2 Kawˇrenˍhtuˆ 13

1Chi teˇ pawˆ ngaˬ nawˬ hui geh laˬ tuˬ ve lehˬ, shehˆ pawˆ teˇ pawˆ yoˬ. Nawˬ hui hk'a k'oˆ tuˬ ve awˬ lawn teˇ ceuˬ le le awˬ ti cawˬ hpeh‸ tuˬ, shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ nyiˇ g'aˇ maˇ heˆ k'o shehˆ g'aˇ g'aˇ cawˬ tuˬ yoˬ. 2Ngaˬ nawˬ hui geh nyiˇ pawˆ teˇ pawˆ ca guiˇ la htaˇ ngaˬ k'oˆ laˇ taˍ ve hk'e, chi beu‸ nawˬ hui geh maˇ chehˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk'aw lo htawˇ ngaˬ k'aw‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. Ponˬ laˬ htaˇ venˇ baˆ te ve chaw hta‸ maˇ k'oˆ, te ya‸ chehˇ ve awˬ kaˍ awˬ nu chaw hk'a peu-eˬ hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ teˇ pawˆ k'aw‸ gaˬ la ve k'o, ngaˬ yawˇ hui hta‸ ponˬ piˇ tuˬ ve maˇ heˆ. 3Hkri‸ ngaˬ hta‸ cuˇ leh tawˇ yaw chehˇ ve leh naˍ teh‸, nawˬ hui hk'a deh‸ shiˍ gaˇ ve pa taw, ngaˬ yawˇ hui hta‸ maˇ ponˬ piˇ. Nawˬ hui hta‸ caˉ da‸ ve teˇ hpaˍ te tuˬ, Hkri‸ awˬ g'aˇ nuˇ ve maˇ heˆ. Nawˬ hui ve awˬ moˍ awˬ hk'aw lo yawˇ kanˇ paˆ uiˍ ve yoˬ. 4Awˬ lawn k'o, Hkri‸ lehˬ awˬ g'aˇ nuˇ ve awˬ hk'aw lo la‸ ka hk'oˆ lo g'a hkanˍ suh ve htawˇ, G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ hta‸ pa taw yawˇ te‸ chehˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui htawˇ, Hkri‸ awˬ hk'aw lo awˬ g'aˇ nuˇ ve ka‸, G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ hta‸ pa taw nawˬ hui awˬ pon ngaˬ hui Hkri‸ geh teˇ geh te‸ chehˇ tuˬ yoˬ. 5Nawˬ hui yonˍ ve awˬ hk'aw lo yeˬ chehˇ-aw laˇ, maˇ yeˬ chehˇ laˇ, a shu yawˇ awˬ to hta‸ hk'a deh‸ tehˆ nyi lawˇ nyi sheˍ. Yeˍsuˆ Hkri‸ nawˬ hui awˬ hk'aw lo chehˇ ve hta‸ nawˬ hui maˇ shiˍ laˇ. Ya‸ hk'aˇ, lawˇ nyi ve hta‸ hkanˍ maˇ g'a ve chaw hpeh‸ ve k'o, Hkri‸ nawˬ hui awˬ hk'aw lo maˇ chehˇ. 6Lawˇ nyi ve awˬ hk'aw lo ngaˬ hui lehˬ hkanˍ g'a ve chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸, nawˬ hui shiˍ tuˬ ve hta‸ ngaˬ hui dawˇ law ve yoˬ. 7Haiˬ ve hta‸ nawˬ hui maˇ g'a te tuˬ, ngaˬ hui G'uiˬ sha hta‸ bon lawˬ ve yoˬ. Lawˇ nyi ve hta‸ ngaˬ hui hkanˍ g'a peuˬ ve teh‸ ngaˬ hui tawˆ la piˇ lawˬ gaˇ ve maˇ heˆ. ngaˬ hui hkanˍ maˇ g'a ve chaw hta‸ shuˍ ve htawˇ, nawˬ hui lehˬ da‸ ve hta‸ te tuˬ awˬ pon ngaˬ hui bon lawˬ chehˇ ve yoˬ. 8Awˬ lawn k'o, hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ tawˍ taˍ tuˬ ngaˬ hui te‸ chiˉ te maˇ hpeh‸. Hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ awˬ pon ceh tiˉ ngaˬ hui te hpeh‸ ve yoˬ. 9Ngaˬ hui awˬ g'aˇ nuˇ ve htawˇ, nawˬ hui awˬ g'aˇ uiˍ ve pa taw ngaˬ hui ha lehˬ ve yoˬ. Nawˬ hui da‸ la biˇ la tuˬ awˬ pon ngaˬ hui bon lawˬ chehˇ ve yoˬ. 10Ngaˬ nawˬ hui geh gaˬ la ve teˇ yanˇ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ngaˬ hta‸ pe‸ laˇ ve aˉ yaˇ hta‸ ngaˬ hehnˇ chaweh maˇ g'a yehˇ tuˬ, ngaˬ nawˬ hui geh maˇ chehˇ ve teˇ yanˇ, awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ ngaˬ li‸ bvuh‸ laˇ ve yoˬ. Yawˇ pe‸ laˇ ve aˉ yaˇ lehˬ, nawˬ hui hta‸ te luˬ tuˬ awˬ pon maˇ heˆ. Nawˬ hui hta‸ uiˍ la yeˬ la piˇ tuˬ awˬ pon yawˇ pe‸ laˇ ve yoˬ. 11Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ leh ve tawˇ teˇ hkawˇ lehˬ chi hk'e yoˬ. Ha lehˬ chehˇ-oˆ. Da‸ la biˇ la piˇ-oˆ. Dawˇ sha gaˇ sha cawˬ piˇ-oˆ. Nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ-o‸. Cawˇ da‸ hui da‸ ve awˬ hk'aw lo chehˇ-oˆ. Chi hk'e te ve k'o, ha‸ pehnˇ ve nyi ma cawˬ leh cawˇ da‸ hawˍ da‸ piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha lehˬ nawˬ hui geh chehˇ tuˬ yoˬ. 12Nawˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ da‸ ve kehˬ ve awˬ hk'aw lo boˆ nu da‸ leh la‸ sheh caˉ da‸-o‸. 13Hkri‸ yaˇ hui hk'a peu-eˬ lehˬ, nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. 14Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ bon awˬ shinˉ, G'uiˬ sha ve ha‸ ve pehnˇ ve leh, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu hta‸ awˬ chawˇ te da‸ ve, chi teˇ hpaˍ nawˬ hui hk'a peu-eˬ geh cawˬ piˇ-oˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\