biKalasi beŋ 4

1Bendo marikiŋ bi ka faydo beŋ diŋeŋ mbaayiŋ ndeŋ beŋ wuthumbɛ, e beŋ siyuwa ba dɔma na beŋ kiŋ iŋ Mariki ka ariana. 2Baŋ pɛy ba niya kuraminɛ, kɔthɔŋ hu beŋ tɛpi naa beŋ kɔ ni kuraminɛ, awa e beŋ thiya Masaala na maamo. 3Timo tima ti beŋ ni kuraminɛ, niyiyaŋ mina kuraminɛ, wuna Masaala mina dunkune hɛɛra ba niya kɛwandi huseri nama haŋ ba gbundu ba ka Kraist baŋ. Ba na yaŋ ni kɛwandi huseri haŋ haŋ baŋ huna thiyo yaŋ ka yeeli. 4Niyiyaŋ nuŋ kuraminɛ haliko yaŋ be punku ba methine biya huseri haŋ haŋ baŋ nagberekethe nɔŋ na wuŋ ba niiye na. 5Niyɔŋ bendo kele nɔŋ na beŋ ba niye ka mateete ma ka biya bi be ni Kraist na lanɛya beŋ. Niyaŋ wali bayɔhɔy ka hɛɛra ba kute beŋ baŋ ba bindɛ tepe ba wundɛ. 6Magbonkoy ndeŋ maŋ ma kiŋ ba niyɔ mayɔhɔy ka yuyɛ. Beŋ kiŋ ba kɔthɔ nɔŋ na beŋ niye yaabi bayɔhɔy ka wɔ yo wɔ. 7Wɛnda ntuŋ wowathe woŋ Taikikɔsi, wo yɔhɔy niyo lanɛya woŋ ka wali ba miŋ ni baŋ ba Mariki woŋ, wundɛ kɔŋ bena tepe bɛyiniŋ fooma ba niyɔy yama baŋ. 8Wuna biyɛ yaŋ kɔŋ niŋ ŋindi kendeŋ ka, ba niya na beŋ yehiye thathukuma naa ndɛ key bena tepe na nda miŋ kuteke. 9Onisimɔsi kɔŋ niŋ pɛɛti, wɛnda ntuŋ na wo yɔhɔy niyo lanɛya wo thimo miŋ woŋ, wo ka kiki ntuŋ baŋ. Bi kɔŋ bena tepe bɛyiniŋ fooma ba niyɔy dondo baŋ. 10Aritakɔsi, wo thiyo miŋ ka yeeli ka nanthe woŋ, wundɛ maaŋ bena, awa Maki wo mpatibithɔ iŋ Banabasi woŋ, maaŋ hɛlɛŋ bena. Beŋ thanki nda kuta huseri ba yɛrɔkɔ Maki na mɛnɛ ndɛ see kendeŋ. 11Yasuwa wo hɛlɛŋ dɔma woŋ na Yɔsɔtɔsi, wundɛ toŋite bena ŋamaaŋ. Biya bitaati beŋ beŋ baŋ bindɛ bina biYusu nagbɛti bi niyɛ Kraist na lanɛya e bindɛ niya wali iŋ yaŋ ba Hugbakinɛ hu ka Masaala haŋ. Bindɛ mase yama wubɔyɛ. 12Ɛpafarasi maaŋ bena, wo ka kiki ndeŋ baŋ woŋ mɛnɛ bawali wo ka Kraist Yisɔs woŋ. Wundɛ ni kuraminɛ timo tima ba beŋ iŋ thukuma nama fooma ka thɔnthiŋina Masaala na haliko beŋ be kɔɔ wukahɛ-kahɛ nɔŋ na biya bi niyɛ lanɛya ka Kraist iŋ thathukuma namɛŋ fooma, haliko beŋ be tha panki ntha o ntha ka lanɛya ndeŋ baŋ, awa beŋ be ni timo tima ba thimo Masaala baŋ. 13Yaŋ hɛlɛŋ kɔŋ punku ba tepe bena nɔŋ na niye wundɛ wali wukahɛ ba beŋ mɛnɛ ba biya bi ka mɛtiŋ ba ka Leyodisiya mɛnɛ ka Hairapɔlisi baŋ beŋ. 14Luku, bapuyi wokɛntuŋ wo thimo miŋ woŋ, mɛnɛ Demasi toŋite bena ŋamaaŋ namɛŋ. 15Maaniyaŋ mina mbɛnda ntuŋ bi ka mɛti ba ka Leyodisiya baŋ mɛnɛ biya bi ka Masaala bi thuŋande ka banka ba ka Ninfa baŋ beŋ. 16Naa beŋ thanki niya kuthagba koŋ koŋ karaŋ, niyaŋ ba kuŋ hɛlɛŋ niyo karaŋ ka Leyodisiya. Beŋ hɛlɛŋ beŋ kiŋ ba niya karaŋ kuthagba kukiyaŋ koŋ ku biLeyodisiya beŋ tɔŋɔti kendeŋ koŋ. 17Tepeŋ Akipɔsi na ba wundɛ niya wali ba dunkuno wundɛ baŋ ba Mariki woŋ sɔbɛ-sɔbɛ. 18Yaŋ Pɔli, yama gbalɛ iŋ yɔnkɔ hukiyaŋ haŋ ŋamaaŋ ŋaŋ ŋaŋ baŋ. Baŋ piitɔ ba yaŋ niyɔ wolɔŋɔy. Haliko Masaala toŋine bena mathimo nama maŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\