Baseriŋ Bithɔɔkɔ beŋ 17

1Pɔli mɛnɛ bintɔni nama beŋ key ka kɔtɔkɔy e bindɛ daŋande ka mɛti ba ka Amfipolisi mɛnɛ ka Apoloniya e bindɛ saa ka Thɛsalonaika. Kɛna penke bindɛ banka bathuŋuyande ba ka biYusu beŋ baŋ. 2Maŋaye ka mabari nama maŋ, Pɔli key ka banka bathuŋuyande baŋ. Bɛrɛ ba Malɔkɔiŋ Mahemuwe mataati, wundɛ gbonkitiyande biya beŋ kɛndɛ e wundɛ bindɛ toŋinuwe magbali ma ka Masaala maŋ. 3Wundɛ methine bindɛ magbali maŋ maŋ baŋ awa e wundɛ bindɛ toŋine nagberekethe maŋaye ka mɛŋ ba dɔma na Banikisi woŋ boheŋ ba niyɔ thɔrɔ e wundɛ ŋaye ka tuka haŋ. Pɔli tepe, na “Yisɔs woŋ baŋ wo yaŋ bena tepe woŋ, wundɛ na Banikisi woŋ.” 4BiYusu binɔndi bohe ba punko ba niya hu Pɔli tɛpi haŋ lanɛya, awa bindɛ thalande ka Pɔli mɛnɛ Sailasi; nɛna ni hɛlɛŋ biKiriki bimandiŋ bi ni Masaala na kubatho beŋ mɛnɛ yɛrɛmɛŋ bibayahɛŋ beŋ. 5Kɛrɛ biYusu beŋ see niyɔ iŋ hunaŋ ba wuŋ awa bindɛ kɔminande bakalabantheni bi ka gboŋɛŋ baŋ beŋ ka tha banthe e bindɛ tɛŋa kiki. Bindɛ thiye yaagba womandiŋ mɛnɛ masɔnkɔ ka mɛti baŋ awa e bindɛ ka biyande ka banka ba ka Yesɔŋ baŋ, ba niya hɛɛrani na bindɛ deethuwe Pɔli na mɛnɛ Sailasi ba bindɛ fuŋuta ka biya beŋ. 6Kɛrɛ naa tha bindɛ kutu bindɛ, bindɛ bohe Yesɔŋ na mɛnɛ balanɛyani binɔndi beŋ e bindɛ bindɛ bɔɔluwande ka kɔtɔkɔy ka bayahɛŋ bi ka mɛti baŋ beŋ iŋ masɔnkɔ mamandiŋ ba dɔma, na “Biya beŋ beŋ baŋ sisi masibo mamandiŋ kamo kama! Ka tete bindɛ see ka mɛti ntuŋ baŋ. 7Awa Yesɔŋ na kɔsinɛ bindɛ ka banka nama ka. Bindɛ fooma thinke sirani ba ka gbaku wokɛntuŋ womandiŋ wo ka Romaŋ woŋ ka tɛpa haŋ ba wuŋ niyɔ na gbaku wohɛna kiŋ, awa keŋ nama kuna Yisɔs.” 8Magbonkoy maŋ maŋ baŋ ni ba sɛthɛ baŋ mɛnɛ bayahɛŋ bi ka mɛti baŋ beŋ fooma thɔɔ ka mathoŋ wumandiŋ. 9Bayahɛŋ beŋ toŋee Yesɔŋ na mɛnɛ balanɛyani beŋ kasi. Bindɛ thɔnthɔŋɔŋ bindɛ ba boya kasi baŋ haliko bi be pɛyɛna, awa yɔkɔŋ na boye bindɛ kasi baŋ e bindɛ ntiŋ kɔ peyeno. 10Naa tɛŋ wuŋ huyɛ, mbɛndamɛŋ bi ka kulanɛya koŋ beŋ ŋindi Pɔli na mɛnɛ Sailasi ka mɛti ba ka Bɛriya. Naa biyande bindɛ ka Bɛriya, bindɛ key ka banka bathuŋuyande ba ka biYusu beŋ baŋ. 11Biya bi ka Bɛriya beŋ thiye masiyi namɛŋ maŋ wuyɔhɔy ka huseri haŋ ayaŋ ba biya bi ka Thɛsalonaika beŋ. Bindɛ poniyɛ huseri haŋ kuiha wuyɔhɔy iŋ ŋafiyoiŋ ŋamandiŋ, awa timo tima bi kɔŋ ni karaŋ magbali ma ka Masaala maŋ ba detha mɛnɛ hu tepe Pɔli haŋ hunɔndi huna. 12Bibɔyɛ ka mateete ma ka biYusu beŋ ni lanɛya, awa yɛrɛmɛŋ biKiriki bi iŋ makooyeŋ mamandiŋ beŋ mɛnɛ biyɛthɛŋ bi biKiriki beŋ ni lanɛya. 