Hpiˇliˇpiˆ 1:27

27Hk'aˬ hk'e hpeh‸ ve htawˇ, nawˬ hui hk'a te hk'a dawˇ ve teˇ hpaˍ Hkri‸ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ hta‸ keunˍ da‸ piˇ lawˬ-o‸. Oˇ hk'e te ve k'o, ngaˬ gaˬ la leh nawˬ hui hta‸ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ maˇ k'oˆ, nawˬ hui geh maˇ chehˇ ve teˇ yanˇ maˇ k'oˆ, nawˬ hui nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ leh, dawˇ hk'aˇ teˇ hk'aˇ tiˉ taˍ ve awˬ hk'aw lo, ha lehˬ ve bon hkawˇ hta‸ caˉ da‸ ve yonˍ ve teˇ ceuˬ awˬ pon nawˬ hui teˇ geh g'aˇ hte‸ te chehˇ ve awˬ lawn hta‸ ngaˬ g'a kaˇ tuˬ yoˬ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More