Baseriŋ Bithɔɔkɔ beŋ 8

1Awa Sɔli yɛrɔkɔy nde ba koro nama haŋ. Ka malɔkɔ mabɛina gbeeŋ balanɛyani beŋ ka Yɛrusalɛmi sɛsi ba niyo thɔrɔ bamandiŋ. Balanɛyani beŋ fooma pankande, yɔkɔŋ baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ nagbɛti bindɛ bina tha pankande. Bindɛ pankande ka ŋakuyɛkɛŋ ŋa ka Yudiya mɛnɛ ka Sameriya fooma. 2Biya bi ni Masaala na kubatho beŋ manki Sitifɛŋ na, awa e bindɛ boka ba wundɛ. 3Kɛrɛ Sɔli yole ti punke wundɛ ba pinda biya bihɛna bi be tha nda ni lanɛya ka Yisɔs, e kaa kaŋ biyande ka bankɛŋ baŋ kaŋ bɔɔluwande bindɛ, biyɛthɛŋ ndo mɛnɛ yɛrɛmɛŋ, awa e bindɛ ka thiiko ka yeeli woŋ. 4Balanɛyani bi thankɛ pankande beŋ kamo kama key kaŋ niya kɛwandi Huseri Huyɔhɔy haŋ. 5Filipi key ka Sameriya, ka mɛti bamandiŋ baŋ, e wundɛ kɛndɛ niya kɛwandi ba Banikisi woŋ ka biya beŋ. 6Biya beŋ fooma poniyɛ Filipi na kuiha kɔɔ hanthe naa yuye bindɛ hu wundɛ gbonkoy haŋ iŋ naa kute bindɛ bɛyiniŋ bathakaba ba wundɛ ni baŋ. 7Mbayiŋ beŋ bi kɔŋ nde bereŋ iŋ sampɛrɛŋ batɔɔkɛ naa bindɛ fuŋ ka biya beŋ. Awa biya bibɔyɛ bigbɛsinkɔy beŋ mɛnɛ bagbɛthɛŋ beŋ pethɔy fooma. 8Bɛna biya bi ka mɛti baŋ baŋ yehitɔkɔy wumandiŋ. 9Hati lamgba wunthe wo domo na Saimɔŋ kiŋ nde kɛndɛ, wɔ na nde wo bamɛni, awa ba malɔkɔiŋ mabɔyɛ wundɛ ni ba biya beŋ niya ŋakabanɛ ka bɛyiniŋ bathakankaŋ ba wundɛ ni baŋ. Wundɛ dɔmɔkɔy ba wundɛ niyɔ wɔ mandiŋ. 10Bɛna biya beŋ fooma aponiyɛ niŋ kuiha, there nthɔŋ nda hatiyɛ bɔhaŋ bakalaŋ. Awa bi kɔŋ nde tɛpi ba dɔma, na “Hati lamgba woŋ baŋ kiŋ iŋ sɛmbɛ ba ŋaye ka Masaala. Keŋ nama kuna ‘Sɛmbɛ Bamandiŋ.’ ” 11Bindɛ poniyɛ niŋ kuiha bɛyi bahɛna kutɛ wundɛ thɔkɔti nda kɔ niya ba bindɛ niya ŋakabanɛ ka bɛyiniŋ ba wundɛ ni baŋ ka thakankaŋ. 12Kɛrɛ naa ni bindɛ kulanɛya Huseri hu ka Filipi Huyɔhɔy hu thanki wundɛ bindɛ tepe haŋ ba Hugbakine hu ka Masaala haŋ iŋ keŋ ku ka Yisɔs Kraist koŋ, bindɛ biyo biye hu ka Masaala haŋ, biyɛthɛŋ beŋ mɛnɛ yɛrɛmɛŋ beŋ. 13Saimɔŋ wundɛ gbeeŋ, wundɛ ni hɛlɛŋ kulanɛya. Awa naa thanki wundɛ biyo, wundɛ yeme Filipi na awa e wundɛ niya thakaba naa wundɛ kutu bɛyiniŋ babukuyuwɛ mɛnɛ bathakaba ba Filipi ni baŋ. 14Baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ ka Yɛrusalɛmi yuye ba dɔma na biya bi ka Sameriya yɛrɔkɔy thampa tha ka Masaala thaŋ, bɛna bindɛ ŋindi kɛndɛ Pita na mɛnɛ Yɔni. 15Naa tɛŋ bindɛ kɛndɛ, bindɛ ni kuraminɛ haliko biya bi niyɛ lanɛya beŋ bi be kutu Yina wo ka Masaala woŋ. 16Ka lɔkɔ na, wɔ yo wɔ ka bindɛ ka hɛ iŋ Yina wo ka Masaala woŋ. Abiyo mɛŋ hintiŋ ka keŋ ku ka Mariki woŋ Yisɔs. 17Kɛna tute Pita iŋ Yɔni thɛnkɔ namɛŋ thaŋ ka biya bi niyɛ lanɛya beŋ awa bindɛ kute Yina wo ka Masaala woŋ. 18Saimɔŋ kute ba dɔma na Yina wo ka Masaala woŋ dunkuno ka biya bi niyɛ lanɛya beŋ maŋaye ka tuta thɛnkɔ hu baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ bindɛ tutu thɛnkɔ namɛŋ thaŋ haŋ. Awa kɛna fuŋuŋ Saimɔŋ kɔbiri ba Pita iŋ Yɔni, 19e wundɛ tɛpa ba dɔma, na “Dunkuneŋ yama sɛmbɛ baŋ baŋ, wuna wɔ yo wɔ wo yaŋ tutu thɛnkɔ niŋ thaŋ, wundɛ kɔŋ kutu Yina wo ka Masaala woŋ.” 20Kɛrɛ Pita mɛyiyɛ niŋ ba dɔma, na “Haliko kɔbiri nda woŋ teetuwɔ iŋ yi, baa yi siyi ba dɔma na yi kɔŋ punku ba boya munkii mu ka Masaala muŋ! 21Yi sisandeta ba niya wali ntuŋ baŋ, bɛyi bahɛna kutɛ thukuma nda haŋ yeheta ba Masaala. 22Thikipa madɛɛnki manɛnɔy ma dɛɛnki yi ka thukuma maŋ, awa e niya kuraminɛ ka Mariki woŋ wuna wundɛ yina pɛniyɛ ba bɛyiniŋ ba thanki yi siyuwa baŋ baŋ. 23Yaŋ kute ba dɔma na yi kiŋ iŋ bɛyiniŋ banɛnɔy ba kɔsɔŋ yi ka thukuma, awa e yi hɛlɛŋ niyɔ woyuko iŋ hakɛ.” 24Saimɔŋ tepe ka Pita mɛnɛ Yɔni, na “Yaandi, niyiyaŋ nuŋ kuraminɛ ka Mariki woŋ, wuna sa bɛyiniŋ ba thanki beŋ gbonkiya baŋ baŋ pɛnki yama.” 25Naa thanki Pita mɛnɛ Yɔni tɛpa fooma bɛyiniŋ ba ni nde Yisɔs baŋ mɛnɛ huseri hu ka Mariki woŋ haŋ, bindɛ bathɔy ba duwa ka Yɛrusalɛmi. Naa bindɛ key, bindɛ key kaŋ niya kɛwandi Huseri Huyɔhɔy haŋ ka mɛtiŋ babɔyɛ ba ka Sameriya. 26Maleka wo ka Mariki woŋ tepe Filipi na ba dɔma, na “Kɔsinɔkɔ ba kaa ka gboŋa ba ŋaye ka Yɛrusalɛmi ba kaa ka Kasa.” Biya fuŋeta nɔŋ nda gboŋa na. 27Awa kɛna ŋaye Filipi ba kaa. Naa wundɛ key, wundɛ pɛnkande iŋ hati lamgba wunthe si duu iŋ muthare nama mu yɔsa iŋ sooni muŋ ka kuyɛkɛŋ ku ka Ithiyopiya. Wundɛ kɔŋ nde ŋaye ka Yɛrusalɛmi ka key wundɛ niye Masaala na kubatho ka. Wɔ na nde wo bayaha wo ka kɔbiri wo ka gbaku woyɛrɛmɛ wo ka Ithiyopiya, wo dɔma na Kandasi woŋ. Naa wundɛ duu iŋ muthare nama muŋ, wundɛ kɔŋ nde ni karaŋ maŋaye ka kuthagba ku gbalo nde iŋ banabi woŋ Aisaya. 