Gaˍlaˍtiˆ 2:12

12Awˬ lawn k'o, Yaˍkoˆ ve chaw teˇ hpaˍ maˇ gaˬ la sheˍ htaˇ, Keˍhpaˆ lehˬ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ geh awˍ caˇ chehˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui gaˬ la ve teˇ yanˇ, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve chaw teˇ moˍ hta‸ yawˇ kawˆ ve pa taw, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw teˇ hpaˍ hta‸ hpaˆ da‸ leh, awˬ chawˇ maˇ k'aw‸ te ve yoˬ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More