Luˉka‸ 18

1Yawˇ hui nyi ma maˇ luˬ leh hk'aˬ htaˆ ka‸ bon g'a lawˬ tuˬ, yawˇ yawˇ hui hta‸ tawˇ pa haˉ te maˍ piˇ leh k'oˆ ve, 2Venˇ teˇ venˇ awˬ hk'aw lo suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ G'uiˬ sha hta‸ ka‸ maˇ kawˆ, chaw yaˇ hta ka‸ maˇ yawˆ maˇ yan ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 3Venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo mehˇ chawˇ ma teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ oˇ ve teˇ g'aˇ geh teˇ hkui teˇ hkui k'ai leh, Ngaˬ ve canˇ paˍ ngaˬ hta‸ ya‸ laˇ ve hta‸ hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ awˬ pon a ciˉ te laˇ-oˆ teh‸, k'oˆ piˇ tcuhˉ taˍ ve yoˬ. 4Teˇ tcuhˉ teˇ yanˇ awˬ hk'aw lo suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ oˇ ve te‸ chiˉ maˇ te piˇ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ nyi ma hk'aw dawˇ ve, Ngaˬ lehˬ G'uiˬ sha hta‸ ka‸ maˇ kawˆ, chaw yaˇ hta‸ ka‸ maˇ yawˆ maˇ yan ve chaw hpeh‸ ve htawˇ, 5mehˇ chawˇ ma chi ngaˬ hta‸ sho‸ sha‸ laˇ ve pa taw, hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ yawˇ awˬ pon te piˇ tuˬ yoˬ. Hk'e maˇ heˆ k'o, yawˇ hk'aˬ htaˆ ka‸ laˬ leh, hpeh‸ haˍ hkanˍ haˍ jaˇ htaˇ hk'a gaˬ te laˇ tuˬ yoˬ teh‸ dawˇ ve yoˬ. 6Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve suhˉ jehˬ shehˍ hpaˇ lehˬ, yawˇ ve nyi ma hk'aw dawˇ ve hta‸ dawˇ nyi-o. 7G'uiˬ sha leuˆ yuˬ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ ve k'o, G'uiˬ sha lehˬ hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ hui awˬ pon maˇ te piˇ tuˬ leh laˇ. Yawˇ maw chaweh law chehˇ tuˬ leh laˇ. 8Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ yawˇ yawˇ hui awˬ pon haˆ haˆ te piˇ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu k'aw‸ gaˬ la ve teˇ yanˇ, miˬ guiˬ hk'oˆ lo yonˍ ve teˇ ceuˬ cawˬ chehˇ ve hta‸ g'a mawˬ tuˬ laˇ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 9A shu yawˇ awˬ to hta‸ hteˇ ve cawˇ ve teh‸ shawˍ taˍ leh, shu hta‸ te‸ chiˉ maˇ shawˍ ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ hta‸ yawˇ tawˇ pa haˉ chi maˍ piˇ leh k'oˆ ve, 10Chaw nyiˇ g'aˇ bon lawˬ tuˬ, bon yehˬ lonˉ lo taˆ-e ve yoˬ. Teˇ g'aˇ Hpaˍriˍsehˇ hpeh‸ leh, teˇ g'aˇ awˬ hkawnˍ shaw paˍ hpeh‸ ve yoˬ. 11Hpaˍriˍsehˇ teˇ g'aˇ huˉ taˍ leh, G'uiˬ sha-oˬ, ngaˬ lehˬ awˬ kaˍ awˬ nu chaw hta‸ maˇ shuˍ ve pa taw, nawˬ ve awˬ bon hta‸ chiˇ mvuh ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, hiˉ yuˬ lu yuˬ ve chaw, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve chaw, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. Chi hk'oˆ, ngaˬ lehˬ awˬ hkawnˍ shaw paˍ chi teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maˇ shuˍ ve pa taw htawˇ nawˬ hta‸ chiˇ mvuh ve yoˬ. 12Teˇ shinˉ awˬ hk'aw lo nyiˇ nyi ngaˬ caˇ tuˬ ce ve yoˬ. Ngaˬ g'a ve hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo teˇ chi pun teˇ pun tanˇ ve yoˬ teh‸, yawˇ awˬ to hta‸ yawˇ k'oˆ leh bon lawˬ ve yoˬ. 13Ya‸ hk'aˇ, awˬ hkawnˍ shaw paˍ teˇ g'aˇ lehˬ, vuiˇ kuiˬ lo huˉ taˍ leh, mvuhˇ naw ma lo chiˇ nyi maˇ hpeh‸. Dawˇ haˍ jaˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ ve nyi ma pui hta‸ hta leh, G'uiˬ sha-oˬ, ngaˬ venˇ baˆ uiˍ jaˇ ve hta‸ a ciˉ ha k'aˉ laˇ-oˆ teh‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 14Hk'e te leh ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, awˬ hkawnˍ shaw paˍ lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la leh, yawˇ ve yehˬ lo k'o‸-e ve yoˬ. Hpaˍriˍsehˇ lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve chaw maˇ hpeh‸ la. Awˬ lawn k'o, a shu yawˇ awˬ to hta‸ taˍ uiˍ ve chaw teˇ g'aˇ le le lehˬ, taˍ i ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. A shu yawˇ awˬ to hta‸ taˍ i ve chaw lehˬ, taˍ uiˍ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. 