Baseriŋ Bithɔɔkɔ beŋ 19

1Naa nde hintiŋ Apɔlɔsi ka mɛti ba ka Kɔrinthi, Pɔli fuŋe ba thithɛ haaŋ e saa ka mɛti ba ka Ɛfɛsɔsi. Wundɛ penke kɛndɛ bakarandeni binɔndi, 2awa wundɛ thɔnthɔŋɔŋ bindɛ, na “E beŋ kute Yina wo ka Masaala woŋ ka malɔkɔ ma ni beŋ Yisɔs na lanɛya?” Bindɛ mɛyiyɛ niŋ e bindɛ tɛpa, na “Miŋ bareta hɛ nɔŋ hintiŋ yuyɛ mu domo Yina wo ka Masaala woŋ.” 3Pɔli thɔnthɔŋɔŋ bindɛ, na “Mbɛ biyo siiya gbeeŋ hu biyo nde beŋ?” Bindɛ mɛyiyɛ niŋ, na “Biyo hu ka Yɔni haŋ.” 4Pɔli tepe kɛnamɛŋ, na “Biye hu ka Yɔni haŋ hu kiŋ ba bindɛ bi thankɛ sikina sɔkɔrɔ hakɛŋ namɛŋ baŋ beŋ. Awa Yɔni tepe biya bi ka Isirɛli ba niya lanɛya ka wunthe wo manke saa wo dɔma Yisɔs woŋ.” 5Naa yuye bindɛ huŋ, bindɛ biyo biye hu ka Masaala haŋ ka keŋ ku ka Mariki woŋ Yisɔs. 6Pɔli tute bindɛ thɛnkɔ, awa Yina wo ka Masaala woŋ see kɛnamɛŋ; bindɛ sɛsi ba gbonkiya ka thayuni thathɛrɛnaŋ, awa e bindɛ hɛlɛŋ kɔ niya hunabi. 7Bi kiŋ nde bɛrɛ ba biyɛthɛŋ kɔhi iŋ biye ka fooma nama. 8Bɛrɛ ba sɛnkɛni bitaati, Pɔli kɔŋ nde key ka banka bathuŋuyande ba ka biYusu beŋ baŋ e wundɛ kɔ gbonkiye biya beŋ iŋ thunka, e kɔ gbakila iŋ bindɛ, awa e kɔ yɔla ti punke wundɛ ba punka bindɛ bi be kɔthɔ ba dɔma na hu wundɛ tɛpi haŋ ba Hugbakine hu ka Masaala haŋ na hunɔndi huna. 9Kɛrɛ biya binɔndi kɛndɛ bindɛ baŋaŋ ba pona kuiha awa bindɛ tha ni lanɛya. Awa bindɛ gbonkoy bɛyiniŋ banɛnɔy ka kɔtɔkɔy ka biya beŋ fooma ba Gboŋa ba ka Mariki woŋ baŋ. Bɛna Pɔli pɛyɛŋ bindɛ e wundɛ sɛkitha bakarandeni beŋ, awa timo tima wundɛ kɔŋ nde gbonkoy iŋ bindɛ ka banka bathaninuwe ba ka Tairanɔsi baŋ. 10Pɔli ni wuŋ baŋ ba thaninɛŋ thaye, haaŋ e biya beŋ fooma bi ka kuyɛkɛŋ ku ka Esiya, biYusu beŋ mɛnɛ siyani bahɛna baŋ, yuyɛ thampa tha ka Mariki woŋ thaŋ. 11Masaala kɔŋ nde ni bɛyiniŋ bathakaba wumandiŋ maŋaye ka Pɔli. 12Hali yankisa woŋ mɛnɛ mu wundɛ thɔɔ ka wali baŋ muŋ muna kato ka bathoonani beŋ, awa nthoonaŋ kiŋ apɛyɛŋ bindɛ. Hali bi bɔhɔy iŋ mbayiŋ beŋ, mbayiŋ beŋ apɛyɛŋ bindɛ. 13BiYusu binɔndi bi key kaŋ kaande beŋ awa e bindɛ kɔ kantha mbayiŋ binɛnɔy beŋ yole hɛlɛŋ ti punke bindɛ ba kanthe mbayiŋ ka keŋ ku ka Mariki woŋ Yisɔs. Bi kɔŋ nde tɛpi ka mbayiŋ binɛnɔy beŋ, na “Yaŋ ni bena yamari ba beŋ fuŋa ka keŋ ku ka Yisɔs koŋ, wo Pɔli ni kɛwandi woŋ.” 14Biya bi kotho hunthe bisɔŋ-biye, bi mpati bi ka woYu wo nde bafode womandiŋ woŋ, keŋ nama koŋ kuna dɔma Sifa, bi kɔŋ nde hɛlɛŋ nɛŋ yɔli ba kanthe mbayiŋ ka gboŋa babɛina. 