Roˉma‸ 4:19

19A sha‸ aˬ laˬ hk'e teˇ ha hk'aw‸ gaˬ leh, yawˇ awˬ to suh taˍ ve hk'e hpeh‸ leh, Saˍraˇ htawˇ yaˇ hu yaˇ leh ve awˬ yanˇ gaˬ peuˬ ve hta‸ yawˇ dawˇ nyi ve teˇ yanˇ, yonˍ ve teˇ ceuˬ awˬ g'aˇ maˇ nuˇ k'ai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More