Luˉka‸ 9:44

44Yawˇ hk'a te ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ chaw hk'a peu-eˬ anˇ chehˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve, Tawˇ hkawˇ chi teˇ hpaˍ hta‸ hk'a deh‸ na leh tawnˇ taˍ-o‸. Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, chaw yaˇ hui ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo chiˇ a‸ ve hta‸ g'a hkanˍ ve awˬ yanˇ neˇ la peuˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More