Baseriŋ Bithɔɔkɔ beŋ 14

1Naa tɛŋ bindɛ ka Ikoniɔmi, Pɔli iŋ Banabasi key biyande ka banka bathuŋuyande ba ka biYusu beŋ baŋ nɔŋ na ni nde bindɛ ka Antiyɔkɔ na, awa e bindɛ gbonkiye biya beŋ iŋ sɛmbɛ, wuna biyɛ biYusu bibɔyɛ mɛnɛ biya bibɔyɛ bi ka siyani bahɛna baŋ beŋ niya lanɛya Huseri Huyɔhɔy haŋ. 2Kɛrɛ biYusu bi tha ni lanɛya beŋ heŋite siyani bahɛna baŋ ba bi be sɔkinɔkɔ balanɛyani beŋ. 3Awa Pɔli mɛnɛ Banabasi niyɔy kɛndɛ ba malɔkɔ mathɔɔkuwɛ. Bindɛ gbonkitiyande biya beŋ iŋ kaha thukuma ba Mariki woŋ, wundɛ wo tɔŋinɛ woŋ nagberekethe ba dɔma na huseri hu bindɛ ni haŋ ba makutiyɛ nama maŋ ba niyɔ na hu kiŋ hunɔndi maŋaye ka sɛmbɛ ba wundɛ bindɛ dunkune baŋ ba niya bɛyiniŋ bathakaba mɛnɛ babukuyuwɛ. 4Biya beŋ fooma ka mɛti baŋ see hakuwande masiyini: binɔndi kɔɔyɛ ba biYusu beŋ, awa binɔndi kɔɔyɛ ba baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ, Pɔli iŋ Banabasi. 5BiYusu beŋ mɛnɛ binɔndi ka siyani bahɛna baŋ, mɛnɛ bayahɛŋ namɛŋ beŋ, dɛɛnki ba niya thɔrɔ baseriŋ beŋ beŋ iŋ ba bindɛ kɔra kaŋ lɔɔpuwa bindɛ tharaka. 6Naa ŋee wuŋ baseriŋ beŋ beŋ, bindɛ kite ka mɛtiŋ ba ka Lisitira mɛnɛ ka Dabi ka kuyɛkɛŋ ku ka Likoniya mɛnɛ kirinkiri hu tɔpɛ kɛndɛ haŋ. 7Kɛna ni bindɛ kɛwandi Huseri Huyɔhɔy haŋ. 8Hati lamgba kiŋ nde ka mɛti ba ka Lisitira wo bagbɛthɛ kabi ka mpoo nama, wundɛ punketa ba yatha hali. 9Wundɛ doŋeŋ nde ka Pɔli gbonkoy ka e niŋ kɔ poniyɛ kuiha. Pɔli kute ba dɔma na hati lamgba woŋ baŋ ni lanɛya ba ndɛ kɔ puyo. Kɛna dethe niŋ Pɔli natiiŋ, 10e tɛpa kɛnama iŋ thampa tha ŋatɛ ka thinthi, na “Ŋayi ka kɔɔ!” Kɛna ŋaye hati lamgba wo bagbɛthɛ woŋ baŋ ka kɔɔ yako e wundɛ bɔha kaande. 11Naa kute sɛthɛ baŋ ba thanki Pɔli niya baŋ, bindɛ thiye masɔnkɔ ka huyuŋ namɛŋ huLikoniya haŋ, na “Mbayiŋ biyɔhɔy bi ŋaye ka thinthi beŋ sikiyɔkɔy biyamɛti awa bindɛ thuhe kɛntuŋ do!” 12Bindɛ thunde Banabasi na keŋ ku ka wayi wo dɔma na Susi, awa bindɛ thunda Pɔli na keŋ ku ka wayi wo dɔma na Hamisi, wo baseri woŋ, bɛyi bahɛna kutɛ Pɔli na nde bayaha wo ka gbonkiya haŋ woŋ. 13Bafode wo ka wayi wo dɔma woŋ na Susi, wo thoyiyo nde banka ba ka mɛti ka kuwaŋ baŋ woŋ, wundɛ sisi manaŋ wothuura mɛnɛ musɛnkɛŋ ka biyo hu ka mɛti ka haŋ, baa wundɛ iŋ biya beŋ thimoŋ nde ba fuŋuna saraka ka baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ. 