Tcuh yaˇ 21:20

20Tawˇ hkawˇ chi hta‸ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ hui G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh ve yoˬ. Oˇ htaˇ, yawˇ hui Pawˇlu‸ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Awˬ viˉ paˍ-oˬ, Yuˇda‸ chaw hui awˬ hk'aw lo yonˍ ve chaw hk'aˬ nyiˇ meunˍ cawˬ ve hta‸ nawˬ shiˍ taˍ ve yoˬ. Yawˇ hui hk'a peu-eˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ nyi ma pfuhˇ jaˇ ve yoˬ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More