2 Pita 2

1Ka malɔkɔ madaŋande nde, banabiŋ bibasɔkɛŋ ŋayinɔkɔy nde ka mateete ma biYusu beŋ. Nɛna hɛlɛŋ karimɔkɔiŋ bibasɔkɛŋ ŋayinɔkɔ ka mateete makendeŋ. Bi kɔŋ sisi nasɔyiŋ mathananini maŋasɔkɛ ba teetuwa lanɛya bakendeŋ baŋ. Awa bi kɔŋ hintiŋ nthɔŋ buuhu Mariki wo bakiŋɛ bindɛ woŋ. Ka lɔkɔ babɛina bi kɔŋ sisiyɔkɔ hupiriŋa huyako. 2Ba saabu babɛina, biya bibɔyɛ bi kɔŋ yemitɔ gboŋɛŋ bakɛnamɛŋ banɛnɔy baŋ. Ba saathɛ ba bɛyiniŋ ba bindɛ ni baŋ, biya binɔndi bi kɔŋ gbonkoy wunɛnɔy ba Gboŋa Banɔndi baŋ. 3Ŋaye ka milɛ, karimɔkɔiŋ bibasɔkɛŋ beŋ beŋ bi kɔŋ kutu kɔbiri ŋaye ka mathanani maŋasɔkɛ ma yeheni bindɛ ma bindɛ bena thanani maŋ. Kɛrɛ ba malɔkɔ mathɔkitɛ bakɔnsɔŋɔŋ wokɛnamɛŋ woŋ thanki nda kɔsinɔkɔ, wo ba bindɛ teetuwa woŋ, wo thɔhɔy nakoye. 4Masaala tha nde pɛniyɛ malekɛŋ bi niyɛ nde hakɛ beŋ. Kɛrɛ e wundɛ bindɛ yɛla ka yahanama, ka kosino bindɛ ka huntuma haŋ kɛ, e bindɛ loŋo yɔlɔnkɔiŋ, e bindɛ kɔ yumba Malɔkɔ ma ka Kɔnsɔŋ baŋ maŋ. 5Masaala tha nde pɛniyɛ dunia ba nde mayoŋ baŋ, kɛrɛ ndɛ sisi mandi mabɔyɛ ka dunia ba ka biya binɛnɔy beŋ. Yɔkɔŋ Nowa, wo nde ni kɛwandi mathumbɛ, iŋ biya bisɔŋ-biye bihɛna bina ni ndɛ kisi. 6Masaala thonkine mɛtiŋ ba ka Sɔdɔmi mɛnɛ ka Kɔmɔra; ndɛ bɛŋ teetuwe ka buu. Ndɛ bɛŋ niya mathɔyande ma ba niyɔ ka biya bi be putiyɔ Masaala na beŋ. 7Ndɛ ni Lɔti na kisi, wɔ thumbɛ, wo baŋiyo nde maniyɔ manɛnɔy ma ka biya bi samɛy ba putiyɔ siraŋ beŋ. 8Wɔ yɔhɔy woŋ baŋ niyɔ ka mateete namɛŋ. Timo tima, ndɛ kɔ niyɔ thɔrɔ naa ndɛ yuyɛ e kɔ kuta maniyɔ makɛnamɛŋ manɛnɔy maŋ. 9Bɛna Masaala kɔthɛŋ nɔŋ na wundɛ niye biya nama beŋ kisi ka malɔkɔ ma ka kugbɛrɛŋɛŋ; ndɛ kɔthɛŋ hɛlɛŋ na wundɛ kosine biya binɛnɔy beŋ ba Malɔkɔ ma ka Kɔnsɔŋ koŋ maŋ ba bindɛ gbasiŋita. 10Yameŋ ntiŋ bɛybi yeŋ ba thiŋina ŋafiyo ŋanɛnɔy ŋa ka ŋakɔtɔ ŋakɛnamɛŋ ŋaŋ beŋ, e bindɛ yethitɔ sɛmbɛ ba ka Masaala baŋ. Karimɔkɔiŋ bibasɔkɛŋ beŋ beŋ payeta, aŋatinɔkɔ; saanuŋ bindɛ be dunkuŋ yiki ka bi tɛŋɛ ba dunkuno yiki, agbonkiyiyɛ bindɛ wunɛnɔy. 11Hali hintiŋ malekɛŋ, bi yamɛ kahuwa beŋ, e bindɛ yama bukuyuwa ba karimɔkɔiŋ bibasɔkɛŋ beŋ beŋ, tha bindɛ gbonkiyiyɛ wunɛnɔy ka kupɛnkintiyande ku ka Mariki woŋ. 12Kɛrɛ biya beŋ beŋ, bi kɔŋ ni nɔŋ maamiŋ bi ka hee, bi mpoo ba bɔha mɛnɛ ba kɔra. Bi kɔŋ ŋote iŋ magbonkoy manɛnɔy ba bɛy yo bɛy ba be bindɛ methe. Bi kɔŋ teetuwa nɔŋ maamiŋ bibaŋɔy. 