13Kɛrɛ naa yuye huŋ biYusu bi ka Thɛsalonaika beŋ ba dɔma na Pɔli kɔŋ ni kɛwandi thampa tha ka Masaala thaŋ ka Bɛriya nɔŋ na ni nde wundɛ ka Thɛsalonaika na, bindɛ see kɛndɛ e bindɛ sɛsuwa ba ŋɛna biya beŋ e bindɛ bindɛ kɔ hɛŋita ba biya beŋ bi be ni sokisoki. 14Ka wuthurɔy wubɛina mbɛnda bi ka Pɔli beŋ ka lanɛya baŋ toŋite Pɔli na ka thuhaŋ; kɛrɛ Sailasi mɛnɛ Timothi pɛyɛ ka Bɛriya. 15Biya bi nde pɛɛti Pɔli na beŋ key iŋ wundɛ haaŋ ka mɛti ba ka Athɛnisi, awa bindɛ duu ka Bɛriya iŋ manunkunoko maŋ maŋ maŋaye ka Pɔli ba dɔma na ba Sailasi mɛnɛ Timothi yɔla ti punke bindɛ ba niŋ pɛnka yako. 16Naa nde hintiŋ Pɔli yumbu Sailasi na mɛnɛ Timothi ka Athɛnisi, wuŋ ni niŋ thɔrɔ wumandiŋ ka thukuma nama haŋ ba na kute wundɛ dekɛŋ bibɔyɛ ka mɛti baŋ. 17Bɛna wundɛ sɛsi ba gbakila iŋ biYusu beŋ mɛnɛ biya bi ka siyani bahɛna baŋ bi ni Masaala na kubatho beŋ ka banka bathuŋuyande baŋ, awa mɛnɛ hɛlɛŋ ka gbanthaŋ haŋ, timo tima wundɛ kɔŋ gbonkitiyande biya bi daŋande beŋ. 18Bikarimɔkɔiŋ bi thanani mathananini ma dɔma na Ɛpikuriyani mɛnɛ Sitoikisi maŋ beŋ bi kɔŋ nde hɛlɛŋ gbakali iŋ Pɔli ba yɔla ba niŋ punka. Binɔndi ka bindɛ kɔ thɔnthiŋinuwande, na “Mbɛ mu wɔ wo ba kɔthɔ ntha yo ntha woŋ baŋ yɔli ba tɛpa?” Binɔndi beŋ tepe ba dɔma, na “Wundɛ kɔŋ yɔli ba gbonkiya ba mbayiŋ bihɛna.” Bindɛ tepe haŋ haŋ baŋ, baa Pɔli kɔŋ nde ni kɛwandi ba Yisɔs mɛnɛ ba ŋayi ka tuka haŋ. 19Bɛna bindɛ sekithe Pɔli na e bindɛ niŋ kata ka kɔtɔkɔy ka kaama wo ka mɛti baŋ woŋ ka kusɛri ku ka Ariyɔpakɔsi e bindɛ tɛpa, na “Miŋ kɔŋ thimo ba kɔthɔ mathanani maŋama maŋ maŋ baŋ ma yi mina tepe maŋ. 20Bɛyiniŋ ba yuye miŋ yi si tɛpi baŋ huna mayoŋ miŋ ba bɛŋ yuyɛ, awa miŋ kɔŋ thimo ba kɔthɔ mu biyɛ mathanani maŋama maŋ maŋ baŋ.” 21Bindɛ tepe haŋ haŋ baŋ baa lasiriŋ bi ka Athɛnisi fooma mɛnɛ thahinɛ dukureŋ bi kɛndɛ beŋ nde, bi thimoŋ ba sɛkitha malɔkɔ makɛnamɛŋ ba tɛpa mɛnɛ ba yuyɛ bɛyiniŋ baŋama timo tima. 22Pɔli ŋaye ka kɔɔ ka kɔtɔkɔy ka kaama woŋ e tɛpa, na “Yaŋ kute ba dɔma na kamo kama bendo biAthɛnisi beŋ kɔsɔŋ mbayiŋ bibɔyɛ. 