15Oˇ htaˇ, yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ hta‸ Yeˍsuˆ htawˇ piˇ tuˬ, yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ hta‸ shu yawˇ geh shiˍ laˬ ve yoˬ. Awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ oˇ ve hta‸ g'a mawˬ htaˇ, shiˍ laˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ deˇ ve yoˬ. 16Ya‸ hk'aˇ Yeˍsuˆ lehˬ, yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ hta‸ kuˬ leh k'oˆ ve, Yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ geh laˬ piˇ-oˆ. Yawˇ hui hta‸ taˇ tawˍ taˍ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ lehˬ, chaw oˇ hk'e ve mvuhˇ miˬ hpeh‸ ve yoˬ. 17Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, yaˇ ehˉ hk'a shuˍ shuˍ G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ hta‸ maˇ ha‸ yuˬ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, yawˇ ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo maˇ g'a lo‸-e taˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 18Jawˇ mawˇ teˇ g'aˇ yawˇ hta‸ na nyi ve, Da‸ ve Saˍ la‸-oˬ, co ti‸ ha ti‸ g'a tuˬ ngaˬ hk'aˬ hk'e g'a te tuˬ le teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 19Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Aˬ hto‸ ma pa taw nawˬ ngaˬ hta‸ da‸ ve teh‸ k'oˆ ve le. G'uiˬ sha maˇ heˆ k'o, da‸ ve teˇ g'aˇ ka‸ maˇ cawˬ. 20Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ shiˍ ve yoˬ. Haˉ chawˇ haˉ paˆ taˇ te, chaw hta‸ taˇ tiˇ pehˍ, shu ve mawˇ hta‸ taˇ hk'awˇ, shu hta‸ maˇ heˆ heˆ ve shaˉ hkiˆ taˇ hkanˍ, nawˬ ve awˬ pa awˬ e hta‸ yawˆ yawˆ yan yan te-o teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 21Chaw oˇ ve lehˬ, Ngaˬ yaˇ nehˬ hpeh‸ htaˇ ka‸ chi hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ na yuˬ leh te peuˬ teh‸ k'aw‸ k'oˆ ve yoˬ. 22Yeˍsuˆ tawˇ oˇ ve hta‸ g'a kaˇ ve teˇ yanˇ, Nawˬ teˇ ceuˬ loˍ sheˍ ve yoˬ. Nawˬ hk'a cawˬ ve mawˇ jeˬ hta‸ hawˇ baˬ leh, haˍ yaˇ g'awˇ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ pehˬ piˇ-oˆ. Mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo awˬ hpfuhˇ hk'aˆ ve mawˇ nawˬ cawˬ taˍ tuˬ yoˬ. Peuˬ leh, nawˬ k'aw‸ laˬ leh ngaˬ hk'aˇ suh laˬ-o‸ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 23Chaw oˇ ve lehˬ, tawˇ hkawˇ chi hta‸ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ dawˇ haˍ jaˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ paw sha jaˇ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 24Yeˍsuˆ oˇ ve hta‸ g'a mawˬ htaˇ yawˇ k'oˆ ve, Paw sha ve chaw hui lehˬ, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e tuˬ hk'aˬ ma haˍ jaˇ ve le. 25Kaˍ laˍ oˆ teˇ hkeh g'o‸ naˍ hk'awˇ awˬ hk'aw lo‸-e tuˬ ve lehˬ, paw sha ve chaw teˇ g'aˇ G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e tuˬ ve a‸ kehˉ sha ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 26G'a kaˇ ve chaw hui lehˬ, Hk'e te k'o, htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ a shu g'a hpeh‸ tuˬ le teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 27Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Chaw yaˇ te maˇ g'a ve teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha te g'a ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 28Oˇ htaˇ Peˍtruˆ k'oˆ ve, Ngaˬ hui lehˬ hk'a peu-eˬ hta‸ baˬ taˉ leh nawˬ awˬ hk'aˇ suh laˬ peuˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 29Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ pon, a shu yawˇ ve yehˬ, a shu yawˇ ve awˬ miˇ ma, a shu yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi, a shu yawˇ ve awˬ pa awˬ e leh, a shu yawˇ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ teˇ hpaˍ hta‸ baˬ taˉ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, 30chi teˇ ca‸ na‸ awˬ hk'aw lo oˇ ve a‸ kehˉ leuˉ leh g'a tuˬ ve awˬ hk'oˆ ka‸, awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ ca‸ na‸ awˬ hk'aw lo co ti‸ ha ti‸ hta‸ htawˇ g'a tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 31Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ lehˬ, tcuh yaˇ teˇ chi nyiˇ g'aˇ hta‸ kuˬ leh k'oˆ piˇ ve, Ngaˬ hui Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo k'ai chehˇ ve yoˬ. Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu awˬ lawn G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui hk'a bvuh‸ taˍ ve hk'a peu-eˬ g'a biˇ la tuˬ yoˬ. 32Awˬ lawn k'o, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui ve la‸ hk'aw lo yawˇ hta‸ chiˇ a‸ piˇ leh, k'oˆ guiˇ g'uiˬ guiˇ ve, maˇ shawˍ maˇ caˆ te ve leh, ciˉ g'uiˇ hpe‸ pfuhˍ ve hta‸ yawˇ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. 33Yawˇ hui yawˇ hta‸ jaw‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, tiˇ pehˍ tuˬ yoˬ. Peuˬ leh shehˆ nyi teˇ nyi gaˬ k'o, yawˇ k'aw‸ te‸ tu la tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 34Ya‸ hk'aˇ, awˬ lawn chi teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui a ciˉ ka‸ maˇ shiˍ. Yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve tawˇ hkawˇ chi teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ hui mehˆ g'uˇ suhˍ faˉ taˍ ve hk'e hpeh‸ leh, yawˇ k'oˆ ve hta‸ yawˇ hui na maˇ g'a. 35Yawˇ lehˬ Yeˍriˆhkoˇ venˇ awˬ paˇ lo gaˬ la ve teˇ yanˇ, mehˆ cuˉ paˍ teˇ g'aˇ ya‸ k'aw paˇ lo mui leh lawˬ caˇ chehˇ ve yoˬ. 36Mehˆ cuˉ paˍ oˇ ve lehˬ, chaw awˬ moˍ lonˉ k'ai k'ai laˬ laˬ te chehˇ ve hta‸ g'a kaˇ htaˇ, Chi aˬ hto‸ ma te ve le teh‸ yawˇ na nyi ve yoˬ. 37Naˍzaˍrehˆ chaw Yeˍsuˆ laˬ chehˇ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 38Oˇ htaˇ yawˇ k'oˆ ve, Daˍviˆ ve Yaˇ hpu Yeˍsuˆ-oˬ, ngaˬ hta‸ ha k'aˉ laˇ-oˆ teh‸ kuˬ ve yoˬ. 39Awˬ g'uˇ suhˍ k'ai chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, Ta‸ iˉ chehˇ-oˆ teh‸ yawˇ hta‸ deˇ piˇ ve htawˇ yawˇ lehˬ, Daˍviˆ ve Yaˇ hpu-oˬ, ngaˬ hta‸ ha k'aˉ laˇ-oˆ teh‸, leuˉ leh g'aˇ hte‸ k'aw‸ kuˬ ve yoˬ. 40Yeˍsuˆ huˉ taˍ leh, Yawˇ hta‸ ngaˬ geh shiˍ veu laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Mehˆ cuˉ paˍ yawˇ awˬ paˇ lo gaˬ la ve teˇ yanˇ Yeˍsuˆ k'oˆ ve, 41Nawˬ awˬ pon ngaˬ hta‸ aˬ hto‸ ma te tcuh laˇ gaˇ ve le teh‸ na nyi htaˇ, Jawˇ mawˇ-oˬ, ngaˬ mehˆ mawˬ la tuˬ nawˬ hta‸ te tcuh laˇ gaˇ ve yoˬ teh‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 42Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Mehˆ mawˬ la piˇ-oˆ. Nawˬ yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, nawˬ hta‸ na-e la piˇ peuˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 43Chaw oˇ ve lehˬ, teˇ cawˬ haˉ mehˆ mawˬ la leh, G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˬ chiˇ mvuh leh Yeˍsuˆ hk'aˇ suh k'ai ve yoˬ. Chaw hk'a peu-eˬ oˇ ve hta‸ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ G'uiˬ sha ve bon hta‸ chiˇ mvuh ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\