MATAYO 9

1Eri nga fi ogurua zozᴜ 'aa'dasi cazᴜ aku amborᴜ erinia. 2Mi ndre, yi nga 'ba acozarᴜ eji vᴜnia, eri la gbolo dria; Yesuni a'ita yini ndreria, nga 'yo 'ba acozarᴜri ma tia, Mva mani, mi bi mi asi; e'yo onzi mini ovᴜ wuzarᴜ. 3Mi ndre, 'ba waraga sipi 'diyi ma azi nga 'yo yi asia, 'Ba 'diri eri Mungu o'da. 4Te Yesuni e'yo osuza yini niria, nga ‘yora, Emi osu e'yo onzi emi asia a'disi ya? 5Ewa kokorᴜri ngori, 'yozᴜ, E'yo onzi mini ovᴜ wuzarᴜ, kani 'yozᴜ, Mi nga, mi aci-ri'i ya? 6Te emini nizᴜ ani Mvi 'bani ovᴜ okpo be nyakua e'yo onzi wuzᴜ —eri nga di 'yo 'ba acozarᴜri ma tia— Mi nga, mi 'du gbolo mini, mi mvi mi vile akua. 7Eri nga enga mvizᴜ aku erinia. 8Te 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ka ndre ra yi ovᴜ urisi, yi nga diza fe Mungu okpo fepi 'ba dri 'dopi 'doniri dri. 9Yesuni agaria 'dasi, eri nga 'ba ndre erini riria pari 'bani musoro 'bezᴜria, runi Matayo'i; nga 'yo tinia, Mi bi ma vᴜti. Eri nga enga ra, nga eri ma vᴜri bi. 10Eri nga eca 'dini, erini riria joa nyaka nyaria, mi ndre, 'ba musoro sopi 'diyi 'ba e'yo ezapi 'diyi be kakaᴜ nga emu ri pari alᴜa Yesu pi vᴜ 'ba erini imbale 'diyi be. 11'Ba Farisaini ka ndre ra, yi nga 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia kini, 'Ba emi imbapiri eri nyaka nya 'ba musoro sopi 'diyi be, 'ba e'yo ezapi 'diyi pie, a'disi ya? 12Te eri ka eri ra, eri nga 'yo, Ba rᴜa be alarᴜ leni ojoᴜ kᴜ, te 'ba rᴜa onzi be 'diyi leni. 13Te emi mu e'yo 'diri ma efi onizᴜ, Ma le yikini, ma leni afa feza edetarᴜri kᴜ. Te ma emuni ndra 'ba kililirᴜ 'diyi omvezᴜ kᴜ, te 'ba ezata be 'diyi. 14'Ba Yohanani imbale 'diyi nga di emu eri vᴜ, 'yozᴜ kini, Ama'i 'ba Farisaini be, ama adri nyaka 'da, te 'ba mini imbale 'diyi 'dani nyaka kᴜ a'disi ya? 15Yesu nga 'yo yi tia, Anzi omu okᴜ jezᴜria 'diyi, eco yini awᴜ wᴜzarᴜ de izioni yi be indi ya? O'du izioni i esele cozᴜ yi beri nga eca ra; yi nga di nyaka 'da etu 'dasi ndo. 16'Ba alᴜni ecini bongo o'dirᴜ ojile kᴜri afa suza okuri ma rᴜaa kᴜ, a'disikᴜ rogani nga afa suza nde ma mile okᴜ, ceta nderi nga eca onzikanyarᴜ aga ra. 17'Ba econi patiefi ma su o'dirᴜ tozarᴜ enyi okuri ma alia kᴜ; 'ba ka 'ye 'dini, enyini nga asi ra, patiefi ma suni nga i da va, enyini nga i eza teketeke indi ; te 'ba yi patiefi ma su o'dirᴜ to enyi o'dirᴜ ma alia, yi nga yi ta mba iritro. 18Erini e'yo 'diyi 'yoria yi tia, mi ndre, 'ba amborᴜ nga eca ra, nga eri inzi, kini, Ma zi de cucuru'do te mi emu, mi ti mi dri eri ruaa, eri nga ovᴜ idrirᴜ. 19Yesu nga enga eri vᴜti bizᴜ, 'ba erini imbale 'dryi be. 20Te mi ndre, okᴜ arini razᴜ rᴜania eli mᴜdri drini iriri nga eca eri ma ngᴜkᴜalerᴜ, nga afa suza erini ma ti elo; 21te eri 'yo i asia kini, Ma ka bongo erini elo a'dule, ma ruani nga ati ra. 22Te Yesu nga ti co ngᴜkᴜlerᴜ, nga eri ndre ra, nga 'yo kini, Zaa, mi bi mi asi; a'ita mini ati mi rua 'bo. Okᴜ ma rᴜa ati etu 'dasi ra. 23Yesu ka eca 'ba amborᴜ ma joa, eri nga 'ba gᴜka vᴜpi 'diyi ndre, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ otrepi 'diyi be, 24eri nga ‘yora, Emi da emi 'dale; te zamva drani kᴜ, eri o'du ko. Ba nga eri ogu tᴜ. 25Te 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ka ovᴜ drozarᴜ amve 'bo, eri nga fi ra, nga eri ma dri bi; zamva nga enga ra. 26E'yo 'diri ku angᴜ 'dari ma alia dria. 27Yesuni agaria 'dasi, 'ba mile draza be iri nga eri vᴜti bi, yi nga oyᴜ uru, nga ‘yora, Mi ovᴜ yikisi ama vᴜ, mi Mvi Daudini. 28Eri ka fi joa 'bo, 'ba mile draza be 'diyi nga emu eri vᴜ; Yesu nga 'yo yi tia, Emi a'i ma eco e'yo 'diri 'yezarᴜ ya? Yi nga 'yo eri tia, E, Opi. 29Eri nga di yi mile elo, kini, Ma ovᴜ 'yezarᴜ emi dri a'ita emini vᴜsi. 30Yi mile nga yi zi ra. Yesu nga yi imba okposi kini, Emi ndre 'ba azini ma ni e'yo 'diri kᴜ. 31Te yi nga fᴜ, e'yo erini ekuzᴜ wakaka angᴜ 'dari ma alia dria. 32Yini efᴜria, mi ndre, yi nga 'ba e'yo 'yopi kᴜ, orindi onzi beri eji eri vᴜ. 33Eri ka orindi onzi dro 'bo, 'ba e'yo 'yopi kᴜri nga e'yo 'yo ; te 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ nga osu tᴜ, 'yozᴜ kini, Drio e'dani 'dini 'ba Israelini ma eselia kᴜ. 34Te 'ba Farisaini nga ‘yora, Eri orindi onzi odro opi orindi onzi ma driliarisi. 35Yesu nga aci aku ambo ambo 'diyi ma eselia aku nyiri 'diyi be dria, 'ba imbaria pari yini yi okᴜzᴜria, e'yo bari suruniri olᴜzᴜ, azo dria atizᴜ, dra be dria. 36Te erini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ndreria, eri nga ovᴜ asi ndrizasi yi vᴜ, yini ovᴜle andezarᴜ azini yini yi erele ekile kabilo ovᴜpi 'ba yi ocepiri kokorᴜ 'diyilerisi. 37Eri nga 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia, Afa kaza kakaᴜ ada, te 'ba azi ngapi 'diyi yi were; 38emi zi ani Opi afa kazaniri ma tia, ma pe 'ba azi ngapi 'diyi ma ti afa kaza erini ma alia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\