Heˍbrehˇ 1

1G'uiˬ sha lehˬ, aˬ sho-eˬ htaˇ tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ cuˇ leh, awˬ puˍ awˬ pi teˇ hpaˍ hta‸ laiˉ ceuˬ awˬ hk'aw lo laiˉ pawˆ tawˇ yaw piˇ ve yoˬ. 2Awˬ leh meuˇ ve awˬ nyi awˬ haˉ chi awˬ hk'aw lo, yawˇ ve Yaˇ hpu hta‸ cuˇ leh, yawˇ ngaˬ hui hta‸ tawˇ k'aw‸ yaw laˇ peuˬ. Awˬ shinˉ hk'a peu-eˬ hta‸ caˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ tuˬ, Yaˇ hpu oˇ ve hta‸ G'uiˬ sha leuˆ yuˬ taˍ ve yoˬ. G'uiˬ sha yawˇ hta‸ cuˇ leh, sha hpa‸ laˬ hpa‸ htaˆ hk'a peu-eˬ hta‸ te hpanˍ taˍ ve yoˬ. 3Yaˇ hpu lehˬ, G'uiˬ sha ve awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ ba tawˆ la leh, G'uiˬ sha nyi ma taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, yawˇ taˍ ve yoˬ. Kanˇ paˆ hk'a biˇ cawˬ ve yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ cuˇ leh, hk'a cawˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ yawˇ ha‸ shaˉ leh ga piˇ chehˇ ve yoˬ. Chaw yaˇ ve venˇ baˆ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ tsuhˇ baˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, mvuh kuiˬ lo chehˇ ve kanˇ paˆ uiˍ shehˍ hpaˇ ve la‸ sha paˉ lo yawˇ mui taˍ ve yoˬ. 4Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hui da‸ ve awˬ meh cawˬ ve a‸ kehˉ yawˇ g'a taˍ ve awˬ meh lehˬ da‸ leuˉ ve yoˬ. Chi hk'a shuˍ shuˍ, yawˇ lehˬ yawˇ hui a‸ kehˉ uiˍ leuˉ da‸ leuˉ ve yoˬ. 5Nawˬ lehˬ ngaˬ ve Yaˇ hpu yoˬ. Ya‸ nyi ngaˬ nawˬ ve Awˬ pa hpeh‸ la peuˬ, teh‸ G'uiˬ sha lehˬ mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hk'aˬ ve teˇ g'aˇ hta‸ k'oˆ piˇ jaw le. Maˇ heˆ k'o, Ngaˬ lehˬ yawˇ ve awˬ pa hpeh‸ leh, yawˇ ngaˬ ve yaˇ hpeh‸ tuˬ yoˬ, teh‸ G'uiˬ sha lehˬ mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hk'aˬ ve teˇ g'aˇ hta‸ k'oˆ piˇ jaw le. 6Chi hk'oˆ ka‸, yaˇ uiˍ hta‸ miˬ guiˬ hk'oˆ peu laˇ ve teˇ yanˇ, G'uiˬ sha ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hk'a peu-eˬ yawˇ hta‸ oˉ k'oˍ pui loˬ, teh‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 7Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ hpaˍ awˬ lawn G'uiˬ sha k'oˆ ve, Yawˇ ve tcuh yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ mvuhˇ haw hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ tcuh leh, yawˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta‸ aˬ miˍ ha hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ tcuh ve yoˬ, teh‸ yawˇ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 8Ya‸ hk'aˇ, Yaˇ hpu ve awˬ lawn chi hk'e k'oˆ ve, G'uiˬ sha-oˬ, nawˬ ve k'aw jaw co co taiˍ taiˍ yeˬ chehˇ ve yoˬ. Nawˬ ve mvuhˇ miˬ hta‸ hteˇ lehˍ cawˇ lehˍ nawˬ uˉ peunˍ ve yoˬ. 9Nawˬ hteˇ ve cawˇ ve hta‸ ha‸ leh, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve hta‸ canˇ ve yoˬ. Chi hta‸ pa taw nawˬ ve G'uiˬ sha lehˬ, nawˬ ve awˬ chawˇ teˇ hpaˍ hta‸ pfuhˍ piˇ ve a‸ kehˉ, ha lehˬ ve naˍ manˇ nawˬ hta‸ yawˇ pfuhˍ laˇ peuˬ, teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 10Peuˬ leh, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha-oˬ, awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ nawˬ miˬ guiˬ hta‸ te hpanˍ taˍ leh, mvuhˇ naw ma hta‸ htawˇ nawˬ ve la‸ sheh te hpanˍ taˍ ve yoˬ. 11Oˇ ve teˇ hpaˍ luˬ k'ai tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ lehˬ hk'aˬ htaˆ ka‸ yeˬ chehˇ tuˬ yoˬ. Oˇ ve hk'a peu-eˬ veu‸ k'aˇ hk'e piˍ k'ai tuˬ yoˬ. 12Aˉ po‸ lonˉ hta‸ lo‸ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ lo‸ leh k'aw‸ pa piˇ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hk'aˬ htaˆ ka‸ hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ leh, nawˬ ve awˬ hk'aw‸ htawˇ maˇ peuˬ maˇ leh, teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 13Oˇ ve awˬ hk'oˆ ka‸, Nawˬ ve canˇ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ ve hkui sheh awˬ hawˉ lo ngaˬ taˍ htaˇ hk'a gaˬ, ngaˬ ve la‸ sha paˉ lo mui chehˇ-oˆ, teh‸ G'uiˬ sha lehˬ mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hk'aˬ ve teˇ g'aˇ hta‸ k'oˆ piˇ jaw le. 14Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hk'a peu-eˬ lehˬ, htaiˍ hk'aw‸ ve awˬ shinˉ hta‸ g'a caˇ tuˬ ve chaw hui awˬ pon kanˉ te tuˬ, tcuh taˍ ve awˬ ha teˇ hpaˍ hpeh‸ ve maˇ heˆ laˇ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\