15Kɛrɛ wayi wonɛnɔy woŋ tepe kɛnamɛŋ, na “Yaŋ kɔthɛŋ ba Yisɔs, awa yaŋ yuye ba Pɔli, kɛrɛ beŋ, yaŋ kɔthɛta bena. Mbɛ bena?” 16Hati lamgba wo nde iŋ wayi wonɛnɔy woŋ kɔɔyɛ ma sɔkinɔkɔ bindɛ wukahɛ-kahɛ. Kolopotho womandiŋ-mandiŋ woŋ baŋ ni ba wundɛ punka tuta bindɛ sɛmbɛ. Bindɛ kiti maŋaye ka banka baŋ kaŋ thara, biyɔminuwɔy, mɛnɛ bi kɔɔyɛ gbudu. 17Naa yuye huŋ biYusu bi nde kɛndɛ beŋ mɛnɛ biya binɔndi ka siyani bahɛna baŋ bi nde ka Ɛfɛsɔsi beŋ fooma, bindɛ fooma thooyo payɔ. Awa keŋ ku ka Mariki woŋ Yisɔs thiyo yiki wumandiŋ. 18Biya bibɔyɛ bi dɔy niya lanɛya beŋ see fuŋ ka kɛnɛ e bindɛ tɛŋinɔkɔ ba thanki bindɛ niya baŋ. 19Bibɔyɛ bi bare nde niya thakankaŋ beŋ sisi ŋathagba ŋa toŋine bindɛ na bindɛ niye thakankaŋ thaŋ ŋaŋ e bindɛ ŋɛŋ kɔminande ka tha banthe e ŋɛŋ toonuwo ka biya. Naa konde bindɛ ti mɔlɔŋ ba ka ŋathagba ŋaŋ ŋaŋ baŋ, ŋɛŋ see ka niyɔ bɛrɛ ba kɔbiri wosiliba wo wuluiŋ kɔnthɔ kasɔhi. 20Huna ka gboŋa baŋ baŋ thampa tha ka Mariki woŋ thaŋ key ka kɔtɔkɔy kaŋ gbanthande kamo kama iŋ sɛmbɛ. 21Naa thanki bɛyiniŋ baŋ baŋ daŋande fooma, Pɔli dɛɛnki ka thukuma nama ba kaa ka ŋakuyɛkɛŋ ŋa ka Masidoniya mɛnɛ ka Kirisi, awa e wundɛ hɛlɛŋ kaa ka Yɛrusalɛmi. Wundɛ tepe, na “Naa yaŋ ŋaye kɛndɛ, yaŋ thimoŋ ba kaa ka mɛti ba ka Romaŋ.” 22Bɛna wundɛ ŋindi Timothi na mɛnɛ Irasatɔsi, bamaseŋ nama bibiye beŋ, ka Masidoniya. Kɛrɛ wundɛ niyɔy ka kuyɛkɛŋ ku ka Esiya ba wuthurɔy. 23Ka lɔkɔ babɛina thasɔkɔiŋ thamandiŋ tha kiŋ nde ka Ɛfɛsɔsi saathɛ ba Gboŋa ba ka Mariki woŋ baŋ. 24Hati lamgba wunthe kiŋ nde kɛndɛ wo bawali keŋ nama kuna Dɛmitirɔsi, wo nde yeheni bankɛŋ bamɛɛsuwɛ ka siliba ka mathɔyande ma ka banka ba ka Atemisi, deka wo nde biya beŋ beŋ ni kubatho woŋ. Wali nama baŋ baŋ sisi munahaŋ womandiŋ ka bawaliŋ nama beŋ. 25Dɛmitirɔsi thiyi bawaliŋ nama beŋ fooma iŋ bi nde bindɛ ni wali banthe baŋ beŋ ka tha banthe e tɛpa kɛnamɛŋ, na “Biyaŋ beŋ, beŋ kɔthɛŋ ba dɔma na miŋ kɔŋ kute munahaŋ womandiŋ maŋaye ka wali baŋ baŋ. 26Ka tete, beŋ fooma beŋ kuteŋ nda awa e beŋ yuyɛ ka yɛthɛ bakendeŋ bɛyiniŋ ba Pɔli ni baŋ. Wundɛ tepe ba dɔma na dekɛŋ bi wɔmɛti yeheni beŋ bindɛ ka iŋ sɛmbɛ nɔŋ Masaala, awa wundɛ yole nda ba punka biya bibɔyɛ, maŋaye nda ka Ɛfɛsɔsi do haaŋ nthɔŋ nda ka kuyɛkɛŋ ku ka Esiya koŋ fooma. 27Awa masibo mamandiŋ ma kiŋ nda, ba dɔma na wali bakɛntuŋ baŋ ba kɔŋ kutu keŋ kunɛnɔy. Wuŋ ka hɔkɔŋ ba wuŋ nagbɛti-ye kɛrɛ masibo ma kiŋ hɛlɛŋ ba banka bamandiŋ ba niye kubatho deka ntuŋ woŋ Atemisi na baŋ, ba kɔŋ fuŋ mayɛini, awa yiki ba ka deka ntuŋ woŋ baŋ ba kɔŋ thanki, deka ntuŋ wo niya kubatho woŋ iŋ wɔ yo wɔ ka Esiya mɛnɛ kafay woŋ fooma!” 