2 Kawˇrenˍhtuˆ 3

1Ngaˬ hui lehˬ, ngaˬ hui awˬ to awˬ pon shaˉ hkiˆ k'aw‸ hkanˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ te ve laˇ. Maˇ heˆ k'o, chaw teˇ hpaˍ hpaˍ hk'a shuˍ shuˍ nawˬ hui awˬ pon shaˉ hkiˆ hkanˍ ve li‸ bvuh‸ laˇ tuˬ maˇ k'oˆ, nawˬ hui geh shaˉ hkiˆ hkanˍ ve li‸ hta‸ g'a tuˬ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui loˍ ve laˇ. 2Nawˬ hui lehˬ ngaˬ hui ve shaˉ hkiˆ hkanˍ ve li‸ hpeh‸ ve yoˬ. Li‸ chi lehˬ, ngaˬ hui ve nyi ma shiˍ awˬ hk'oˆ lo bvuh‸ taˍ leh, chaw hk'a peu-eˬ shiˍ leh g'aw g'a ve li‸ hpeh‸ ve yoˬ. 3Nawˬ hui lehˬ, Hkri‸ ngaˬ hui hta‸ cuˇ leh bvuh‸ taˍ ve li‸ hpeh‸ ve hta‸ hk'a tawˍ lehˆ hpeu‸ maˍ ve yoˬ. Naˬ meu‸ g'uiˬ bvuh‸ taˍ ve li‸ hpeh‸ ve maˇ heˆ. Haˉ pui baˉ awˬ hk'oˆ bvuh‸ taˍ ve ka‸ maˇ heˆ. Te‸ chehˇ ve G'uiˬ sha ve Awˬ ha hpu lehˬ, chaw yaˇ ve nyi ma awˬ hk'oˆ hta‸ bvuh‸ taˍ ve li‸ hpeh‸ ve yoˬ. 4G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ Hkri‸ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui chi hk'e yonˍ tehˬ ve yoˬ. 5Ngaˬ hui lehˬ, ngaˬ hui ve awˬ g'aˇ hta‸ cuˇ leh teˇ ceuˬ ceuˬ te hpeh‸ ve hta‸ k'oˆ ve maˇ heˆ. G'uiˬ sha ve awˬ g'aˇ hta‸ ceh tiˉ ngaˬ hui cuˇ ve yoˬ. 6Ka ti‸ shaˉ caˆ awˬ suhˉ awˬ pon kanˉ te puiˉ te g'a tuˬ, G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ awˬ g'aˇ awˬ shaˉ leh cuˇ yiˍ maˍ yiˍ pe‸ laˇ ve yoˬ. Ka ti‸ shaˉ caˆ chi ve lehˬ, li‸ mehˆ hta‸ caˉ da‸ ve maˇ heˆ. Awˬ ha hpu hta‸ caˉ da‸ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, li‸ mehˆ lehˬ tiˇ pehˍ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, Awˬ ha hpu lehˬ co ha te‸ la piˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. 7Haˉ pui baˉ awˬ hk'oˆ hta‸ htawˆ bvuh‸ taˍ ve, suh piˇ lawˬ puiˉ ve awˬ liˇ lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ uiˍ jaˇ ve awˬ hk'aw lo tawˆ la ve yoˬ. Oˇ htaˇ, Moˉseˍ ve mehˆ hpfuhˇ lo ba tawˆ la chehˇ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ lehˬ, shaˬ te shaˬ mehˉ k'ai chehˇ ve htawˇ, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hui yawˇ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ nyi maˇ hpeh‸ htaˇ hk'a gaˬ awˬ me‸ awˬ hponˇ ba tawˆ la ve yoˬ. 8Hk'e te k'o, Awˬ ha hpu hta‸ caˉ da‸ ve awˬ liˇ lehˬ, chi a‸ kehˉ leuˉ leh awˬ me‸ awˬ hponˇ hk'aˬ ma uiˍ tuˬ ve le. 9Awˬ lawn k'o, ciˍ yanˍ tuˬ suhˉ taˆ ve awˬ liˇ gaˬ la ve awˬ hk'aw lo, awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve k'o, hteˇ ve cawˇ ve awˬ liˇ gaˬ la ve awˬ hk'aw lo, leuˉ leh awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ tuˬ yoˬ. 10Awˬ hk'aw‸ nawˉ tawˆ la ve awˬ me‸ awˬ hponˇ lehˬ, uiˍ jaˇ da‸ jaˇ ve pa taw, awˉ lawˉ cawˬ taˍ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ mehˉ k'ai ve yoˬ. 11Awˬ lawn k'o, mehˉ k'ai chehˇ ve awˬ ceuˬ lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve awˬ hk'aw lo gaˬ la ve k'o, yeˬ chehˇ ve awˬ ceuˬ lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ leuˉ leh cawˬ ve yoˬ. 12Hk'e te leh, ngaˬ hui dawˇ law kuiˬ chi hk'e cawˬ ve pa taw, nyi ma ha‸ hanˉ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ hui hk'a tawˍ lehˆ k'aoˍ maˍ laˇ ve yoˬ. 13Mehˉ k'ai chehˇ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ awˬ leh hk'a gaˬ Iˉsaˍreˍlaˆ chaw teˇ hpaˍ maˇ g'a nyi tuˬ, Moˉseˍ lehˬ yawˇ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ hpa beh taˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ lehˬ oˇ hk'e maˇ te. 14Yawˇ hui nyi ma heh leh maˇ dawˇ pawnˍ puiˉ ve pa taw, ya‸ nyi hk'a gaˬ ka ti‸ shaˉ caˆ awˬ piˍ hta‸ yawˇ hui g'aw ve teˇ yanˇ, beh taˍ ve hpa maˇ yehˬ baˬ sheˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, Hkri‸ awˬ hk'aw lo ceh tiˉ hpa oˇ ve hta‸ yehˬ baˬ hpeh‸ ve yoˬ. 15Ya‸ nyi hk'a gaˬ, hk'aˬ ve teˇ yanˇ maˇ k'oˆ, Moˉseˍ ve li‸ hta‸ g'aw ve teˇ yanˇ, yawˇ hui ve nyi ma hta‸ hpa beh taˍ sheˍ ve yoˬ. 16Ya‸ hk'aˇ, hk'aˬ ve teˇ yanˇ maˇ k'oˆ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ geh hpfuhˆ k'aw‸ la ve k'o, beh taˍ ve hpa oˇ ve hta‸ yehˬ baˬ tuˬ yoˬ. 17Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ lehˬ Awˬ ha hpu hpeh‸ leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve Awˬ ha hpu chehˇ ve teˇ kaˬ lo ponˬ ve teˇ ceuˬ cawˬ ve yoˬ. 18Ngaˬ hui hk'a peu-eˬ lehˬ, mehˆ hpfuhˇ maˇ beh leh, mehˆ g'euˆ hk'a shuˍ shuˍ Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ ngaˬ hui k'aw‸ ba piˇ chehˇ ve yoˬ. Awˬ ha hpu hpeh‸ ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ pa taw, ngaˬ hui lehˬ awˬ me‸ awˬ hponˇ shaˬ te shaˬ maˇ la leh yawˇ hk'e hpeh‸ la chehˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\