo ra, E'yo si i 'bo 'dini, 'Ba econi ovᴜ idrirᴜ enyasi a'dule kᴜ, te e'yo dria efᴜpi Mungu ma tiliarisi. 5Satani nga di eri ji aku alatararia, nga eri 'ba hekalu ma karia dria uru, 6nga 'yo eri tia, Mi ka ovᴜ Mungu Mvi'i, mi 'be mi va; te e'yo si i 'bo 'dini, kini, Eri nga malaika erini azi e'yo minisi, azini Yi nga mi 'du uru dri yinisi, mi kazᴜ mi pa sizᴜ oni dria kᴜ. 7Yesu nga 'yo eri tia kini, E'yo si i 'bo, dika, Mi obe Opi Mungu mini kᴜ. 8Dika Satani nga eri ji oni izᴜrᴜ tᴜri ma dria, nga eri dri opi nyaza wudrikurua 'diyi ece dria, diza yini be; 9nga 'yo tinia, 'Diyi dria ma nga fe mi dri, mi ka mi eco ma drilia ma inzizᴜ. 10Yesu nga di 'yo eri tia, Mi da mi 'dale, Satani! te e'yo si i 'bo, kini, Mi ma inzi Opi Mungu mini, mi ma nga azi eri dri a'dule. 11Satani nga di eri kᴜ ra; te mi ndre, malaika nga eca ayᴜa ayᴜzᴜ eri dri. 12Te ka eri kini fe Yohanani arurᴜ 'bo, eri nga mvi Galilia; 13eri nga Nazaretini kᴜ ra, nga emu ovᴜ Kaperinaumua, aku nde miri tia, kala Zebuluni pini Nafutali beria; 14e'yo ndra nabi Isayani 'yoleri ma ca i paria 'yeke ani, kini: 15Angᴜ Zebulunini pi angᴜ Nafutalini pie, geri miria, Yoridania 'aa'dasiri pie, Galili 'ba juruniri be— 16suru ripi angᴜ iniciciriari ndre diza amborᴜ ra, 'ba ripi angᴜ drani dra ma endrilendriari ma alia 'diyi dri diza efᴜ 'bo. 17Engazᴜ o'du 'dasi Yesu nga 'ba e'yo olᴜ, nga 'yo kini, Emi oja emi asi; suru 'buari eca ogogo 'bo. 18Erini aciria miri Galiliari ma tia, eri nga adripi ndre iri, Simoni omvele Peterori pi adripi erini Andarea be, yi ri emba 'be miria; yini ovᴜle 'ba e'bi okᴜpi 'diyirisi. 19Eri nga 'yo yi tia, Emi bi ma vᴜti, ma nga emi 'ba 'ba 'ba okᴜpi 'diyirᴜ. 20Yi nga emba yini kᴜ coti, nga eri ma vᴜti bi. 21Engazᴜ 'daarisi, eri nga mu drile, nga adripi iri azini ndre, Yakobo Zebedayo mvi pi adripi Yohana be, yi ovᴜ oguru alia ati Zebedayo pie, emba yini ederia ; eri nga yi omve. 22Yi nga oguru pi kᴜ yi ati be coti, nga eri vᴜti bi. 23Yesu nga aci Galili ma alesi dria, 'ba imbazᴜ pari 'bani yi okᴜzᴜ 'diyia, e'yo bari suruniri olᴜzᴜ, azo pi dra be atizᴜ 'ba ruaa dria. 24E'yo erini nga ku angᴜ Suriania dria, yi nga 'ba dria azo be 'diyi eji vᴜnia, 'ba ovᴜpi azo ndᴜ ndᴜ be 'diyi pie, 'ba drani inzale 'diyi pie, 'ba orindi onzi be 'diyi pie, 'ba ediani o'bele 'diyi pie, 'ba acozarᴜ 'diyi pie dria, eri nga yi ati ra. 25'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ engapi Galili pia Dekapoli pie, Yerusalemu pie, Yudia pie, Yoridania 'aa'dasiri pie 'diyi nga eri ma vᴜti bi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\