Heˍbrehˇ 6

1Chi hta‸ pa taw, Hkri‸ ve awˬ lawn awˬ hkuiˉ puiˍ ngaˬ hui shiˍ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ teh taˉ leh, uiˍ la biˇ la tuˬ awˬ g'uˇ suhˍ k'ai-a veuˬ. Suh taˍ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ dawˇ hpfuhˆ ve teˇ ceuˬ maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha hta‸ yonˍ ve teˇ ceuˬ maˇ k'oˆ, 2baˆtiˆsaˬ awˬ lawn maˍ piˇ ve teˇ ceuˬ maˇ k'oˆ, la‸ sheh taˍ piˇ ve teˇ ceuˬ maˇ k'oˆ, suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ ceuˬ maˇ k'o, co co taiˍ taiˍ awˬ pon suhˉ jehˬ ve teˇ ceuˬ maˇ k'oˆ, chi teˇ hpaˍ hta‸ awˬ hkuiˉ puiˍ ceh tiˉ taˇ k'aw‸ kawˍ chehˇ-oˆ. 3G'uiˬ sha a hkaw-anˬ pe‸ laˇ ve k'o, chi teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui teh taˉ leh awˬ g'uˇ suhˍ k'ai tuˬ yoˬ. 4Awˬ lawn k'o, awˬ g'euˆ hta‸ teˇ pawˆ g'a mawˬ peuˬ ve, mvuhˇ naw ma ve la‸ shawnˍ hta‸ g'a leh‸ nyi peuˬ ve leh, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu hta‸ g'a peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, 5G'uiˬ sha ve da‸ jaˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ hk'aw‸ nawˉ laˬ tuˬ ve teˇ co ve kanˇ paˆ hta‸ maˇ k'oˆ, g'a leh‸ nyi peuˬ ve htawˇ, 6yawˇ hui k'aw‸ luˬ k'aw‸ kuiˇ k'ai ve k'o, venˇ baˆ hta‸ teˇ pawˆ k'aw‸ dawˇ hpfuhˇ tuˬ te maˇ hpeh‸. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui ka‸ G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo k'aw‸ hta‸ pehˍ leh, yawˇ hta‸ shu mehˆ g'uˇ suhˍ ya‸ taw tuˬ te piˇ ve yoˬ. 7Miˬ guiˬ lehˬ, laiˉ pawˆ laˬ ve mvuhˇ yeˬ g'uiˬ hta‸ g'a chaw‸ leh, muiˬ caˇ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ awˬ pon awˬ bon cawˬ ve g'awˇ hpa‸ mvuhˬ naweh leh awˬ shiˍ awˬ nu hta‸ cawˬ la piˇ lawˬ ve k'o, miˬ guiˬ oˇ ve lehˬ, G'uiˬ sha na‸ piˇ ve awˬ bon hta‸ g'a ve yoˬ. 8Ya‸ hk'aˇ, miˬ guiˬ oˇ ve aˉ chuˇ leh mvuh‸ teˇ hpaˍ ceh tiˉ yeˬ la ve k'o, awˬ bon maˇ cawˬ ve pa taw, baˬ taˍ leh hkeu ve hta‸ g'a hkanˍ paˇ neˇ ve yoˬ. Awˬ leh meuˇ gaˬ k'o, aˬ miˬ tuˉ baˬ tuˬ yoˬ. 9Ha‸ ve chaw teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ chi hk'e k'oˆ ve htawˇ, oˇ ve a‸ kehˉ da‸ jaˇ ve awˬ ceuˬ, htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ caˉ da‸ ve teˇ hpaˍ nawˬ hui g'a tuˬ yoˬ teh‸ ngaˬ dawˇ taˍ ve yoˬ. 10Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve maˇ heˆ. Ponˬ laˬ htaˇ nawˬ hui te taˍ ve kanˉ leh, Hkri‸ yaˇ hui hta‸ ga piˇ taˍ peuˬ ve awˬ hk'oˆ, chi beu‸ ka‸ nawˬ hui chi hk'e te chehˇ ve awˬ hk'aw lo, ha‸ pehnˇ ve chi G'uiˬ sha awˬ pon nawˬ hui hpeu‸ maˍ piˇ ve hta‸ G'uiˬ sha yawˇ leunˇ tuˬ ve maˇ heˆ. 11Dawˇ law taˍ ve teˇ ceuˬ biˇ la tuˬ ve awˬ pon, nawˬ hui teˇ g'aˇ le le awˬ leh meuˇ hk'a gaˬ chi hk'a shuˍ shuˍ g'aˇ hte‸ te tuˬ ve hta‸ ngaˬ heuˆ gaˇ ve yoˬ. 12Hk'e te leh, a yehˉ yehˉ taˇ te. Ya‸ hk'aˇ, yonˍ ve leh yeunˇ hkanˍ ve hta‸ pa taw, G'uiˬ sha k'oˆ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ g'a taˍ ve chaw teˇ hpaˍ hk'a shuˍ shuˍ, nawˬ hui htawˇ te-o. 13Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ Aˍbraˍhanˍ hta‸ ka ti‸ piˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ a‸ kehˉ uiˍ ve teˇ g'aˇ hta‸ cuˇ leh hkanˍ tuˬ maˇ cawˬ ve pa taw, G'uiˬ sha yawˇ hk'aˇ yawˇ awˬ to hta‸ cuˇ leh hkanˍ taˍ ve yoˬ. 14Yawˇ hkanˍ taˍ ve lehˬ, Ngaˬ nawˬ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na bon na‸ piˇ tuˬ yoˬ. Ngaˬ nawˬ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na maˇ la piˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ leh hkanˍ ve yoˬ. 15Hk'e te leh, Aˍbraˍhanˍ yeunˇ hkanˍ leh law taˍ ve pa taw, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ ka ti‸ piˇ taˍ ve hk'e yawˇ g'a ve yoˬ. 16Chaw yaˇ hui lehˬ, a shu yawˇ awˬ to a‸ kehˉ uiˍ ve teˇ g'aˇ hta‸ cuˇ leh hkanˍ ve awˬ liˇ cawˬ ve yoˬ. Hkanˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ te ve teˇ yanˇ, yawˇ hui tawˇ g'awˬ da‸ ve hk'a peu-eˬ hta‸ te peuˬ piˇ ve yoˬ. 17G'uiˬ sha htawˇ, yawˇ dawˇ cheˆ taˍ ve teˇ ceuˬ maˇ pa puiˉ ve awˬ lawn, ka ti‸ shaˉ caˆ g'a taˍ ve chaw hui hta‸ leuˉ leh hk'a deh‸ maˍ piˇ gaˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ awˬ to hkanˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ te ve yoˬ. 18Ka ti‸ piˇ ve teˇ ceuˬ leh hkanˍ ve teˇ ceuˬ, chi nyiˇ ceuˬ hta‸ pa taw ngaˬ hui ponˬ kuiˬ lo hpaw lo‸ la ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, ngaˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ cawˬ taˍ ve dawˇ law taˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ yeˬ chaweh vawˆ taˍ tuˬ, ngaˬ hui hta‸ awˬ g'aˇ pe‸ laˇ ve yoˬ. Maˇ pa puiˉ ve chi nyiˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo, G'uiˬ sha lehˬ heˍ maˇ hpeh‸. 19Dawˇ law ve chi lehˬ, ngaˬ hui ve nyi ma awˬ pon yeˬ leh maˇ jiˆ k'ai puiˉ ve sho k'uˉ k'aweh‸ hk'e hpeh‸ leh, hpaˬ kaˍ nyiˇ maˬ teˇ maˬ awˬ hk'aw hpawˇ lo cawˬ taˍ ve yoˬ. 20Maˍlaˍhkiˆsaˍdehˆ paw hkuˇ lonˉ hpeh‸ ve awˬ hk'aˇ hk'a shuˍ shuˍ Yeˍsuˆ lehˬ, co co taiˍ taiˍ paw hkuˇ lonˉ hpeh‸ la leh, ngaˬ hui awˬ pon yawˇ oˇ kaˬ lo awˬ g'uˇ suhˍ lo‸-e taˍ peuˬ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\