Baseriŋ Bithɔɔkɔ beŋ 4

1Naa nde hintiŋ Pita iŋ Yɔni gbonkitiyande biya beŋ, bafodeni beŋ, bayaha wo ka bawaliŋ bi dethiteke banka bamandiŋ ba ka Masaala baŋ beŋ, mɛnɛ kiki banthe ba ka biYusu beŋ ba dɔma baŋ na biSadusini tɛŋ kɛndɛ. 2Bindɛ thɔɔyɛ ka mathoŋ ba na penke bindɛ baseriŋ bithɔɔkɔ bibiye beŋ beŋ baŋ bi si thanani biya beŋ ba dɔma na Yisɔs ŋaye ka tuka haŋ, awa wuŋ tɔŋɔŋ ba dɔma na bitukɛ beŋ bi kɔŋ nɔŋ hɛlɛŋ ŋaye ka tuka haŋ iŋ sii. 3Bɛna bindɛ bohe baseriŋ bibiye beŋ e bindɛ thiya bindɛ ka yeeli woŋ haaŋ yɔkɔŋ na puthɔy kaŋ woŋ, baa kaŋ woŋ thɔɔyɛ nde nda. 4Kɛrɛ biya bibɔyɛ bi yuyɛ maseri ma ka baseriŋ beŋ maŋ ni kulanɛya, awa bi niyɛ lanɛya beŋ fooma see nda niyɔ bɛrɛ ba biya wuluiŋ bisɔhi. 5Ka gbɛɛŋ wo yemɛ woŋ biYusu bibayahɛŋ beŋ, bakalani beŋ, mɛnɛ karimɔkɔiŋ bi ka Siraŋ baŋ beŋ kɔmande ka tha banthe fooma ka Yɛrusalɛmi. 6Bindɛ penke Bafode Womandiŋ wo dɔma Anasi woŋ, awa bindɛ penke hɛlɛŋ Keyafasi na, Yɔni, Alɛsanda, awa mɛnɛ binɔndi bi ka mpoo ki ka Bafode Womandiŋ woŋ kiŋ. 7Bindɛ ni ba baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ kɔɔ ka kɔtɔkɔy namɛŋ fooma awa e bindɛ bindɛ thɔnthiŋina ba dɔma, na “Nama dɔmɛ beŋ kɔŋ punku niya wali baŋ baŋ? Mbɛ sɛmbɛ ba iŋ beŋ? Mbɛ keŋ ku niye beŋ bɛyiniŋ baŋ baŋ?” 8Ka lɔkɔ babɛina Pita thiŋo iŋ Yina wo ka Masaala woŋ, awa wundɛ mɛyiyɛ bindɛ, na “Bendo bayahɛŋ bi ka biya beŋ beŋ baŋ mɛnɛ bendo bakalani beŋ, 9mɛnɛ beŋ kɔ hɛ see ka thɔnthiŋinuwa mina ba bayɔhɔy ba thankɛ niyɔ ka hati lamgba wo bagbɛthɛ woŋ baŋ ba na thanki wundɛ puyo, 10beŋ iŋ biIsirɛli beŋ fooma beŋ kiŋ ba kɔthɔ ba dɔma na hati lamgba wo kɔɔyɛ dondo ka kɔtɔkɔy woŋ thanki pethɔ fooma maŋaye ka sɛmbɛ ba ka keŋ ku ka Yisɔs Kraist wo ka Nasarɛthi woŋ, wo kore beŋ woŋ ka kuyeŋ kubariŋande koŋ, awa e Masaala niŋ ŋayina ka tuka haŋ. 11Yisɔs wunthe wubɛina wundɛ na tepiye magbali ma ka Masaala maŋ woŋ ba dɔma, na ‘Raka hu thambo beŋ haŋ, bendo bathoyini beŋ, huna see niyɔ raka huwaŋ haŋ nthɔŋ nda fooma ka thoya haŋ.’ 12Kisi sa kuto ka wɔ yo wɔ wohɛna, baa keŋ ndo keŋ kuhɛna ka kafaydo ku dunkuŋ Masaala ka biyamɛti ka wɔ kute kisi, yɔkɔŋ ka keŋ ku ka Yisɔs nagbɛti.” 