MATAYO 7

1Emi li e'yo kᴜ, yi kazᴜ e'yo lizᴜ emi dria kᴜ. 2E'yo emini nga ovᴜ lizarᴜ e'yo liza emini lilerisi, yi nga afa o'bi emi dri afa o'biza emini o'bileri vᴜsi. 3Mi ndre pati o'boroko ovᴜpi mi adripi ma miliari a'disi ya, dere pati 'bara mi ngᴜlᴜpi ma miliari mi luni kᴜ ya? 4Mi nga di 'yo mi adripi ma tia ngoni, Mi fe ma epe pati o'boroko mi miliarisi; te mi ndre, de pati 'bara mi milia ya? 5Mi 'ba lokiri be mi'i, mi epe pati 'bara mi miliarisi oko; mi nga di ndre onyirᴜ pati o'boroko epezᴜ mi adripi ma miliarisi ndo. 6Emi fe afa alatararᴜ oce dri kᴜ ; emi o'be vini nyoro ndrizarᴜ emini ezo drilia kᴜ, yi kazᴜ yi otᴜzᴜ yi ma pasi kᴜ, kazᴜ yi ojazᴜ vile emi rua osizᴜ kᴜ indi. 7Emi zi, eri nga ovᴜ fezarᴜ emi dri; emi ndru, emi nga isu ra; emi kpo, eri nga ovᴜ zizarᴜ emi dri. 8A'disikᴜ 'ba dria afa zipiri, eri a'i ra; 'ba ndrupiri isu ra; 'ba kpopiri dri yi nga zi ra. 9'Ba emi eselia a'di'i, mva erinini enya a'izᴜ, ngazᴜ eri dri oni fezᴜ'i ya? 10Ka e'bi a'i, eri nga eri dri uri fe'i ya? 11Te emi'i 'ba onzi 'diyi, emi ka ni afa feza onyirᴜ fezᴜ anzi emini dri, Ata emini ovᴜpi 'buari ngani afa onyirᴜ fe 'ba eri zipi 'diyi dri aga ra kᴜ ya? 12Afa dria emini lele 'ba ma 'ye emi dri 'diyi, emi 'ye vini yi dri 'dini; azita pi nabi be yi 'di. 13Emi fi kalitile luruarᴜrisi; a'disikᴜ kalitile walarᴜ azini geri walarᴜ muzᴜ dri jaza vᴜ, 'ba fipi alenia 'diyi kakaᴜ. 14Te kalitile lurᴜarᴜ azini geri iziŋarᴜ muzᴜ idri vᴜ, 'ba eri isupi 'diyi were. 15Emi te emi agei nabi inzorᴜ 'diyisi; 'ba nde emu emi vᴜ rᴜasi kabilole, te alialerᴜ yi 'balauni adrarᴜ. 16Emi nga yi ama, efi yini 'yale 'diyisi. 'Ba nga zabibu ti oci ma rᴜaa ya? Kani elio la ma ruaa ya? 17'Dini pati alᴜ alᴜ dria onyirᴜri eri efi onyirᴜri 'ya ra, te pati onzikanyarᴜri eri efi onzikanyarᴜri 'ya'i. 18Pati onyirᴜ econi efi onzikanyarᴜ 'yazᴜ kᴜ, 'dini pati onzikanyarᴜ econi vini efi onyirᴜ 'yazarᴜ kᴜ indi. 19Pati dria ka efi onyirᴜ 'ya kᴜ, yi nga ga ra, nga 'be acia. 20Emi nga bani yi ama efi yini 'yale 'diyisi. 21'Ba dria 'yopi ma tia, Opi, Opi, 'diyi ngani fi suru 'buaria kᴜ, te 'ba e'yo ma Ata ovᴜpi 'buarini leleri 'yepiri'i. 22'Ba kakaᴜ nga 'yo ma tia o'du 'dasi, Opi, Opi, mi rusi ama olᴜ ndra e'yo, mi rᴜsi ama dro ndra orindi onzi, mi rusi ama 'ye ndra tali okporᴜ kakaᴜ kᴜ ya? 23Te etu 'dasi ma nga di e'yo omvi yi tia mgba kini, Ma nini emi alᴜni kᴜ; emi da emi ma ageiarisi ra, emi 'ba e'yo onzi 'yepi 'diyi. 24'Ba dria alᴜ alᴜ e'yo mani 'diyi eripiri, ka 'ye ra, eri ovᴜ ekile 'ba ondᴜarᴜ jo ini sipi kata driarile; 25ozoo 'di ra, yi ti ra, oliriko li ra, co jo 'dari ra, te eri asᴜni i kᴜ, 'bani eri sile oni driarisi. 26'Ba dria alᴜ alᴜ e'yo mani 'diyi eripiri, ka 'ye kᴜ, eri ovᴜ ekile 'ba ondᴜa kokorᴜ jo ini sipi cinya driarile; 27ozoo 'di ra, yi ti ra, oliriko li ra, co jo 'dari ma rᴜa, eri asᴜ i ra; asᴜtani amborᴜ tᴜ. 28Te eri nga eca 'dini, Yesu ka de e'yo 'diyi 'yozᴜ 'bo, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ osu tᴜ imbata erinisi, 29erini yi imbale ekile 'ba okpo be, 'ba waraga sipi 'diyile kᴜrisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\