1 Pita 3

1Ka gboŋa babanthe babɛina bendo yɛrɛmɛŋ biyɛntɔy beŋ, mɛyaŋ yamari ka biwanda ndeŋ, wuna mɛnɛ wunthe ka bindɛ kiŋ wo be ni Thampa tha ka Masaala thaŋ lanɛya, maniyɔ makendeŋ maŋ ma be ni ba bindɛ niya lanɛya, hali beŋ thanaŋ gbonkiya sɔkɔ yo sɔkɔ, 2baa bi kɔŋ kutu thumba hukendeŋ haŋ iŋ payɔ ndeŋ Masaala na haŋ. 3Beŋ ka ba pitha mugbɛkitɔkɔ muyɔhɔy mu ni ba beŋ niyɔ biya biyɔhɔi ka detha, nɔŋ ba daŋinuwande ka yehinuwa bɔɔyɛ ndeŋ bu ka yaha buŋ, ba yantɔkɔ boyi, ma ba gbɛkitɔkɔ mupithi muyɔhɔy. 4Yɔhɔ ndeŋ haŋ hu kiŋ ba niyɔ kaake kendeŋ, hu sa teetuwɔ haŋ, e beŋ niyɔ iŋ thathukuma thayɔhɔi mɛnɛ thathɛbɛ, tha kahɛ mɔlɔŋ ka kuwaŋ ku ka Masaala koŋ. 5Baa yɛrɛmɛŋ biyɛntɔy bimayoŋ bi dunkunɔkɔy nde ka Masaala beŋ e bindɛ niŋ piteke ba dɔma na ndɛ kɔŋ ni ba thanki ndɛ niya lahiri baŋ yehinɔkɔy nde ka mɛyiyɛ biwandamɛŋ yamari. 6Nɛna ni nde Sera; wundɛ mɛy nde yamari ka wandama Ebrahim e ndɛ niŋ dɔma na mariki. Mpati nama biyɛrɛmɛŋ bina beŋ mɛnɛ beŋ ni bɛyiniŋ bayɔhɔy e beŋ thana payɔ ntha yo ntha. 7Ka gboŋa banthe babɛina bendo bayɛntiŋ, yɔkɔŋ beŋ be dɔŋɔ iŋ yɛrɛmɛŋ bikendeŋ beŋ e beŋ kɔthɔ wuyɔhɔy ba dɔma na bindɛ kahuweta ŋakɔtɔ nɔŋ beŋ. Thiyaŋ bindɛ yiki, baa bindɛ hɛlɛŋ gbeeŋ bi kɔŋ dunkuno munkii mu ka sii baŋ muŋ iŋ Masaala ka nanthe iŋ beŋ. Niyaŋ nɛŋ wuna sa bɛy yo bɛy pindi ŋaraminɛ ndeŋ ŋaŋ. 8Ba nda gbanthina: bohinandeŋ e beŋ kutiyande; thimiyandeŋ nɔŋ biya bihuwɛndiya, e beŋ niyɔ biya bi ni bayɔhɔy awa womo woma niyɔ wothathinɔkɔy. 9Baŋ tɛnkɛŋ banɛnɔy ba banɛnɔy maa danka ba danka; kɛrɛ tɛnkinaŋ thaduba, baa thaduba thɛna ni Masaala lahiri ba bena dunkune naa thiyi ndɛ bena. 10Nɔŋ na tepe magbali ma ka Masaala maŋ na, na “Wɔ yo wɔ wo thimo ba niyɔ iŋ mayehitɔkɔ e ndɛ thimo ba kuta malɔkɔiŋ mayɔhɔy, yɔkɔŋ ndɛ be pɛy gbonkiya wunɛnɔy e ndɛ pɛya kɛriŋa hothi haŋ. 11“Wundɛ pɛyɛŋ niya banɛnɔy haŋ e ndɛ bɔha niya bayɔhɔy; ndɛ yɔlɛŋ ba dɔŋɔ wuthɛbinɛ thukuma iŋ biya bihɛna iŋ thukuma nama haŋ fooma. 12Ba Mariki woŋ kɔŋ ni kantha bithumbɛ beŋ e ndɛ poniyɛ kuiha ŋaraminɛ namɛŋ ŋaŋ; kɛrɛ ndɛ kɔŋ baŋinɔkɔ bi ni wunɛnɔy beŋ.” 13Wɔ o ka wo bena ni muthoonɛ mɛnɛ bena yɔli beŋ ba niya bɛyi bayɔhɔy. 