28Naa yuye sɛthɛ baŋ magbonkoy maŋ maŋ baŋ, bindɛ fooma thɔɔyɛ ka mathoŋ wumandiŋ awa bindɛ bohe thiya masɔnkɔ ba dɔma, na “Atemisi wo ka Ɛfɛsɔsi kiŋ iŋ sɛmbɛ bamandiŋ!” 29Masɔnkɔ mamandiŋ thɔɔyɛ ka mɛti baŋ fooma. Biya beŋ bohe Keiyusi na mɛnɛ Aritakɔsi, biMasidoniya biye bi nde kaande iŋ Pɔli beŋ, awa e bindɛ bindɛ kata ka gbanthaŋ humandiŋ haŋ. 30Pɔli ka yɛthɛ nama wundɛ thimoŋ nde ba ka kɔɔ ka kɔtɔkɔy ka sɛthɛ baŋ e gbonkiya, kɛrɛ bi niyɛ lanɛya beŋ tha mɛy ba wundɛ kaa. 31Bayahɛŋ binɔndi bi nde kɛriŋiyɛ kufɛŋ kubɛina bi nde binyathiki bi ka Pɔli beŋ ŋindi hɛlɛŋ baseri ba theteke niŋ ba wundɛ be tha tɔŋinɔkɔ ka gbanthaŋ humandiŋ haŋ. 32Ka lɔkɔ babanthe babɛina, biya beŋ ka mathuŋande maŋ fooma bohe thiya masɔnkɔ; binɔndi bi kɔŋ thiyi masɔnkɔ ba bɛy banthe, awa binɔndi ba bɛy bahɛna, baa bibɔyɛ ka bindɛ kɔthɛta hintiŋ nthɔŋ ba thuŋuyande bindɛ baŋ. 33Biya binɔndi tepe ba dɔma na Alɛsanda na biyɛ gbɛthɛŋ baŋ baŋ, baa biYusu beŋ kiye niŋ ka kɔtɔkɔy. Alɛsanda pepiŋite biya beŋ ba bi be daanɔkɔ nayeŋ, awa wundɛ yole ti punke wundɛ ba gbonkitiyande biya beŋ. 34Kɛrɛ naa kɔthɛ bindɛ ba dɔma na wundɛ hɛlɛŋ nɛŋ gbeeŋ woYu na, bindɛ yame thiya masɔnkɔ ka tha banthe bɛrɛ ba wakathiŋ biye ba dɔma, na “Atemisi wo ka Ɛfɛsɔsi kiŋ iŋ sɛmbɛ bamandiŋ!” 35Ka wumankɛ, bagbali wo ka mɛti baŋ woŋ punke ba thɛbinuwa sɛthɛ baŋ naa tepe wundɛ ba dɔma, na “Biyaŋ bi ka Ɛfɛsɔsi! Wɔ yo wɔ kɔthɛŋ ba dɔma na mɛti ba ka Ɛfɛsɔsi baŋ bɛna iŋ gbɛthɛŋ ba ka banka ba Atemisi womandiŋ woŋ niyo kubatho baŋ mɛnɛ raka hukuwɛ hu ŋɔtɛ nde maŋaye ka ariana haŋ. 36Wɔ yo wɔ ka wo punku ba thanthiye bɛyiniŋ baŋ baŋ. Awa wuna biyɛ, ayɔhɔ ba beŋ thɛbinɔkɔ awa beŋ ka ba baŋɔ bɛy. 37Beŋ sisi biya beŋ beŋ baŋ dondo hali na niyɔy wuŋ na bindɛ tha tuwe munki mukuwɛ muŋ ka bankɛŋ ba niye kubatho baŋ maa ba gbonkiya wunɛnɔy ba deka wo miŋ ni kubatho woŋ. 38Mɛnɛ Dɛmitirɔsi iŋ bawaliŋ nama beŋ bi kɔŋ sɔkinɔkɔ wɔ yo wɔ, miŋ kiŋ iŋ bayahɛŋ mɛnɛ kaama woŋ ba timo tima; bi kaayɛŋ fuŋutuyɛ bindɛ kɛndɛ. 39Kɛrɛ mɛnɛ bɛy bahɛna ba kiŋ ba thimo beŋ, ba kɔŋ gbonkiya ka mathuŋande ma ka lasiriŋ beŋ maŋ. 40Bɛyiniŋ baŋ baŋ fooma ba thankɛ niyɔ hɛ baŋ, masibo ma kiŋ ba miŋ dondo ba masɔnkɔ maŋ maŋ fooma, awa miŋ sa punku ba dunkuna kabari woseŋa wo sisande ba wu niyɔy wuŋ baŋ.” 41Naa thanki nthɔŋ nɛŋ wundɛ gbonkiya, wundɛ ni ba biya beŋ pankande ka makutande maŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\