Tcuh yaˇ 21:27

27Suhˍ nyi oˇ ve biˇ la paˇ neˇ htaˇ, Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ lo laˬ ve Yuˇda‸ chaw teˇ hpaˍ lehˬ, Pawˇlu‸ hta‸ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo g'a mawˬ leh, chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ ca juˆ piˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, yawˇ hui Pawˇlu‸ hta‸ hpeh yuˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ kuˬ leh k'oˆ ve,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More