Hpiˇliˇpiˆ 4

1Hk'e te leh, ngaˬ ha‸ leh ngaˬ nyi ma haˍ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍoˬ, nawˬ hui lehˬ ngaˬ ve ha lehˬ tuˬ hpeh‸ leh ngaˬ ve shi uˉ tcuhˍ hpeh‸ ve yoˬ. Ngaˬ ha‸ ve chaw teˇ hpaˍ-oˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo yeˬ chehˇ taˍ-o‸. 2Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo nyi ma hawˍ da‸ la tuˬ, Eˇvawˇdiˆ leh Suˇtuˆ hta‸ ngaˬ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 3Ngaˬ geh teˇ geh kanˉ hk'a deh‸ te jaw ve chaw teˇ g'aˇ-oˬ, nawˬ htawˇ yaˇ miˇ oˇ ve nyiˇ g'aˇ hta‸ ga piˇ tuˬ ngaˬ nawˬ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ huiˉ maˬ ka‸, Kaˍleˍmeˍ teˇ g'aˇ ka‸, co ti‸ ha ti‸ li‸ awˬ hk'aw lo awˬ meh bvuh‸ taˍ ve, ngaˬ geh kanˉ te ve awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ hpaˍ ka‸, ngaˬ geh teˇ geh ha lehˬ ve bon hkawˇ bvuhˬ k'ai tuˬ te jaw ve yoˬ. 4Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo hk'aˬ htaˆ ka‸ ha lehˬ chehˇ-oˆ. Ngaˬ teˇ pawˆ k'aw‸ k'oˆ laˇ ve, ha lehˬ chehˇ-oˆ. 5Nawˬ hui nyi ma da‸ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸ chaw hk'a peu-eˬ shiˍ hpeh‸ tuˬ, shaˍ ti‸ taˍ-o‸. Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ gaˬ la paˇ neˇ ve yoˬ. 6Aˬ hto‸ ma teˇ ceuˬ awˬ lawn hta‸ maˇ k'oˆ, taˇ dawˇ hkiˉ. Teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo nawˬ hui bon lawˬ ve, lawˬ hkawˉ ve leh chiˇ mvuh ve awˬ hk'aw lo, nawˬ hui hk'a lawˬ gaˇ ve teˇ hpaˍ G'uiˬ sha hta‸ hto piˇ-oˆ. 7Oˇ hk'e te ve k'o, G'uiˬ sha lo laˬ ve, chaw yaˇ hui ca dawˇ maˇ gaˬ ve dawˇ sha gaˇ sha ve teˇ ceuˬ lehˬ, nawˬ hui ve nyi ma leh nawˬ hui ve dawˇ hk'aˇ teˇ hpaˍ hta‸ Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ hk'aw lo ha‸ shaˉ laˇ tuˬ yoˬ. 8Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ leh meuˇ ve tawˇ teˇ hkawˇ lehˬ chi hk'e yoˬ. Hteˇ ve awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ, yawˆ yan keunˍ ve awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ, cawˇ ve awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ, da‸ ve kehˬ ve awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ, nyi sha ve awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ leh, shu ve awˬ lawn da‸ ve awˬ ceuˬ g'a kaˇ ve hk'a peu-eˬ, oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo da‸ jaˇ ve awˬ ceuˬ teˇ ceuˬ ceuˬ, chiˇ mvuh keunˍ ve awˬ ceuˬ teˇ ceuˬ ceuˬ cawˬ ve k'o, awˬ lawn oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ dawˇ nyi-o. 9Ngaˬ geh nawˬ hui g'a henˇ g'a ha‸ yuˬ leh, g'a kaˇ g'a mawˬ peuˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ te-o. Oˇ hk'e te ve k'o, dawˇ sha piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha lehˬ, nawˬ hui geh chehˇ tuˬ yoˬ. 10Chi beu‸ htawˇ, nawˬ hui ngaˬ hta‸ k'aw‸ dawˇ nawˇ laˇ ve pa taw, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo ngaˬ ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. Ponˬ laˬ htaˇ nawˬ hui ngaˬ hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve htawˇ, ngaˬ hta‸ ga laˇ tuˬ ya‸ k'aw maˇ cawˬ sheˍ ve yoˬ. 11Ngaˬ chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, ngaˬ loˍ ve awˬ ceuˬ cawˬ leh k'oˆ ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ. Ngaˬ hk'aˬ hk'e g'a hpuˇ da‸ ve htawˇ, oˇ ve awˬ hk'aw lo nyi hk'aˇ suh tuˬ ngaˬ shiˍ la peuˬ. 12Haˍ g'awˇ jaˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, paw sha jaˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ hkanˍ puiˉ la peuˬ. Caˇ bvuhˆ dawˬ bvuhˆ ve maˇ k'oˆ, meu‸ ve kaˆ ve maˇ k'oˆ, paw sha ve maˇ k'oˆ, haˍ g'awˇ ve maˇ k'oˆ, chi teˇ hpaˍ hta‸ hk'aˬ hk'e te hkanˍ tuˬ, teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo ngaˬ shiˍ la peuˬ. 13Ngaˬ hta‸ awˬ g'aˇ awˬ shaˉ pe‸ laˇ shehˍ hpaˇ hta‸ cuˇ ve awˬ hk'aw lo, hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ te puiˉ te hpeh‸ ve yoˬ. 14Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ g'a tu‸ g'a hkanˍ ve awˬ hk'aw lo nawˬ hui awˬ chawˇ te laˇ ve lehˬ, da‸ jaˇ ve yoˬ. 15Hpiˇliˇpiˆ chaw teˇ hpaˍ-oˬ, ha lehˬ ve bon hkawˇ hta‸ tanˬ maˍ gehˇ ve teˇ yanˇ, ngaˬ Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai htaˇ, piˇ ve leh ha‸ yuˬ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo, nawˬ hui ceh tiˉ ngaˬ hta‸ awˬ chawˇ te laˇ ve yoˬ. Awˬ kaˍ awˬ nu Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ teˇ moˍ ka‸ chi hk'e maˇ te ve hta‸ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. 16Awˬ lawn k'o, ngaˬ Hteˇsaˍlawˇniˆ venˇ awˬ hk'aw lo chehˇ sheˍ ve teˇ yanˇ, ngaˬ loˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ nawˬ hui ngaˬ hta‸ teˇ pawˆ nyiˇ pawˆ feu laˇ ve yoˬ. 17Ngaˬ chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, la‸ shawnˍ hta‸ ngaˬ ca ve maˇ heˆ. Nawˬ hui awˬ shiˍ naw‸ maˇ ve pa taw, nawˬ hui awˬ bon g'a maˇ tuˬ ve hta‸ ceh tiˉ ngaˬ ca ve yoˬ. 18Chi beu‸ lehˬ, ngaˬ teˇ ceuˬ le le hk'a law‸ cawˬ leh, awˬ leuˉ ka‸ cawˬ ve yoˬ. Eˇpaˍhpawˍdiˆ geh nawˬ hui feu laˇ ve la‸ shawnˍ teˇ hpaˍ hta‸ pa taw ngaˬ hk'a biˇ cawˬ ve yoˬ. La‸ shawnˍ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ shaˉ hawnˉ ve awˬ ceuˬ ka‸, G'uiˬ sha nyi hk'aˇ suh leh ha‸ yuˬ ve tanˇ tuˬ ka‸ hpeh‸ ve yoˬ. 19Ngaˬ ve G'uiˬ sha lehˬ awˬ me‸ awˬ hponˇ uiˍ jaˇ maˇ jaˇ ve awˬ hk'aw lo, nawˬ hui hk'a loˍ ve hk'a peu-eˬ Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ cuˇ leh, nawˬ hui hta‸ hk'a biˇ pe‸ laˇ tuˬ yoˬ. 20Ngaˬ hui ve Awˬ pa G'uiˬ sha hta‸ co co taiˍ taiˍ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh piˇ-oˆ. A menˬ. 21Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ hk'aw lo chehˇ ve Hkri‸ yaˇ hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. Ngaˬ geh teˇ geh chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ lehˬ, nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. 22Hkri‸ yaˇ hk'a peu-eˬ lehˬ, nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. Leuˉ leh jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ ve hawˉ yehˬ hk'aw chehˇ ve Hkri‸ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ. 23Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ bon awˬ shinˉ nawˬ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo cawˬ piˇ-oˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\