1 Timothi 5

1Ba bende kuhɛmɔŋ ka pinda niŋ, kɛrɛ gbonkiye niŋ nɔŋ na yi gbonkiye fanda na. Diŋe lamgbeŋ beŋ nɔŋ na yi diŋe mbɛnda bibiyɛthɛŋ. 2Diŋe ŋamɔɔŋ ŋaŋ nɔŋ na yi diŋe nanda na, awa e yi diŋe bɛthɛŋ beŋ nɔŋ mbɛnda biyɛrɛmɛŋ, iŋ thukuma humɛthɛ. 3Thiya yiki bagbokorani bi ka iŋ biya beŋ. 4Kɛrɛ mɛnɛ bagbokora kiŋ iŋ mpati bi mpuu maa bikoma, bi yenkeŋ thaninuwa ba kata ka kɔtɔkɔy maniyɔ ma ka dina woŋ ka mpoo namɛŋ kiŋ. Wuŋ, wu kɔŋ ni ba bindɛ mase biya namɛŋ iŋ bimɔndamɛŋ, baa mathimo ma ka Masaala maŋ mɛna. 5Bagbokora wo ka iŋ wo niŋ dethiteke, ndɛ kaheŋ Masaala na thukuma, e ndɛ niya kuraminɛ gbɛɛŋ iŋ piri-piri, e wundɛ thɔnthiŋina Masaala na ba maso. 6Kɛrɛ bagbokora wo simɔkɔ ba hɛri ba kafaydo, wɔ tukɛ na nda, hali na hintiŋ wundɛ wɔ pethɔy na. 7Toŋinuwe bindɛ bɛyiniŋ baŋ baŋ, wuna sa bindɛ niyɔ iŋ ka bindɛ boho thɛkɛ. 8Kɛrɛ mɛnɛ wɔ yo wɔ tha tute thukuma biya nama beŋ, yameŋ ntiŋ bɛyi mpoo nama kiŋ, wɔ bɛina buuhu lanɛya nama baŋ ka Masaala, awa yameŋ nda nɛnɔ ba wɔ wo be ni lanɛya woŋ. 9Ba gbali keŋ ku ka bagbokora wo ba daŋintande thanina kɔnthɔ kasɔŋ-hanthe ka buku wo ka bagbokorani beŋ woŋ. Ba ndinta ka thinthi ka bɛina, ndɛ kiŋ ba niyɔ wo yɛntɔy hanthe, 10awa wundɛ nde niyɔ wo kothiyo ba wundɛ niyɔ wɔ dinkɔy. Ndɛ niyɔiŋ wo tututɔy nde mpati nama; ndɛ niyɔiŋ wo yɛrɔkɔy nde thahinɛŋ ka yikiya nama; ndɛ niyɔiŋ wo thathinɔkɔy nde ba looka ŋathaki ŋa ka biya bi ka Masaala beŋ ŋaŋ; ndɛ niyɔiŋ wɔ nde mase biya ka nambarɛŋ namɛŋ baŋ, awa ndɛ niyɔiŋ nde wo dunkunɔkɔy ba niya bayɔhɔy. 11Kɛrɛ ba gbali ŋakeŋ ŋa ka bagbokorani bibɛthɛŋ beŋ ka kuthagba koŋ. Baa naa bindɛ see simɔkɔ ba ka yento hɛlɛŋ, bi kɔŋ sikiŋ Kraist na sɔkɔrɔ. 12Naa wuŋ niyɔy nɛŋ, bindɛ teeti lahiri ba ni bindɛ kɛnama baŋ. 13Bindɛ thani hɛlɛŋ ba teetuwa lɔkɔ namɛŋ ba pɛnkande ŋaye ka banka akey ka banka. Wuŋ ka hɔkɔŋ na bi kɔŋ niyɔ bi sa ni wali, kɛrɛ bi kɔŋ niyɔ bahinini biya iŋ banahikiŋ. Awa wu kɔŋ hɛlɛŋ ni ba bindɛ gbonkiya ba ka bindɛ ba gbonkiya. 14Awa ka masiyi makiyaŋ, yaŋ thimoŋ ba bagbokorani bibɛthɛŋ beŋ yento e bindɛ mpaa mpati. Yaŋ thimoŋ hɛlɛŋ ba bindɛ tute yikiyani namɛŋ baŋ thukuma, wuna sa hadeni ntuŋ beŋ kutu hɛɛra ba gbonkiya wunɛnɔy ba miŋ. 15Bagbokorani binɔndi thanki nde sikina sɔkɔrɔ Masaala na ba yema Sithani na. 16Kɛrɛ mɛnɛ yɛrɛmɛ wo niyɛ lanɛya kiŋ iŋ bagbokorani ka mpoo nama, wundɛ tuteŋ bindɛ thukuma, haliko bi be tha tutu gbɛthɛŋ ka makɔmande ma ka Masaala maŋ. Wuŋ, wu kɔŋ ni ba bindɛ punka dethiteke bagbokorani bi ka iŋ biya beŋ. 17Bakalani bi ni wali bayɔhɔy nɔŋ bakɔtɔkɔiŋ, bi kiŋ ba simoko ba dunkuno yiki bamandiŋ, yameŋ ntiŋ bɛyi biya bi ni kɛwandi iŋ bi thanani beŋ. 18Baa magbali ma ka Masaala maŋ tepe, na “Ba bohi hothi hu ka manaŋ wo sɔkɔy paka baŋ woŋ,” awa, na “Bawali woŋ kiŋ ba kuta kuthunkuŋ ŋaye ka wali ba wundɛ ni baŋ.” 19Ba poniyɛ kuiha kufuŋutiyo ku ka bakalaŋ wobayaha ka balanɛyani beŋ yɔkɔŋ biya biye maa bitaati ni huŋ maseri. 20Gbonkiya wukahɛ ka bi ni hakɛ beŋ, wuna bipɛyɛ beŋ payɔ. 21Ka kupɛnkintiyande ku ka Masaala, iŋ Kraist Yisɔs, mɛnɛ malekɛŋ nama beŋ, yaŋ gbakite yina ba yi be putiyɔ bɛyiniŋ baŋ baŋ wu ka iŋ mahakinande ka wɔ yo wɔ iŋ ka bɛy yo bɛy ba yi ni. 22Ba peyeŋ tuta wɔ yo wɔ thɛnkɔ ba niya wali ba ka Masaala baŋ. Ba thɔɔtɔ ka hakɛŋ ba biya ni baŋ. Niyɔ yindo mɛthɛ. 23Ba piteke hɔkɔŋ ba thiiye mandi mɛŋ mathɔ, kɛrɛ kɔ thiiye wumampa wuyete ba masite kotho hukɛnda haŋ, baa yindo thoona timo tima. 24Hakɛŋ ba ka binɔndi nambeta ka tɔŋinɔkɔ nagberekethe, awa hakɛŋ babɛina bɛna bindɛ kɔtiyɔkɔ ka kukɔnsɔŋɔŋ koŋ. Kɛrɛ hakɛŋ ba ka binɔndi amanke tɔŋinɔkɔ nagberekethe. 25Ka gboŋa babɛina nɛna hɛlɛŋ wali bayɔhɔy kuta nagberekethe, kɛrɛ hali ba be hɛ kuta baŋ, bɛŋ sa punku nunɔkɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\