23Naa yaŋ kaande ka mɛti bakendeŋ baŋ e yaŋ kɔ detha ka thani ka beŋ niye ŋabatho ka, yaŋ kute bɛsɛ ka gbalo wuŋ ba dɔma, na ‘Ka wayi wo ba miŋ kɔthɔ woŋ.’ Kɛndɛ kɛna beŋ ni kubatho hali na niyɔy wuŋ na beŋ kɔthɛta niŋ, wundɛ wobɛina wundɛ na yaŋ bena ni kɛwandi woŋ. 24“Masaala wo yehinuwɛ kafay woŋ mɛnɛ ntha yo ntha ki kafay woŋ, wundɛ na Mariki wo ka ariana mɛnɛ kafay woŋ awa wundɛ sa niyɔ ka bankɛŋ ba yeheni wɔmɛti. 25Wundɛ kahota ba wɔmɛti niŋ dunkune ntha yo ntha, bɛy bahɛna kutɛ wundɛ na dunkune mina sii baŋ mɛnɛ hɛma haŋ iŋ ntha yo ntha ki iŋ wɔ yo wɔ. 26Maŋaye ka wɔ wunthe wundɛ yeheni siyani baŋ fooma awa e wundɛ niya ba biyamɛti niyɔ kafay woŋ fooma. Masaala ka yɛthɛ nama baŋ gbeeŋ wundɛ dɛɛnki malɔkɔiŋ ma bindɛ niiye ka sɛmbɛ namɛŋ baŋ iŋ ŋakuyɛkɛŋ ŋa ka bindɛ niiye ka ŋaŋ. 27Wundɛ ni wuŋ baŋ haliko biyamɛti bi be niŋ deethi, lɔkɔ hɛ bi kɔŋ niŋ kutu naa bindɛ deethi niŋ. Yaathi Masaala ka wuthokiye ka wɔ yo wɔ ka mina na; 28Nɔŋ na tepe nde nthɔŋ wɔ wunthe na ba dɔma, na ‘Ba saathɛ bakɛnama miŋ niyɔy bihɛmɛ, miŋ kaande, awa miŋ niyɔy.’ Nɔŋ na tepe nde nthɔŋ hɛlɛŋ huŋ bagbali woŋ na ba dɔma, na ‘Miŋ gbeeŋ miŋ kiŋ mpati nama.’ 29“Miŋ kiŋ nda mpati bi ka Masaala, huna miŋ ka ba siyuwa ba dɔma na Masaala athɔyande nɔŋ deka wo yehinuwo maŋaye ka boyi, siliba, maa raka, wo yehinuwo iŋ kele mɛnɛ maŋaye ka thɔyi hu ka wɔmɛti. 30Kɛrɛ Masaala tha nde thiyiyɛ biya beŋ hothi ka lɔkɔ ba bindɛ ka thana kɔthɔ haŋ baŋ. Kɛrɛ ka tete nda wundɛ ni yamari biya fooma kamo kama ba sikiyɔkɔ maŋaye ka gboŋɛŋ namɛŋ banɛnɔy baŋ fooma. 31Wundɛ deŋe malɔkɔ ma wundɛ konsiŋine kafay woŋ fooma iŋ mathumbɛ maŋaye ka wɔ wunthe wo yɛthi wundɛ woŋ ba kɔnsiŋina haŋ. Wundɛ thanki tɔŋina wuŋ nagberekethe ka wɔ yo wɔ maŋaye ka ŋayina hu ŋayaŋ wundɛ niŋ ka tuka haŋ!” 32Naa yuye bindɛ na gbonkoy Pɔli ba ŋayi ka tuka haŋ, biya binɔndi thiye niŋ muyethɔy kɛrɛ binɔndi beŋ tepe, na “Miŋ kɔŋ thimo ba hɛlɛŋ yuyɛ magbonkoy maŋ maŋ baŋ.” 33Kɛna pɛyɛŋ Pɔli makutande maŋ. 34Biya binɔndi thalande kɛnama e bindɛ niya huseri nama haŋ lanɛya, thiyiyaŋ wo dɔma Daiyonisiyɔsi woŋ, wo nde wunthe ka bakaamani beŋ, mɛnɛ wɔ yɛrɛmɛ wunthe keŋ nama kuna dɔma Damarisi, mɛnɛ biya bihɛna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\