BA RUMIA 10

1Ma adripi, ava ma asiari azini ziza mani Mungu vᴜ 'ba Israelinisiri eri 'di'i, yi ma pa yi ra. 2Te ma e'yo ada 'yo yisi, yi ovᴜ ava amborᴜ be Mungu vᴜ, te nita koko-rᴜ. 3Te yini onyi Munguni niria kᴜ, te yi ndru geri yi ngᴜlᴜpi ma onyi 'bazᴜ yi'i ceni, yi ga onyi Munguni si. 4Te azita ma kalati asizᴜri eri Kristo'i, 'dini eri ma la 'ba dria eri a'ipi 'diyi barᴜ ani. 5Te Musa si kini 'ba onyi azita ndeni 'yepiri eri nga ovᴜ idrirᴜ erini 'yelerisi. 6Te onyi 'bani isule a'itasiri 'yo 'dini, Mi 'yo mi asia kᴜ, A'dini nga tu 'buani ya? (Kristoni ejizᴜ va 'doa) 7kani, A'dini nga si va 'bile alirᴜ aliani ya? (Kristoni engazᴜ dra ma alia). 8Te eri 'yo ngoni ya? E'yo nde ovᴜ mi vᴜ inyia, azini mi tilia, mi asia indi ('di e'yo a'itani amani olᴜleri'i); 9kini mi ka Yesuni e'da Opi'i mi tisi, azini mi ka a'i mi asia indi kini Mungu enga eri 'ba draza eselia 'bo, mi nga mi pa ra. 10Te asisi 'ba yi a'i ra e'yo 'ba lazᴜ barᴜri isuzᴜ, te tisi 'ba yi e'yo e'da pata isuzᴜ. 11Te e'yo siza ‘yora, 'Ba dria eri a'ipiri ngani ovᴜ drinzasi kᴜ. 12Te 'ba Yahudini 'ba Giriki be yi ovᴜni ndᴜ ndᴜ kᴜ; Opi eri alᴜ 'ba driani, eri ovᴜ lonyi be fezᴜ 'ba dria eri omvepi 'diyi dri. 13Te, 'Ba dria alᴜ alᴜ Opi ma ru omvepi 'diyi nga yi pa ra. 14Te yi nga 'ba yini a'ile nga kᴜri omve ngoni ngoni ya? Te yi nga 'ba yini e'yoni erile nga kᴜri a'i ngoni ngoni ya? Te yi nga e'yo eri, 'ba e'yo olᴜpiri kokorᴜ ngoni ngoni ya? 15Te yi nga e'yo olᴜ ngoni ngoni ya, ka yi ti pe kᴜ? Ekile erini ovᴜle sizarᴜrile, Adarᴜ 'ba emupi e'yo bari olᴜpi e'yo onyirᴜ ejipi 'diyi ma pa ndri tᴜ 'doni ya! 16Te yi dria inzini e'yo bari kᴜ; te Isaya eri ‘yora, Opi, a'di a'i e'yo yini erile ama vᴜrini ya? 17'Dini a'ita eca 'bani e'yo erilerisi, te eriza eca 'bani e'yo Kristoni olᴜlerisi. 18Te ma 'yo, yi erini ndra kᴜ ya? Adadarᴜ yi eri ndra ra; 'dini O'duko yini ere yi angᴜ dri dria, e'yo yini olᴜle 'diyi yi ku oro drisi dria. 19Te ma 'yo, Israeli yi vani ndra kᴜ ya? Okorisi Musa 'yo, Ma nga fe a'yani engazᴜ emi asia 'ba ovᴜpi sururᴜ kᴜ 'diyi ma e'yosi ; ma nga adra fe aokoni emi nyazᴜ suru ondᴜa kokorᴜri ma e'yosi. 20Te Isaya 'yo uri kokorᴜ, 'Ba ndra ma ndrupi kᴜ 'diyi, yi'i yi isu ma ra; ma ece ma 'ba ndra ma zipi kᴜ 'diyi dri ra. 21Te Israeli ma e'yosi eri 'yo, O'du dria ma aja ma dri suru e'yo a'ipi kᴜ, e'yo omvipi ambosi 'diyi vᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\