29Yina wo ka Masaala woŋ tepe Filipi na, na “Kaa e yi thuriye muthare nama muŋ.” 30Filipi thare e thuriye muŋ, awa e wundɛ yuyɛ wundɛ si ni karaŋ maŋaye ka kuthagba ku ka banabi woŋ Aisaya. Filipi thɔnthɔŋɔŋ niŋ, na “E yindo metho mu yi ni karaŋ muŋ?” 31Bayaha woŋ mɛyiyɛ niŋ, na “Nama yaŋ metho mɛnɛ wɔ tha yama hakiniyande?” Awa kɛna thiyi wundɛ Filipi na ba wundɛ dɔŋɔ iŋ wundɛ. 32Soorɛŋ bi nde wundɛ ni karaŋ beŋ bina beŋ beŋ baŋ: na “Athɔyande nɔŋ taka wo key ka koro; nɔŋ taka wohatiyɛ wo tha bereŋ naa bɔɔya nama buŋ thɛminuwa ba yehinuwa thika, wundɛ tha mumuitɔkɔ hali. 33Wundɛ niyo muyethɔy; wundɛ tha kɔnsiŋina wuthumbɛ. Biya sa gbonkoy ba mpati nama beŋ, baa ndɛ sa niyɔ iŋ mpati, bɛy bahɛna kutɛ sii nama baŋ kafaydo tɛŋ ka peye bɛŋ.” 34Bayaha woŋ thɔnthɔŋɔŋ Filipi na, na “Tepe hɛ yama, ba nkaana banabi woŋ gbonkoy nanaŋ baŋ? E ba yɛthɛ nama ma gbonkoy maa ba wɔ hɛna?” 35Kɛna sɛsi Filipi ba gbonkiya. Sesuwe ka soorɛŋ beŋ beŋ baŋ, wundɛ tepe niŋ Huseri Huyɔhɔy haŋ ba Yisɔs. 36Naa bindɛ key, bindɛ tɛŋ ka tha ka mandi awa bayaha woŋ tepe ka Filipi, na “Detha hɛ mandi. Mbɛ mu nda yama pindi ba biyo biye hu ka Masaala haŋ?” [ 37Filipi mɛyiyɛ niŋ, na “Yaŋ kɔŋ yina biye mɛnɛ yi ni lanɛya iŋ thukuma nda haŋ fooma.” Bayaha woŋ dome, na “Yaŋ ni lanɛya ba dɔma na Yisɔs Kraist Hati ka Masaala na.” 38Bayaha woŋ yikiŋ muthare muŋ, awa Filipi mɛnɛ bayaha woŋ thuhe e bindɛ thatha ka mandi maŋ. Kɛna biye niŋ Filipi biye hu ka Masaala haŋ. 39Naa fuŋ bindɛ ka mandi maŋ, Yina wo ka Mariki woŋ piriŋite Filipi na. Bayaha woŋ tha nda niŋ kutu hali, kɛrɛ bayaha woŋ key ka kɔtɔkɔy biyasi nama haŋ iŋ mayehitɔkɔ mamandiŋ. 40Filipi kutɔkɔy nda ka Asadɔdi. Wundɛ key ka Sɛsariya, awa naa wundɛ key wundɛ kɔŋ nde key kaŋ niya kɛwandi Huseri Huyɔhɔy haŋ ka mɛti yo mɛti ba wundɛ tɛŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\