14Kɛrɛ hali aniyo na beŋ thɔrɔ ba na beŋ ni bɛy bathumbɛ, beŋ kɔŋ punku ba niyɔ iŋ mayehitɔkɔ mamandiŋ. Baŋ payɔ wɔ yo wɔ, awa baŋ ni thathukuma ndeŋ thaŋ yaagba. 15Kɛrɛ niyaŋ Kraist na kubatho iŋ thathukuma ndeŋ thaŋ, awa beŋ niŋ niya yiki nɔŋ Mariki wokendeŋ. Niyɔŋ bendo kɔsinɔkɔy timo tima ba niya yaabi mɛnɛ ba methine wɔ yo wɔ wo bena thɔnthɔŋɔŋ ba kukahe thukuma ku iŋ beŋ koŋ, 16kɛrɛ niyɔŋ bendo thathinɔkɔy e beŋ bindɛ dunkune yiki naa beŋ bindɛ ni yaabi baŋ baŋ. Baŋ ni bɛyi ba beŋ kute kuyaahu, wuna mɛnɛ beŋ yako, bindɛ bi gbonkoy wunɛnɔy beŋ ba beŋ ba maniyɔ makendeŋ mayɔhɔy maŋ nɔŋ kubɔri ku ka Kraist, bi be kutu kuyaahu ba ba thanki bindɛ tɛpa baŋ. 17Ba wu kɔŋ yaŋ niyɔ hita ba niyo thɔrɔ ba bayɔhɔy ba thanki wɔ niya ayaŋ ba niyo thɔrɔ ba niya banɛnɔy, mɛnɛ mathimo ma ka Masaala mɛna beŋ ba niyo thɔrɔ. 18Ba Kraist tuku nde hanthe saathɛ ba hakɛŋ ba ka biya bihɛna, awa wundɛ ka nda hɛlɛŋ ba tuku; wɔ thumbɛ woŋ tuku ba biya bisikɔy beŋ, haliko ba bena kata ka Masaala. Wundɛ koro nde, wuŋ niyɔy ba dɔma kɔtɔ nama koŋ kuna koro nde, kɛrɛ ndɛ dunkuno nde hɛlɛŋ sii ka yina woŋ. 19Ka yina woŋ baŋ kɛna kaaye hɛlɛŋ ndɛ ba niya kɛwandi ka yinɛŋ bi kosino bilɔŋɔy beŋ. 20Yinɛŋ beŋ beŋ baŋ bindɛ bina nde bi ka biya bi tha nde putiyɔ Masaala na beŋ naa nde wundɛ yumbu bindɛ wunambɛ ka malɔkɔiŋ ma nde Nowa lonke gbe nama bamandiŋ baŋ. Biya bisɔŋ-bitaati bithahuwɔy bi nde ka gbe baŋ beŋ bina niyɔy nde kisi ka mandi maŋ. 21Mandi maŋ maŋ mɛna kɔɔyɛ nde mathɔyande ba tɔŋina biye hu ka Masaala haŋ, hu niyɛ hɛ nda bena kisi haŋ. Biye hu biyamɛti biye haŋ ba kana mayiini kutɛ ye, kɛrɛ lahiri ba niyo ka Masaala baŋ maŋaye ka thukuma hu ba niya bɛy bayɔhɔy, hu kɔŋ bena ni kisi maŋaye ka ŋayi hu ka Yisɔs Kraist ka tuka haŋ, 22wundɛ wo ŋatɛ ka ariana woŋ e ndɛ ka dɔŋɔ kuwaŋ ka yɔnkɔ huthome hu ka Masaala haŋ ka madoŋe mayiki maŋ, e ndɛ kɔ kɛriŋiyɛ malekɛŋ beŋ fooma mɛnɛ bi iŋ sɛmbɛ mɛnɛ mayoho kɛndɛ ka ariana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\