13Naa kute biya bi ka Kaama wo ka biYusu beŋ woŋ thunka hu ka Pita haŋ iŋ Yɔni, awa e bindɛ kɔthɔ ba dɔma na bindɛ tha ni karaŋ bamandiŋ awa bindɛ kothiyota hɛlɛŋ iŋ biya bibɔyɛ, bindɛ ni ŋakabanɛ. Kɛna see bindɛ kɔthɔ ba dɔma na bindɛ bina nɔŋ iŋ Yisɔs. 14Kɛrɛ biya bi ka Kaama woŋ beŋ tha bohi hu bindɛ tɛpi ma sɔkinɔkɔ Pita na mɛnɛ Yɔni, bɛyi bahɛna kutɛ bi kuteŋ hati lamgba wo puyo woŋ kooye kɛndɛ iŋ bindɛ. 15Kɛna tepe bindɛ Pita na mɛnɛ Yɔni ba fuŋa ka makonko ma ka Kaama woŋ maŋ, awa bindɛ sɛsi ba gbonkiya ka mateete makɛnamɛŋ. 16Bindɛ bohe thɔnthiŋinuwande ba dɔma, na “Mbɛ mu miŋ ni ka biya beŋ beŋ baŋ? Wɔ yo wɔ wo ka Yɛrusalɛmi thanki kɔthɔ ba wali bamandiŋ bathakaba ba thankɛ niyɔ baŋ maŋaye ka biya beŋ beŋ baŋ, awa miŋ gbeeŋ miŋ sa thanthiye ba bɛŋ. 17Kɛrɛ ba niya nɔŋ na sa wali baŋ baŋ gbanthiyande ka biya muŋ fooma, miŋ yelɛŋ biya beŋ beŋ baŋ haliko bi be tha nda gbonkiye wɔ yo wɔ saathɛ ba keŋ ku ka Yisɔs koŋ.” 18Bɛna bindɛ thiyi hɛlɛŋ Pita na mɛnɛ Yɔni kaake awa bindɛ ni bindɛ yamari ba bi be tha nda gbonkoy hali maa bindɛ thaninuwa saathɛ ba keŋ ku ka Yisɔs koŋ. 19Kɛrɛ Pita mɛnɛ Yɔni mɛyiyɛ bindɛ, na “Beŋ ka yɛthɛ bakendeŋ kɔnsiŋinaŋ hɛ na thimo Masaala na. Mbɛ wu yamɛ yɔhɔ, ba bena putiyɔ maa ba putiyɔ Masaala na? 20Miŋ sa punku pɛya ba gbonkiya ba bɛyiniŋ ba thanki miŋ kuta baŋ awa e miŋ bɛŋ yuyɔkɔ ka yɛthɛ bakɛntuŋ.” 21Bɛna Kaama woŋ yeli bindɛ wukahɛ-kahɛ e bindɛ bindɛ pɛyɛna. Bakaamani beŋ tha kutu na bindɛ gbasiŋite baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ baa biya beŋ fooma bi kɔŋ nde gbuŋunu Masaala na ba bɛyiniŋ ba thankɛ niyɔ baŋ maŋaye kɛnamɛŋ. 22Hati lamgba woŋ baŋ, wo thankɛ pethino woŋ maŋaye ka bɛy bathakaba baŋ wundɛ sekithe nde nda bɛrɛ ba thaninɛŋ kɔnthɔ kanaŋ naa mpoo wundɛ. 23Naa peyeno Pita iŋ Yɔni, bindɛ duu ka bintɔni namɛŋ beŋ ka e bindɛ ka tepe bindɛ bɛyiniŋ fooma ba thanki bafodeni bimandiŋ beŋ mɛnɛ bakalani bibayahɛŋ beŋ tɛpa baŋ. 24Naa yuye huŋ bindɛ, bindɛ fooma ni kuraminɛ kɔɔ hanthe ka Masaala, na “Mariki, yindo thɛrinɛ ka ariana, mɛnɛ kafay woŋ fooma, mankɔiŋ maŋ, mɛnɛ ntha yo ntha ki kaake kɛndɛ! 