14Naa yuye huŋ Banabasi mɛnɛ Pɔli ba dɔma na bi thimoŋ ba bindɛ fuŋuniyɛ saraka, bindɛ sayini yabɛŋ bakɛnamɛŋ ba tɔŋina ba dɔma na biya beŋ gbonkoy wunɛnɔy ba sɔkinɔkɔ Masaala na. Huna thooye bindɛ mateete ka sɛthɛ baŋ e yɛla thampa, na 15“Mbɛ ba beŋ niye wuŋ baŋ? Miŋ gbeeŋ biyamɛti bina miŋ na nthɔŋ beŋ na! Miŋ kiŋ hɔkɔŋ dondo ba bena tepe Huseri Huyɔhɔy haŋ, iŋ ba bena fuŋuta ka gboŋɛŋ ba ka niya mbayiŋ beŋ ŋabatho e beŋ niya Masaala wo kɔy yo kɔy woŋ kubatho, wundɛ wo yehinuwɛ ka ariana woŋ mɛnɛ kafaydo, mankɔiŋ mabukuyuwɛ maŋ, mɛnɛ ntha yo ntha ki kɛndɛ. 16Ka lɔkɔ ba thankɛ daŋande baŋ Masaala mɛkɛŋ biyamɛti ba yema gboŋɛŋ ba thimo bindɛ. 17Kɛrɛ timo tima Masaala kɔŋ tɔŋɔŋ mathɔyande ma tɔŋɔŋ ba wundɛ niyɔ maŋaye ka bɛyiniŋ bayɔhɔy ba wundɛ ni baŋ fooma: wundɛ dunkune bena koyoŋ woŋ maŋaye ka thinthi mɛnɛ muthɔma muyɔhɔy ba beŋ ka lɔkɔ baŋ gbeeŋ; wundɛ dunkune bena muthɔma e wundɛ niya bena bi yehitɔkɔy timo tima.” 18Hali na tepe nde baseriŋ beŋ huseri haŋ haŋ na, wuŋ kahe bindɛ ba pinda biya beŋ ba fuŋuna saraka baŋ kɛnamɛŋ. 19BiYusu binɔndi beŋ ŋaye ka mɛti ba ka Antiyɔkɔ ba ka Pisidiya mɛnɛ bi ŋaye ka Ikoniɔmi, bindɛ heŋite sɛthɛ baŋ, awa bindɛ lɔɔpi Pɔli na tharaka e bindɛ niŋ fuŋuta ka mɛti baŋ kaŋ bɔlande niŋ e bindɛ siyuwa nda ba dɔma na Pɔli tuku. 20Kɛrɛ naa pɛnkiyande niŋ balanɛyani beŋ, wundɛ ŋaye ka kɔɔ e wundɛ duwa ka mɛti ka hɛlɛŋ. Ka gbɛɛŋ wo yemɛ woŋ, wundɛ iŋ Banabasi key ka mɛti ba ka Dabi baŋ. 21Pɔli iŋ Banabasi ni kɛwandi Huseri Huyɔhɔy haŋ ka Dabi e bindɛ kuta bakarandeni bibɔyɛ. Kɛna key hɛlɛŋ bindɛ ka Lisitira, mɛnɛ ka Ikoniɔmi mɛnɛ ka Antiyɔkɔ ba ka Pisidiya. 22Bindɛ kahani balanɛyani beŋ thathukuma e bindɛ bindɛ niya kuthɔnthɔ ba kaa ka kɔtɔkɔy ba piteke Kraist na, e bindɛ tɛpa, na “Saanuŋ miŋ ba biyande ka Hugbakine hu ka Masaala haŋ, yɔkɔŋ miŋ yenke niyo nakasi wumandiŋ.” 23Kamo kama ka balanɛyani beŋ, Pɔli iŋ Banabasi yɛthi bakalani bibayahɛŋ ba bindɛ kɔtiyɔkɔ. Bindɛ ni nde wuŋ maŋaye ka niya kuraminɛ iŋ bɔha suŋ. Naa bindɛ yɛthi bindɛ, bi kɔŋ bindɛ dunkuŋ ka Mariki wo niye bindɛ lanɛya woŋ. 24Naa kɛriŋande bindɛ kirinkiri hu ka Pisidiya haŋ, bindɛ see ka Pamfiliya. 25Bindɛ ni kɛwandi huseri haŋ ka Pɛrɛka e bindɛ thatha ka Atalaiya. 26Maŋaye kɛndɛ bindɛ thuhande hɛlɛŋ ka Antiyɔkɔ, ka tha ka dunkuno nde bindɛ kɛ ka thɛnkɔ tha ka Masaala thaŋ kɛ ba wali ba thanki nde nda bindɛ niya baŋ. 27Naa biyande bindɛ ka Antiyɔkɔ, bindɛ thuŋunande biya bi niyɛ lanɛya beŋ ka tha banthe fooma e bindɛ tepe bindɛ bɛyiniŋ fooma ba thanki Masaala niya baŋ maŋaye kɛnamɛŋ iŋ na pethe Masaala gboŋa baŋ ba siyani bahɛna baŋ ba niya lanɛya Huseri Huyɔhɔy haŋ. 28Awa bindɛ niyɔy iŋ balanɛyani beŋ ba lɔkɔiŋ babɔyɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\