Hpeu‸ maˍ 19

1Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ, mvuhˇ naw ma lo chaw awˬ moˍ lonˉ ve awˬ hkawˇ bvuhˬ jaˇ ve hk'a shuˍ shuˍ awˬ hkawˇ bvuhˬ la ve hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. Awˬ hkawˇ oˇ ve lehˬ, Haˍleˍluˇyaˬ. Htaiˍ hk'aw‸ ve teˇ ceuˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ teˇ ceuˬ leh, kanˇ paˆ teˇ ceuˬ ngaˬ hui ve G'uiˬ sha geh ceh tiˉ cawˬ ve yoˬ. 2Awˬ lawn k'o, yawˇ suhˉ jehˬ ve teˇ hpaˍ lehˬ, hteˇ jaˇ cawˇ jaˇ ve yoˬ. Meh maˬ lanˉ lonˉ haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve pa taw, miˬ guiˬ yaˇ hui luˬ k'ai ve yoˬ. Hk'e te leh, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ suhˉ taˆ leh, G'uiˬ sha ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ ve awˬ suhˍ hta‸ yuˬ sheˆ ve awˬ pon yawˇ hta‸ k'aw‸ te hk'aw‸ piˇ ve yoˬ, teh‸ kuˬ ve yoˬ. 3Yawˇ hui k'aw‸ k'oˆ ve, Haˍleˍluˇyaˬ, venˇ oˇ ve aˬ miˍ mvuhˇ hk'awˇ lehˬ, co co taiˍ taiˍ taˆ-e chehˇ ve yoˬ, teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 4Oˇ htaˇ, chaw mawˇ chaw kehˉ nyiˇ chi awˇ g'aˇ leh a sha‸ te‸ chehˇ ve awˬ ceuˬ awˇ hkeh lehˬ, boˆ sheˬ leh, k'aw jaw hk'oˆ lo mui chehˇ ve G'uiˬ sha hta‸ oˉ k'oˍ pui leh, A menˬ, haˍleˍluˇyaˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 5K'aw jaw lo awˬ hkawˇ tawˆ la leh k'oˆ ve, G'uiˬ sha ve awˬ ceˬ hpeh‸ ve, yawˇ hta‸ yawˆ yan ve chaw uiˍ chaw i hk'a peu-eˬ-oˬ, ngaˬ hui ve G'uiˬ sha hta‸ chiˇ mvuh-o, teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 6Peuˬ leh, chaw awˬ moˍ lonˉ ve awˬ hkawˇ hk'a shuˍ shuˍ, iˉ kaˆ g'uiˬ baˇ maˇ jaˇ ve awˬ hkawˇ hk'a shuˍ shuˍ leh, mvuhˇ tawˍ hehnˇ jaˇ ve awˬ hkawˇ hk'a shuˍ shuˍ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. Awˬ hkawˇ oˇ ve chi hk'e k'oˆ ve, Haˍleˍluˇyaˬ. Kanˇ paˆ uiˍ jaˇ ve ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha uˉ peunˍ ve yoˬ. 7Ngaˬ hui g'aˇ hte‸ ha lehˬ ha k'a te-a veuˬ. Ngaˬ hui yawˇ hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh piˇ-a veuˬ. Awˬ lawn k'o, Yawˬ ehˉ la‸ k'awˍ toˆ ve awˬ yanˇ gaˬ la peuˬ. Yawˇ hta‸ heuˆ tuˬ ve yaˇ miˇ lehˬ, yawˇ awˬ to hta‸ gu taˍ peuˬ. 8Yaˇ miˇ oˇ ve lehˬ, awˬ g'euˆ ba ve kehˬ da‸ jaˇ ve hpa hpu hta‸ veu‸ deh tuˬ a hkaw-anˬ g'a ve yoˬ. Hpa hpu oˇ ve lehˬ, Hkri‸ yaˇ teˇ hpaˍ te taˍ ve hteˇ ve cawˇ ve kanˉ teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ, teh‸ awˬ hkawˇ oˇ ve kuˬ ve yoˬ. 9Peuˬ leh mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ ngaˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve, Chi hta‸ bvuh‸ taˍ-o‸. Yawˬ ehˉ ve hkehˉ caˇ kuiˬ lo k'ai tuˬ kuˬ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Peuˬ leh, Tawˇ hkawˇ chi teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ tehˬ awˬ na G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸, ngaˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 10Oˇ htaˇ, yawˇ hta‸ oˉ k'oˍ pui tuˬ, yawˇ ve hkui sheh awˬ paˇ lo ngaˬ boˆ taˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ ngaˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve, Chi hk'e taˇ te. Nawˬ leh Yeˍsuˆ awˬ pon shaˉ hkiˆ hkanˍ ve nawˬ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ geh ngaˬ awˬ ceˬ hpeh‸ ve yoˬ. G'uiˬ sha hta‸ oˉ k'oˍ pui-o. Awˬ lawn k'o, Yeˍsuˆ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui hta‸ dawˇ pawnˍ piˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 11Oˇ htaˇ ngaˬ nyi leh, mvuhˇ naw ma hpaw taˍ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Hpuˉ-ehˍ ve iˉ mvuhˇ teˇ hkeh cawˬ leh, ciˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, Ka ti‸ yeˬ leh Hteˇ ve cawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ suhˉ jehˬ leh ma‸ bawˆ ve yoˬ. 12Yawˇ ve mehˆ shiˍ lehˬ, aˬ miˍ ha hpeh‸ leh, yawˇ ve oˉ k'oˍ hta‸ shi uˉ tcuhˍ maˇ maˇ hk'awˆ taˍ ve yoˬ. Yawˇ hta‸ awˬ meh teˇ maˬ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. Awˬ meh oˇ ve hta‸ yawˇ awˬ to maˇ heˆ k'o, chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ shiˍ. 13Awˬ suhˍ awˬ hk'aw lo tuˍ taˍ peuˬ ve aˉ po‸ zuhˬ ma hta‸ yawˇ veu‸ deh ve yoˬ. Yawˇ ve awˬ meh lehˬ, G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 14Mvuhˇ naw ma ve ma‸ moˍ ma‸ cuˇ teˇ hpaˍ lehˬ, hpuˉ-ehˍ ve iˉ mvuhˇ hta‸ ciˇ leh yawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, hpuˉ-ehˍ ve leh da‸ kehˬ ve hpa hpu hta‸ veu‸ deh ve yoˬ. 15Mvuhˇ miˬ teˇ hpaˍ hta‸ chaw tuˬ, yawˇ ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo tcuhˆ ve aˉ htaw tawˆ la ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, sho juˇ fuiˍ hta‸ yehˇ leh yawˇ hui hta‸ uˉ peunˍ tuˬ yoˬ. Kanˇ paˆ uiˍ jaˇ ve G'uiˬ sha ve nyi ma zuhˆ jaˇ ve a pehˉ meuˇ g'uiˬ nyiˉ kuiˬ hta‸ yawˇ naˆ tuˬ yoˬ. 16Yawˇ ve aˉ po‸ zuhˬ ma leh yawˇ ve pfuhˬ teh hta‸ awˬ meh chi hk'e bvuh‸ taˍ ve, Hkunˉ hawˉ hkanˇ awˬ hk'oˆ Hkunˉ hawˉ hkanˇ leh, jawˇ mawˇ awˬ hk'oˆ Jawˇ mawˇ teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. 17Oˇ htaˇ, mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ mvuhˇ nyi awˬ hk'aw lo huˉ chehˇ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma awˬ k'aw ji lo poˬ chehˇ ve ngaˆ hk'a peu-eˬ hta‸ yawˇ awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh k'oˆ piˇ ve, Laˬ-o‸, G'uiˬ sha ve hti caˇ hti dawˬ ve pawehˇ lonˉ awˬ hk'aw lo hpawnˬ la-o. 18Hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ hpaˍ ve awˬ shaˍ, ma‸ poˍ lonˉ teˇ hpaˍ ve awˬ shaˍ, awˬ g'aˇ uiˍ ve chaw hui ve awˬ shaˍ, iˉ mvuhˇ leh ciˇ shehˍ hpaˇ hui ve awˬ shaˍ, vuiˬ taˍ ve awˬ ceˬ hui ve awˬ shaˍ, ponˬ ve chaw hui ve awˬ shaˍ, uiˍ ve i ve chaw hk'a peu-eˬ ve awˬ shaˍ hta‸ caˇ la-o teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 19Oˇ htaˇ, haiˬ ve to nuˇ to shaˆ maˇ k'oˆ, miˬ guiˬ ve hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ hpaˍ leh yawˇ hui ve ma‸ moˍ teˇ hpaˍ maˇ k'oˆ, iˉ mvuhˇ ciˇ ve teˇ g'aˇ leh yawˇ ve ma‸ moˍ hta‸ bawˆ da‸ tuˬ, yawˇ hui hpawnˬ da‸ chehˇ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. 20Oˇ htaˇ, haiˬ ve to nuˇ to shaˆ hta‸ hpeh yuˬ leh, maˇ heˆ heˆ ve tcuh kaˍ paˍ hta‸ htawˇ yawˇ geh teˇ geh hpeh yuˬ ve yoˬ. Maˇ heˆ heˆ ve tcuh kaˍ paˍ oˇ ve lehˬ, haiˬ ve to nuˇ to shaˆ ve yinˉ hta‸ hkanˍ yuˬ leh yawˇ ve shaˉ ho‸ hta‸ oˉ k'oˍ pui ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ heˍ yuˬ beˬ yuˬ tuˬ, haiˬ ve to nuˇ to shaˆ mehˆ g'uˇ suhˍ awˬ heˆ teˇ hpaˍ hta‸ te maˍ piˇ paˍ teˇ g'aˇ yoˬ. Aˬ miˍ to‸ chehˇ ve ma‸ shiˉ g'uiˬ po awˬ hk'aw lo yawˇ huiˉ maˬ hta‸ awˬ te‸ te‸ baˬ keu ve yoˬ. 21Iˉ mvuhˇ ciˇ shehˍ hpaˇ ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo tawˆ la ve aˉ htaw lehˬ, cawˬ taˍ sheˍ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ chaw pehˍ ve yoˬ. Ngaˆ hk'a peu-eˬ yawˇ hui ve awˬ shaˍ hta‸ hk'a bvuhˆ caˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\