25Yi ni nde ba Yina nda woŋ gbonkiya maŋaye ka hothi hu ka mbemba ntuŋ woŋ Dauda, bawali wokɛnda woŋ, lɔkɔ ba tepe wundɛ, na ‘Mbɛ ba siyani bahɛna baŋ thooye ka mathoŋ wumandiŋ? Mbɛ ba biya beŋ dekinteke madɛɛnkɛti ma ba gboŋ maŋ? 26Gbakuiŋ bi kafaydo beŋ thanki kɔsinɔkɔ yɛthɛŋ bakɛnamɛŋ, awa bayahɛŋ beŋ pɛnkande ka tha banthe ma sɔkinɔkɔ Masaala na mɛnɛ Banikisi wo yɛthi ndɛ woŋ.’ 27Hunɔndi huna ba dɔma na Hɛrɔdi mɛnɛ Pɔntiyɔsi Pailɛti dɔŋɔy ka tha banthe ka mɛti baŋ baŋ iŋ siyani bahɛna baŋ mɛnɛ biya bi ka Isirɛli beŋ ma sɔkinɔkɔ Yisɔs na, bawali wokɛnda womɛthɛ woŋ, wundɛ wo yɛthi nde yi woŋ. 28Bindɛ kɔmande ba niya bɛy yo bɛy ba thanki nde nda yi kɔsinɔkɔ ba bɛŋ niyɔ. 29Huna, Mariki, detha hɛ ŋagbuŋ ŋa thanki bindɛ mina gbuŋa ŋaŋ, bɛna niya ba miŋ, mindo bawaliŋ nda beŋ, gbonkiya huseri nda haŋ iŋ thunka humandiŋ. 30Tɔŋina sɛmbɛ bakɛnda baŋ ka puya biya, mɛnɛ ba niya bɛyiniŋ bathakaba maŋaye ka keŋ ku ka bawali nda womɛthɛ woŋ Yisɔs.” 31Naa thanki bindɛ niya kuraminɛ koŋ koŋ baŋ, ka tha ka doŋe nde bindɛ ka thɛnɔkɔy wumandiŋ. Bindɛ fooma thiŋo iŋ Yina wo ka Masaala woŋ, awa bindɛ sɛsi ba gbonkiya huseri hu ka Masaala haŋ iŋ thunka humandiŋ. 32Balanɛyani beŋ fooma bi kiŋ nde iŋ masiyi manthe mɛnɛ thukuma hunthe. Wɔ yo wɔ ka wo tɛpi ba dɔma na munki nama muŋ, na wundɛ na biyɛ muŋ, kɛrɛ bindɛ fooma nde ahanande ntha yo ntha ki iŋ bindɛ. 33Baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ ni maseri iŋ sɛmbɛ bamandiŋ ba ŋaye hu ka Mariki woŋ Yisɔs ka tuka haŋ, awa Masaala thiyiyɛ bindɛ fooma thaduba thamandiŋ. 34Wɔ yo wɔ ka ka mateete makɛnamɛŋ wo kaho. Bindɛ bi nde iŋ ŋakuyɛkɛŋ beŋ maa bankɛŋ ni muŋ gbɔŋ, e bindɛ sisa kɔbiri wo kute bindɛ woŋ naa ni bindɛ gbɔŋ. 35Bindɛ dunkuŋ niŋ ka baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ, awa bindɛ kɔ hanande kɔbiri wobɛina ka mateete makɛnamɛŋ awa wɔ yo wɔ dunkuno wokɛnama ti peye makaho makɛnama. 36Wɔ wunthe wo dɔma na Yusufu, wo ka bɔnsɔŋ ba ka Libay, wo mpoo ka Saipurɔsi, wo nde baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ thiyi na Banabasi, wu thalintando ba dɔma, na “Wundɛ wo ba ni kuthɔnthɔ woŋ,” 37wundɛ ni gbɔŋ kay nama haŋ, e wundɛ sisa kɔbiri woŋ ka baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\