Baseriŋ Bithɔɔkɔ beŋ 6

1Naa balanɛyani beŋ ndintɔ timo tima, kuyuŋande sɛsi mateete ma ka biYusu bi gbonkoy huyuŋ hu ka biKiriki haŋ beŋ mɛnɛ biYusu bi ka kuyɛkɛŋ ku ka Yudiya beŋ. BiYusu bi gbonkoy huKiriki haŋ beŋ tepe ba dɔma na bagbokorani namɛŋ beŋ nkɔita mukɛnamɛŋ ka munki mu hana muŋ timo tima. 2Huna thiye baseriŋ bithɔɔkɔ bikɔhi iŋ biye beŋ bakarandeni beŋ fooma ka tha banthe e bindɛ tepe, na “Wuŋ sisandeta ba miŋ ba pɛya niya kɛwandi thampa tha ka Masaala thaŋ ba kɔɔ ka hana biya muthɔma. 3Huna, mbɛnda ntuŋ beŋ, yɛthaŋ biya bisɔŋ-biye ka mateete makendeŋ bi tɛpiya wuyɔhɔy awa mɛnɛ bi thiŋo iŋ Yina wo ka Masaala woŋ mɛnɛ bi hakiyando bɛy wuyɔhɔy awa miŋ kɔŋ bindɛ dunkune gbɛthɛŋ baŋ baŋ. 4Miŋ, ka yɛthɛŋ bakɛntuŋ, miŋ kɔŋ dunkuŋ lɔkɔ bakɛntuŋ fooma ba niya kuraminɛ mɛnɛ ba niya kɛwandi huseri hu ka Masaala haŋ.” 5Bakarandeni beŋ fooma yehitɔkɔy ba wu thanki baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ deŋe bindɛ ka kɔtɔkɔy wuŋ, awa kɛna yɛthi bindɛ Sitifɛŋ na wo iŋ kulanɛya kubɔyɛ awa wo thiŋo iŋ Yina wo ka Masaala woŋ, mɛnɛ Filipi, Porokɔrɔsi, Nikenɔ, Timɔŋ, Paramina, mɛnɛ Nikɔleyɔsi wo siya bahɛna baŋ wo ŋaye ka mɛti ba ka Antiyɔkɔ wo thankɛ nde nda sikinando woŋ ba niyɔ ka dina wo ka biYusu beŋ woŋ. 6Balanɛyani beŋ tɔŋɔŋ biya beŋ beŋ baŋ ka baseriŋ beŋ; bindɛ ni kuraminɛ, awa e bindɛ tuta biyetho beŋ thɛnkɔ. 7Awa thampa tha ka Masaala thaŋ key ka kɔtɔkɔy haaŋ e huŋ gbanthande. Bakarandeni beŋ ndintɔy wumandiŋ ka Yɛrusalɛmi, awa bafodeni bibɔyɛ ni nde hɛlɛŋ kulanɛya. 8Sitifɛŋ, wo maso nde iŋ Masaala woŋ awa e ndɛ niyɔ iŋ sɛmbɛ nama baŋ, wundɛ ni bɛyiniŋ bathakaba mɛnɛ babukuyuwɛ ka mateete ma ka biya beŋ. 9Kɛrɛ wundɛ sokinoko iŋ biya binɔndi bi ka banka bathuŋuyande ba ka biya bi nde mbaayiŋ beŋ baŋ, nɔŋ na bɛŋ dɔma na. Kiki baŋ baŋ tikitande iŋ biYusu bi ŋaye ka Sairini mɛnɛ ka Alɛsandiya. Bindɛ yo mɛnɛ biYusu binɔndi bi ŋaye ka bompi wo ka Silisiya mɛnɛ ka Esiya, bindɛ sɛsi ba gbakila iŋ Sitifɛŋ. 10Kɛrɛ Yina woŋ dunkune Sitifɛŋ na kele humandiŋ hu naa wundɛ gbonkoy bindɛ sa niŋ punku ka gbonkiya. 11Huna bindɛ thunkuŋ lamgbeŋ binɔndi ba bi be ka tɛpi ba dɔma, na “Miŋ yuye niŋ wundɛ si gbonkoy ma sɔkinɔkɔ Nabi Musa na mɛnɛ Masaala.” 12Nɛna ni bindɛ haaŋ bindɛ hɛŋita biya beŋ, bakalani bibayahɛŋ beŋ, mɛnɛ karimɔkɔiŋ bi ka Siraŋ baŋ beŋ. Bindɛ bohe Sitifɛŋ na e bindɛ niŋ kata ka Kaama woŋ. 13Bindɛ diŋe biya binɔndi ba kɛriŋiyɛ niŋ hothi. Bindɛ tepe, na “Hati lamgba woŋ baŋ timo tima wundɛ kɔŋ gbonkoy wunɛnɔy ma sɔkinɔkɔ banka ntuŋ ba ka Masaala baŋ mɛnɛ Siraŋ ba ka Musa baŋ. 14Miŋ yuye hɛlɛŋ niŋ si tɛpi ba dɔma na Yisɔs wo ka Nasarɛthi woŋ kɔŋ thinki banka ba ka Masaala baŋ e wundɛ thikipa bɛyiniŋ fooma ba thanki nde Musa dɛɛnkita ba miŋ baŋ.” 15Biya beŋ fooma bi dɔŋɔy nde ka Kaama woŋ beŋ dethe Sitifɛŋ na natiŋ, awa e bindɛ kuta yethi nama haŋ nɔŋ yethi hu ka maleka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\