2 Hteˇsaˍlawˇniˆ 3

1Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ leh meuˇ ve tawˇ teˇ hkawˇ lehˬ chi hk'e yoˬ. Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, nawˬ hui awˬ hk'aw lo haˆ haˆ bvuhˬ k'ai leh awˬ me‸ awˬ hponˇ g'a ve hk'e, teˇ kaˬ peuˬ teˇ kaˬ lo oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ la tuˬ ngaˬ hui awˬ pon bon lawˬ-o‸. 2Te ponˬ te leuˉ ve chaw leh haiˬ ve chaw teˇ hpaˍ ve la‸ hk'aw lo ngaˬ hui g'a ponˬ tuˬ htawˇ bon lawˬ-o‸. Awˬ lawn k'o, chaw hk'a peu-eˬ yonˍ ve maˇ heˆ. 3Ya‸ hk'aˇ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ lehˬ, ka ti‸ yeˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, nawˬ hui hta‸ yeˬ la piˇ lawˬ leh, haiˬ ve teˇ ceuˬ hta‸ nawˬ hui g'a ponˬ tuˬ, yawˇ ha‸ shaˉ laˇ tuˬ yoˬ. 4Ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ tawˇ piˇ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui te chehˇ ve awˬ hk'oˆ, awˬ g'uˇ suhˍ hpawˇ htawˇ nawˬ hui te tuˬ yoˬ teh‸, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ pa taw ngaˬ hui hk'a deh‸ yonˍ ve yoˬ. 5Nawˬ hui ve nyi ma lehˬ, G'uiˬ sha ve ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ leh Hkri‸ ve nyi ma yeˬ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e tuˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ nawˬ hui hta‸ sheh k'ai piˇ-oˆ. 6Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ meh awˬ hawˉ lo ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ chi hk'e tawˇ piˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui geh nawˬ hui g'a henˇ taˍ peuˬ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ awˬ hk'aˇ suh maˇ k'ai leh te‸ chiˉ kanˉ maˇ te ve awˬ viˉ awˬ nyi hk'a peu-eˬ hta‸ awˬ chawˇ taˇ te. 7Awˬ lawn k'o, ngaˬ hui te ve hta‸ nawˬ hui henˇ yuˬ leh te cawˇ ve yoˬ teh‸, nawˬ hui shiˍ chehˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui nawˬ hui geh chehˇ ve teˇ yanˇ, ngaˬ hui kanˉ maˇ te leh hk'e leˇ chehˇ taˍ ve maˇ heˆ. 8A shu teˇ g'aˇ ve caˇ tuˬ hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ hpfuhˇ maˇ piˇ leh ngaˬ hui caˇ ve maˇ heˆ. Nawˬ hui teˇ g'aˇ ka‸ maˇ g'a hkeu‸ tuˬ, ngaˬ hui lehˬ tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ kanˉ g'aˇ hte‸ te ve yoˬ. 9Shu caˍ laˇ ve caˇ tuˬ hta‸ ngaˬ hui g'a caˇ tuˬ a hkaw-anˬ maˇ cawˬ ve pa taw ngaˬ hui chi hk'e te ve maˇ heˆ. Nawˬ hui ngaˬ hui hta‸ henˇ yuˬ tuˬ, nawˬ hui awˬ pon ngaˬ hui awˬ hk'aˇ chi hk'e te teh taˍ ve yoˬ. 10Ngaˬ hui nawˬ hui geh chehˇ ve teˇ yanˇ, ngaˬ hui nawˬ hui hta‸ chi hk'e tawˇ piˇ taˍ peuˬ. Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ kanˉ maˇ te gaˇ ve k'o, awˍ taˇ caˍ piˇ teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 11Nawˬ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, bawˬ jaˇ leh, shu ve kanˉ hta‸ ca sho‸ sha‸ piˇ leh, a shu yawˇ awˬ to kanˉ te‸ chiˉ maˇ te ve hta‸ ngaˬ hui g'a kaˇ ve yoˬ. 12Chi hk'e ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui chi hk'e tawˇ piˇ leh awˬ g'aˇ pe‸ laˇ ve yoˬ. Gawˬ lehˍ chehˇ ve awˬ hk'aw lo a shu yawˇ ve kanˉ hta‸ te leh, a shu yawˇ ve caˇ tuˬ hta‸ caˇ-oˆ. 13Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, da‸ ve hta‸ te ve awˬ hk'aw lo awˬ g'aˇ taˇ nuˇ piˇ. 14Li‸ chi awˬ hk'aw lo ngaˬ hui bvuh‸ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ chaw teˇ g'aˇ g'aˇ maˇ na yuˬ ve k'o, yawˇ hta‸ tawnˇ taˍ-o‸. Yawˇ g'a ya‸ taw tuˬ yawˇ hta‸ awˬ chawˇ taˇ te. 15Ya‸ hk'aˇ, canˇ paˍ hk'a shuˍ shuˍ yawˇ hta‸ taˇ shawˍ taˍ. Awˬ viˉ awˬ nyi hk'a shuˍ shuˍ shawˍ taˍ leh, yawˇ hta‸ shaˍ ti‸ piˇ-oˆ. 16Dawˇ sha piˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, nawˬ hui hta‸ teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo hk'aˬ htaˆ ka‸ dawˇ sha gaˇ sha tuˬ cawˬ piˇ lawˬ-o‸. Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ nawˬ hui hk'a peu-eˬ geh chehˇ piˇ-oˆ. 17Ngaˬ Pawˇlu‸ lehˬ, nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ ve awˬ hk'aw lo tawˇ chi teˇ hkawˇ ngaˬ awˬ to nawˬ hui hta‸ bvuh‸ laˇ ve yoˬ. Ngaˬ bvuh‸ ve li‸ teˇ k'oˆ le le awˬ hk'aw lo nawˬ hui shiˍ hpeh‸ tuˬ, chi hk'e cawˬ ve yoˬ. Ngaˬ bvuh‸ ve la‸ meuˇ lehˬ, chi hk'e cawˬ ve yoˬ teh‸ shiˍ-o‸. 18Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ bon awˬ shinˉ nawˬ hui hk'a peu-eˬ geh cawˬ piˇ-oˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\