Luˉka‸ 17

1Yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ teˇ pawˆ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Shu ya‸ k'ai tuˬ te ve teˇ ceuˬ lehˬ, cawˬ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ shu ya‸ k'ai tuˬ te piˇ ve chaw lehˬ g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. 2Chaw oˇ ve lehˬ, yaˇ ehˉ chi teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ g'aˇ hta‸ ya‸ k'ai tuˬ te ve a‸ kehˉ, yawˇ ve k'awˍ peˍ hta‸ haˉ pui mawˍ hpeh k'u leh, laˇ tsuhˇ g'uiˬ awˬ hk'aw lo ce peu ve k'o, yawˇ awˬ pon da‸ leuˉ ve yoˬ. 3Nawˬ hui a shu yawˇ awˬ to shaˍ ti‸ te-o. Nawˬ ve awˬ viˉ awˬ nyi nawˬ hta‸ te ya‸ laˇ ve k'o, yawˇ hta‸ maˍ piˇ-oˆ. Yawˇ venˇ baˆ hta‸ dawˇ hpfuhˆ ve k'o, yawˇ ve venˇ baˆ hta‸ hpehˇ piˇ-oˆ. 4Teˇ nyi tiˉ awˬ hk'aw lo yawˇ nawˬ hta‸ suhˍ pawˆ hk'a gaˬ te ya‸ laˇ leh, suhˍ pawˆ hk'a gaˬ nawˬ geh k'aw‸ laˬ leh, Ngaˬ ve venˇ baˆ hta‸ ngaˬ dawˇ hpfuhˆ ve yoˬ teh‸ k'oˆ laˇ ve k'o, yawˇ ve venˇ baˆ hta‸ nawˬ g'a hpehˇ piˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Oˇ htaˇ tcuh yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Ngaˬ hui yonˍ ve teˇ ceuˬ maˇ la tuˬ a ciˉ te laˇ-oˆ teh‸, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ lawˬ ve yoˬ. 6Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ hui yonˍ ve teˇ ceuˬ g'awˇ caˉ yawˇ hk'e hui cawˬ ve k'o, naˬ hawˉ cehˬ chi hta‸, Nawˬ ve awˬ geu ka‸ teˇ pawˆ tiˉ g'awˬ tawˆ leh laˇ tsuhˇ g'uiˬ awˬ hk'aw lo ca tcuhˉ naw‸ chehˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve k'o, nawˬ hui ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ tuˬ yoˬ. 7Nawˬ ve awˬ ceˬ teˇ g'aˇ ti mi mehˇ kuiˬ lo maˇ k'oˆ, yawˬ hawˉ kuiˬ lo maˇ k'oˆ, k'aw‸ la ve teˇ yanˇ, Haˆ mui leh caˇ la-o teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ tuˬ ve, nawˬ hui awˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ g'aˇ cawˬ laˇ. 8Ya‸ hk'aˇ awˬ ceˬ oˇ ve hta‸, Ngaˬ awˬ pon caˇ tuˬ gu loˬ. Ngaˬ caˇ peuˬ htaˇ hk'a gaˬ nawˬ haˍ pi tsuh‸ taˍ leh, ngaˬ hta‸ te caˍ te taw laˇ-oˆ. Ngaˬ caˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ nawˬ g'a caˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ tuˬ yoˬ maˇ heˆ laˇ. 9Awˬ ceˬ oˇ ve lehˬ, awˬ shehˍ hpaˇ k'oˆ ve hk'e te ve pa taw, awˬ shehˍ hpaˇ yawˇ hta‸ chiˇ mvuh piˇ tuˬ laˇ. 10Oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ nawˬ hui htawˇ, nawˬ hui hta‸ hk'a k'oˆ laˇ ve awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ hta‸ te peuˬ hk'aw‸ nawˉ chi hk'e k'oˆ loˬ. Ngaˬ hui lehˬ maˇ keunˍ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. Ngaˬ hui g'a te cawˇ ve kanˉ hta‸ ceh ngaˬ hui te peuˬ ve yoˬ. 11Yawˇ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo k'ai chehˇ ve teˇ yanˇ, Saˍmaˍriˆ mvuhˇ miˬ leh Gaˍliˍ lehˇ mvuhˇ miˬ awˬ tcuhˉ kaˍ lo hpanˍ k'ai ve yoˬ. 12Hk'aˆ teˇ hk'aˆ awˬ hk'aw lo yawˇ lo‸-e ve teˇ yanˇ, hkiˬ tu‸ paˍ teˇ chi g'aˇ vuiˇ kuiˬ lo chehˇ taˍ leh yawˇ hta‸ ha‸ yuˬ ve yoˬ. 13Yawˇ hui bvuhˬ chaweh kuˬ leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ-oˬ, ngaˬ hui hta‸ ha k'aˉ laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 14Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ mawˬ ve teˇ yanˇ yawˇ k'oˆ ve, K'ai leh, paw hkuˇ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui ve awˬ to ca maw piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, yawˇ hui k'ai chehˇ ve teˇ yanˇ, da‸ la kehˬ la ve yoˬ. 15Yawˇ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ awˬ to na-e la ve hta‸ g'a shiˍ ve teˇ yanˇ, yawˇ k'aw‸ la leh, awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh ve yoˬ. 16Yeˍsuˆ ve hkui paˇ lo yawˇ mehˆ hpfuhˇ miˬ chaˇ hk'oˆ boˆ taˍ leh, yawˇ ve bon hta‸ chiˇ mvuh ve yoˬ. Chaw oˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ Saˍmaˍriˆ chaw hpeh‸ ve yoˬ. 17Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Na-e la ve chaw lehˬ, teˇ chi g'aˇ yoˬ maˇ heˆ leh laˇ. K'awˇ g'aˇ hk'aˬ lo k'ai le. 18Buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw chi teˇ g'aˇ maˇ heˆ k'o, G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh piˇ tuˬ k'aw‸ la ve chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ cawˬ laˇ teh‸, k'oˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, 19Tu leh k'o‸-e loˬ. Nawˬ yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, nawˬ hta‸ na-e la piˇ peuˬ teh‸ Yeˍsuˆ k'oˆ ve yoˬ. 20G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ hk'aˬ htaˆ gaˬ la tuˬ ve awˬ lawn Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ na nyi ve teˇ yanˇ, Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ gaˬ la ve lehˬ, mehˆ shiˍ nyi leh mawˬ ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ. 21Nyi loˬ, choˬ kaˬ cawˬ ve yoˬ, oˇ kaˬ cawˬ ve yoˬ teh‸ shu k'oˆ tuˬ maˇ heˆ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ lehˬ, nawˬ hui awˬ hk'aw lo cawˬ taˍve yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu ve awˬ nyi hta‸ nawˬ hui mawˬ gaˇ ve awˬ yanˇ gaˬ la tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hui g'a mawˬ tuˬ maˇ heˆ. 23Choˬ kaˬ nyi-o, oˇ kaˬ nyi-o teh‸ shu nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ taˇ k'ai, yawˇ hui awˬ hk'aˇ suh taˇ g'a‸. 24Awˬ lawn k'o, mvuhˇ tiˉ po-e‸ lehˬ, mvuhˇ naw ma teˇ ceˍ lo ba la leh teˇ ceˍ lo ba gaˬ ve hk'e, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, yawˇ ya‸ la ve awˬ nyi awˬ hk'aw lo oˇ hk'e hpeh‸ tuˬ yoˬ. 25Ya‸ hk'aˇ, oˇ hk'e maˇ hpeh‸ la sheˍ htaˇ yawˇ lehˬ, tu‸ ve hkanˍ ve laiˉ ceuˬ hta‸ ka‸, chaw chi teˇ co chiˇ baˬ ve hta‸ ka‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. 26Noˉa‸ ve awˬ co-e htaˇ hpeh‸ la ve hk'a shuˍ shuˍ, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu ve awˬ co-e awˬ hk'aw lo htawˇ hpeh‸ la tuˬ yoˬ. 27Noˉa‸ haw lo‸ k'oˍ hk'aw lo‸-e ve teˇ nyi hk'a gaˬ, yawˇ hui caˇ chehˇ dawˬ chehˇ leh, awˬ hpawˇ awˬ miˇ heuˆ da‸ leh ka piˇ chehˇ ve yoˬ. Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ iˉ kaˆ htonˍ la leh, chaw hk'a peu-eˬ luˬ k'ai sheˆ k'ai ve yoˬ. 28Lawˇtaˍ ve awˬ co-e htaˇ htawˇ oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ hui caˇ chehˇ dawˬ chehˇ ve, mawˇ vuiˬ mawˇ hawˇ chehˇ ve, mawˇ ti chehˇ leh, yehˬ te chehˇ ve yoˬ. 29Ya‸ hk'aˇ, Lawˇtaˍ lehˬ Sawˉdonˍ venˇ hk'aw tawˆ k'ai ve teˇ nyi htaˇ, mvuhˇ naw ma lo aˬ miˍ leh ma‸ shiˉ mvuhˇ yeˬ hk'a shuˍ ce la leh, yawˇ hui hk'a peu-eˬ hta‸ te luˬ ve yoˬ. 30Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu tawˆ la ve teˇ nyi htaˇ, oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ la tuˬ yoˬ. 31Oˇ ve teˇ nyi awˬ hk'aw lo, yehˬ awˬ hk'oˆ lo chehˇ ve chaw a shu yawˇ ve yehˬ awˬ hk'aw lo ve mawˇ cawˬ ve k'o, mawˇ oˇ ve hta‸ ca yuˬ tuˬ taˇ k'aw‸ ya‸-e. Oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ heh hk'aw chehˇ ve chaw htawˇ, taˇ k'o‸-e. 32Lawˇtaˍ ve awˬ miˇ ma hta‸ dawˇ nawˇ loˬ. 33A shu yawˇ ve a sha‸ ponˬ tuˬ ca ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, yawˇ a sha‸ shonˇ tuˬ yoˬ. A sha‸ shonˇ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, yawˇ ve a sha‸ g'a ponˬ tuˬ yoˬ. 34Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, oˇ ve teˇ haˉ awˬ hk'aw lo hawˉ hk'aˆ nyiˇ g'aˇ lehˬ, zuh‸ hpui teˇ maˬ tiˉ awˬ hk'aw lo zuh‸ chehˇ ve teˇ yanˇ, teˇ g'aˇ hta‸ shiˍ veu leh, teˇ g'aˇ hta‸ teh taˉ tuˬ yoˬ. 35Yaˇ miˇ nyiˇ g'aˇ teˇ geh haˉ pui maw geuˆ chehˇ ve teˇ yanˇ, teˇ g'aˇ hta‸ shiˍ veu leh, teˇ g'aˇ hta‸ teh taˉ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 37Oˇ htaˇ, awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Jawˇ mawˇ-oˬ, hk'aˬ lo hpeh‸ la tuˬ le teh‸ yawˇ hta‸ na nyi ve teˇ yanˇ, Suh ve awˬ to cawˬ kuiˬ lo naˬ beuˬ ngaˆ teˇ hpaˍ hpawnˬ chehˇ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\