13Awa bi kɔŋ thunkuna nambara ba nambara ba sisi bindɛ baŋ. Mayehitɔkɔ makɛnamɛŋ maŋ, ma kiŋ ba niya bɛy yo bɛy hatɔ teete nadewu haliko ba thiŋina ŋafiyo ŋa ka ŋakɔtɔ ŋakɛnamɛŋ ŋaŋ. Beŋ kɔŋ kutu kuyaahu iŋ yarabi na bindɛ thɔɔtɔy ka thɔma hukendeŋ haŋ, e bindɛ niyɔ ka mayehitɔkɔ ma ka gboŋɛŋ namɛŋ banɛnɔy baŋ. 14Bindɛ ka iŋ bɛy yo bɛy ba thimo bindɛ ba detha, daŋandeŋ yɛrɛmɛŋ bi babɛini; kufiyo namɛŋ koŋ ba hakɛ sa punku thiŋino. Bi kɔŋ pɛnkɛŋ biya biŋɛnɔy ba bɔhɔ ka mudikiŋ mu ka hakɛ. Bindɛ see nda niyɔ bi kahɛ thathukuma ka milɛ. Bɛna bi kiŋ nda ka pothi ka thadanka tha ka Masaala thaŋ. 15Bindɛ pɛyɛŋ gboŋa bathumbɛ baŋ, awa bindɛ piriŋo gboŋa namɛŋ baŋ. Bindɛ yeme gboŋa ba yeme nde Belami, hati ka Biyɔ, wo thimo kɔbiri wo ndɛ kutu ŋaye ka niya banɛnɔy woŋ. 16Huna pindo ndɛ ba niya hakɛ; mbapu nama woŋ gbonkoy nɔŋ wɔmɛti. Wundɛ pinda banabi woŋ ba thana niya thɔkɔ hubɛina. 17Biya beŋ beŋ athɔyande nɔŋ mandi maduthuwɛ, nɔŋ thawuruma tha huru haŋ yɛlande. Masaala kɔsɔŋ ka tha ba bindɛ ka huntuma hudiidi haŋ nthɔŋ nda fooma. 18Bindɛ kɔŋ gbonkoy wubukuyuwɛ wu ka iŋ kele. Bindɛ kɔŋ niye wali ŋafiyo ŋanɛnɔy ŋa ka kɔtɔ koŋ ŋaŋ ba yoseke bi dɔy sikiyɔkɔ beŋ maŋaye ka biya bi ka gboŋa ba ka piriŋa haŋ baŋ. 19Bindɛ kɔŋ ni biya lahiri ba bindɛ kɔ pɛyɔ kuyankaŋ. Mahɛŋ mabɛina bindɛ yaathi, mbaayiŋ bi ka maniyɔ ma bindɛ teeti, baa wɔ yo wɔ kiŋ waayi ka ntha yo ntha ki punkɛ niŋ. 20Mɛnɛ biya fuŋ ŋaye ka sɛmbɛ ba tununu dunia baŋ baŋ saathɛ ba ka kɔthɔ namɛŋ Mariki woŋ, Banikisi woŋ Yisɔs Kraist, e bindɛ hɛlɛŋ boho, e bindɛ punko iŋ ŋɛŋ, biya bibɛina bi kɔŋ niyɔ binɛnɔy daŋandeŋ hintiŋ na nde bindɛ mayoŋ na. 21Wu kɔŋ nde nɔŋ niyɔ hita ba bindɛ thana nde nɔŋ kɔthɔ gboŋa bamathumbɛ baŋ, daŋandeŋ ba bindɛ bɛŋ kɔthɔ e bindɛ sikina sirani bi dunkuno bindɛ iŋ Masaala beŋ sɔkɔrɔ ka kusiasi. 22Wu ni bindɛ wuŋ tɔŋɔŋ nagberekethe ba dɔma na thayiŋ thaŋ tha kiŋ nɔndi, na “Kutheŋ duu ka mukasi nama,” awa, na “Kɔsa wo thankɛ biyo woŋ duu kaŋ binkilɔkɔ ka kupothokoy koŋ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\