Roˉma‸ 16

1Keˍcheˍ venˇ Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ awˬ hk'aw lo ga piˇ shehˍ ma hpeh‸ ve ngaˬ hui ve awˬ nyi ma Hpiˉbeˍ hta‸ nawˬ hui geh lo ngaˬ k'ai tcuh ve yoˬ. 2Hkri‸ yaˇ hui te keunˍ ve hk'e, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ nyi leh yawˇ hta‸ ha‸ yuˬ-o‸. Yawˇ hk'aˬ ve teˇ ceuˬ loˍ ve htawˇ maˇ k'oˆ, yawˇ hta‸ ga piˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, yawˇ lehˬ chaw laiˉ g'aˇ hta‸ ga piˇ peuˬ ve awˬ hk'oˆ, ngaˬ hta‸ ka‸ ga laˇ peuˬ ve yoˬ. 3Ngaˬ geh teˇ geh Yeˍsuˆ Hkri‸ ve kanˉ ga te ve Piˇkiˇlaˆ leh Aˍkuˉlaˆ hta‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 4Yawˇ huiˉ maˬ lehˬ, ngaˬ a sha‸ g'a ponˬ tuˬ ngaˬ awˬ pon hkanˍ suh taˬ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. Ngaˬ ceh tiˉ chiˇ mvuh ve maˇ heˆ, buiˇ shaˆ aˉ naˆ Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hk'a peu-eˬ htawˇ yawˇ huiˉ maˬ ve awˬ bon hta‸ dawˇ nawˇ leh chiˇ mvuh chehˇ ve yoˬ. 5Yawˇ huiˉ maˬ ve yehˬ awˬ hk'aw hpawnˬ da‸ chehˇ ve Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hta‸ htawˇ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. Aˍsiˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo Hkri‸ yaˇ awˉ lawˉ hpeh‸ la ve ngaˬ ha‸ ve Eˇpehˇnehˆ hta‸ ka‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 6Nawˬ hui awˬ pon kanˉ g'aˇ hte‸ te ve Maˍriˆ hta‸ htawˇ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 7Ngaˬ geh htawnˍ hk'aw chehˇ jaw ve, ngaˬ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ Aˍdawˇniˆ leh Yuˇniˆ hta‸ ka‸, ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. Yawˇ huiˉ maˬ lehˬ, tcuh yaˇ hui awˬ hk'aw lo awˬ meh bvuhˬ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. Ngaˬ Hkri‸ yaˇ maˇ hpeh‸ la sheˍ htaˇ ka‸ yawˇ huiˉ maˬ Hkri‸ yaˇ hpeh‸ la peuˬ. 8Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo ngaˬ ha‸ ve Aˍpaˍliˆ hta‸ htawˇ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 9Ngaˬ geh teˇ geh Hkri‸ ve kanˉ te ve Uˇraˍbaˍ leh ngaˬ ha‸ ve Saˍtaˍhkuˆ hta‸ ka‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 10Hk'a deh‸ lawˇ nyi peuˬ ve Hkri‸ yaˇ Aˍpeˍleˍ hta‸ ka‸, Aˍriˇtawˇbuˆ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hui hta‸ ka‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 11Ngaˬ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ hpeh‸ ve Heˍroˍdiˍoˍ leh, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo chehˇ ve Naˍkiˍsuˆ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hui hta‸ ka‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 12Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ pon kanˉ te chehˇ ve Taˍruˇhpehˇnaˆ leh Taˍruˇ hpawˇsaˆ hta‸ maˇ k'oˆ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve kanˉ hta‸ g'aˇ hte‸ te chehˇ ve ngaˬ ha‸ ve Peˍraˍsiˆ hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 13Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo leuˆ yuˬ taˍ ve Ruˇhpuˆ leh ngaˬ ve awˬ e hk'a shuˍ shuˍ shawˍ taˍ ve, yawˇ ve awˬ e yawˇ huiˉ maˬ hta‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 14Aˍsoˍkaˍreˆ, Hpaˍleˍgoˍ, Heˍraˍmeˍ, Paˇrawˇbaˆ, Heˍraˍmaˆ leh, yawˇ hui geh chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 15Hpiˇlawˇluˆ, Yuˇliˆ, Neˍruˆ leh Neˍruˆ ve awˬ nyi ma Awˇloˍpaˆ leh, yawˇ hui geh chehˇ ve Hkri‸ yaˇ hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. 16Nawˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ da‸ ve kehˬ ve awˬ hk'aw lo boˆ nu da‸ leh la‸ sheh caˉ da‸-o‸. Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hk'a peu-eˬ nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸, tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. 17Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui g'a henˇ peuˬ ve maˍ laˇ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ hawˍ ve, hpaˆ da‸ tuˬ te puiˉ ve, shu ya‸ k'ai tuˬ te puiˉ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ hk'a deh‸ nyi leh jaw k'ai-o teh‸, ngaˬ nawˬ hui hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 18Awˬ lawn k'o, chi hk'e ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Hkri‸ awˬ pon kanˉ te ve maˇ heˆ. A shu yawˇ ve g'oˇ peˬ awˬ pon ceh kanˉ te ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, na sha ve tawˇ leh chiˇ mvuh ve tawˇ hkawˇ hta‸ yehˇ leh, da‸ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ heˍ yuˬ puiˉ ve yoˬ. 19Nawˬ hui na yuˬ puiˉ ve awˬ lawn lehˬ, chaw hk'a peu-eˬ g'a kaˇ ve pa taw, ngaˬ ha lehˬ chehˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hui lehˬ da‸ ve awˬ ceuˬ hta‸ shiˍ puiˉ leh, nyi ma awˬ hk'aw lo haiˬ ve awˬ ceuˬ a ciˉ ka‸ maˇ g'a cawˬ tuˬ ngaˬ heuˆ gaˇ sheˍ ve yoˬ. 20Maˇ maw maw k'o, dawˇ sha piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha lehˬ, nawˬ hui ve hkui taw k'aw awˬ hawˉ lo Saˍtanˍ hta‸ naˆ nehˆ sheˬ tuˬ yoˬ. Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ bon awˬ shinˉ nawˬ hui geh cawˬ piˇ-oˆ. 21Ngaˬ geh teˇ geh kanˉ te shehˍ hpaˇ Tiˆmoˉseˍ leh, ngaˬ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ Luˇkiˆ, Yaˍsonˍ leh Sawˇsiˇpaˍtaˆ hui lehˬ, nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. 22Ngaˬ lehˬ, li‸ chi bvuh‸ shehˍ hpaˇ Teˍraˍtiˆ yoˬ. Ngaˬ htawˇ Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. 23Ngaˬ hta‸ maˇ k'oˆ, Hkri‸ yaˇ teˇ moˍ hk'a peu-eˬ hta‸ maˇ k'oˆ, ha‸ yuˬ leh caˍ laˇ taw laˇ shehˍ hpaˇ Gaˍyuˆ lehˬ, nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. Venˇ chi awˬ hk'aw hpu ha‸ shaˉ shehˍ hpaˇ Eˇraˍtuˆ leh awˬ viˉ awˬ nyi Kawˍtuˆ htawˇ, nawˬ hui hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. 25G'uiˬ sha hta‸ awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ piˇ-oˆ. Yawˇ lehˬ, ngaˬ maˍ piˇ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ leh Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ lawn ngaˬ bon maˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, nawˬ hui hta‸ yeˬ la piˇ puiˉ ve yoˬ. Ngaˬ maˍ piˇ ve bon hkawˇ chi lehˬ, tcuhˉ kuiˬ naˉ jaˇ ve tawˇ hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ. Tawˇ hkawˇ chi lehˬ, aˬ sho-eˬ htaˇ faˉ taˍ ve htawˇ, chi beu‸ hk'a tawˍ lehˆ tawˆ la peuˬ. 26Chaw ceuˬ hk'a peu-eˬ yonˍ leh na yuˬ tuˬ, co co taiˍ taiˍ G'uiˬ sha tawˇ piˇ taˍ ve hk'e, faˉ taˍ ve oˇ ve chi beu‸ tawˆ la peuˬ leh, tcuh kaˍ paˍ hui ve li‸ hta‸ pa taw faˉ taˍ ve oˇ ve hta‸ chaw ceuˬ hk'a peu-eˬ g'a shiˍ ve yoˬ. 27Yawˇ teˇ g'aˇ ceh tiˉ cuˇ yiˍ hk'a biˇ cawˬ ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve yoˬ. Yeˍsuˆ Hkri‸ awˬ hk'aw lo co co taiˍ taiˍ yawˇ hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh piˇ-oˆ. A menˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\