1 biKɔrinthi beŋ 6

1Mɛnɛ wunthe ka mateete makendeŋ niyɔi thɛkɛ iŋ ntɔ nama, mbɛ ba wundɛ kaaye ba ka konsiŋino iŋ biya bi ka gbada ka beŋ, bi ka ka makɔmande ndeŋ maŋ beŋ, e wundɛ pɛyɛna ba dinko iŋ biya bi ka Masaala beŋ? 2E beŋ kɔita ba dɔma na biya bi ka Masaala beŋ bina nɔŋ kɔnsɔŋɔŋ dunia baŋ? Awa mɛnɛ beŋ, bena nɔŋ kɔnsɔŋɔŋ dunia baŋ, e beŋ sa niyɔ bendo tɛŋɛ ba dɛɛnka kithiŋ bamɛɛsuwɛ ba ka mateete makendeŋ maŋ baŋ? 3E beŋ kɔita ba dɔma na mina nɔŋ kɔnsɔŋɔŋ malekɛŋ beŋ? Mbu ntiŋ nda bɛyiniŋ ba ka dunia baŋ baŋ? 4Mɛnɛ thasɔkɔ nɔŋ thaŋ thaŋ thɔɔyɛ ka mateete makendeŋ, e beŋ akati thɛŋ ba ka konsiŋino iŋ biya bi be thiya yiki iŋ biya bi ka makɔmande ndeŋ maŋ beŋ? 5Kuyaahu kendeŋ! E ba hɔŋ wɔ kele wunthe ka ka mateete makendeŋ wo punku dɛɛnka kithiŋ bakendeŋ? 6Kɛrɛ na woŋ ŋaye nthɔŋ akati ntɔ nama na ka kaama ka ba ka deŋiyo kithi nama baŋ, hali hintiŋ iŋ biya bi ka iŋ lanɛya ba ka Kraist baŋ beŋ. 7Thɛkɛŋ ba bena mateete baŋ tɔŋɔŋ nagberekethe ba dɔma na beŋ punko napoŋ. E wuŋ sa niyɔ hita ba beŋ diŋo kansuŋ? E wuŋ sa niyɔ hita ba beŋ ba tuuto ka kaama ka? 8Kɛrɛ beŋ, bena nda niyande kansuŋ e beŋ kɔ tuutande, haaŋ nda iŋ mbɛnda ndeŋ beŋ. 9Beŋ kɔthɛŋ nagberekethe ba dɔma na biya binɛnɔi beŋ sa kutu Hugbakinɛ hu ka Masaala haŋ. Baŋ thɔkinɔkɔ; biya bi ni ŋabɛini ŋahakuwande beŋ fooma, maa bi ni kubatho dekɛŋ beŋ, maa biya bi ni ŋabɛi iŋ yɛrɛmɛŋ biyɛntɔi beŋ, maa biyɛthɛŋ bi sikiŋ bintɔni namɛŋ yɛrɛmɛŋ beŋ, 10maa batuwani beŋ, bamilɛŋ beŋ, bi thiiye mampa beŋ haaŋ e yilɔ, maa bi teeti bintɔni namɛŋ ŋakeŋ beŋ, maa bi tuwe ka kansuŋ beŋ, wɔ wunthe ka beŋ beŋ sa biyande ka Hugbakinɛ hu ka Masaala haŋ. 11Bendo binɔndi nɛna nde beŋ, kɛrɛ beŋ thanki nde nda methino ŋaye ka hakɛŋ bakendeŋ baŋ. Beŋ dunkuno nda ka kuwaŋ ku ka Masaala. Masaala dethe nda bena nɔŋ biya bithumbɛ saathɛ ba Mariki woŋ Yisɔs Kraist iŋ maŋaye ka Yina wo ka ndɛ Masaala wokɛntuŋ woŋ. 12Wɔ nɔndi kɔŋ tɛpi, na “Yaŋ mekino ba niya bɛyi o bɛyi.” Kɛrɛ yaabi bakiyaŋ baŋ bɛna baŋ baŋ, na ndo nɛna huŋ, kɛrɛ bɛyi o bɛyi kutɛ yɔhɔi ba yi. Yaŋ punkeŋ tɛpa ba dɔma, na “Yaŋ mekino ba niya bɛyi o bɛyi,” kɛrɛ yaŋ sa mɛyi ba yama bɛyi o bɛyi sikina waayi. 13Wɔ nɔndi kɔŋ tɛpi ba dɔma, na “Muthɔma yehinuwo ba kotho haŋ, awa kotho haŋ yehinuwo ba muthɔma.” Yaabi bakiyaŋ baŋ bɛna baŋ baŋ, na ndo, nɛna huŋ, kɛrɛ Masaala kɔŋ sisi mapeye ma ka mumuye muŋ muŋ fooma kɔɔ hanthe. Kɔtɔ koŋ ka ba niyo wali ba ka ŋabɛi, kɛrɛ ku kiŋ ba niyiyɛ Mariki woŋ wali, awa Mariki woŋ ndɛ nɛnɛ niyiyɛ kɔtɔ koŋ wali. 14Awa Masaala wo ŋayinɛ Mariki woŋ ŋaye ka hutuka haŋ woŋ, wundɛ kɔŋ hɛlɛŋ nɛŋ niye sɛmbɛ nama baŋ wali ba mina ŋayina ka tuka haŋ. 15Beŋ kɔthɛŋ ba dɔma na ŋakɔtɔ ŋakendeŋ ŋaŋ kiŋ kufɛŋ ka kɔtɔ ku ka Kraist koŋ. E yaŋ be sɛkɛthi kufɛŋ ku ka kɔtɔ ku ka Kraist koŋ e yaŋ kuŋ niya kufɛŋ ku ka kɔtɔ ku ka yɛrɛmɛ wo taititoko nama o nama? Hali, yaŋ sa wuŋ ni. 16Maa lɔkɔ hɛ beŋ kɔita ba dɔma na wɔ o wɔ wo tikitande kɔtɔ nama koŋ iŋ yɛrɛmɛ wo taititoko nama o nama niyɔi nda kɔtɔ kunthe iŋ wundɛ? Magbali ma ka Masaala maŋ tepe huŋ nagberekethe, na “Biya bibiye beŋ beŋ sikiyɔkɔi kɔtɔ kunthe.” 17Kɛrɛ wɔ o wɔ wo tikitande yɛthɛ nama baŋ iŋ Mariki woŋ wundɛ niyɔi nda yina wunthe iŋ Mariki woŋ. 18Thankinaŋ ba ŋabɛi ka mateete makendeŋ. Wɔ o wɔ wo ni hakɛ bahɛna wundɛ tha niye kɔtɔ nama koŋ wali ba bɛŋ niya. Kɛrɛ wɔ o wɔ wo kutu mathonko ma ka niya kubɛi, wɔ bɛina ni hakɛ ma sɔkinɔkɔ kɔtɔ nama koŋ gbeeŋ. 19E beŋ kɔita ba dɔma na ŋakɔtɔ ŋakendeŋ ŋaŋ ŋɛna banka ba ka Yina wo ka Masaala woŋ, wo kaake kendeŋ woŋ, wo dunkuno nde beŋ iŋ Masaala woŋ? Beŋ biyeketa; Masaala ndɛ na biyɛ bena. 20Wundɛ boye bena mɔlɔŋ bakahɛ, bɛna niyeŋ wali ŋakɔtɔ ŋakendeŋ ŋaŋ ba yiki ba ka Masaala baŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\